Conferinţă de presă în birourile Mişcării Creştin-Ortodoxe Pancipriote pentru Dialogul din Cipru

19.10.2009

Conferinţă de presă în birourile Mişcării Creştin-Ortodoxe Pancipriote

pentru Dialogul din Cipru

MIŞCAREA CREŞTIN-ORTODOXĂ PANCIPRIOTĂ

„SFÂNTUL NIKON, CEL NUMIT POCĂIŢI-VĂ

(MCOP)

Levkosia, 18 octombrie 2009

Către redactorii de reportaje bisericeşti

COMUNICAT DE PRESĂ

„Cine oare are o mentalitatea luciferică? Credincioşii care amintesc de hotărârile Sinoadelor Ecumenice sau ei, adică supremii rasofori şi laici care le încalcă?”

Cu această frază de mai sus a răspuns (Arhiepiscopul Hrisostomos al Ciprului) la etichetările nedrepte şi inacceptabile pentru un Întâistătător al Bisericii Ortodoxe la adresa credincioşilor care se neliniştesc şi se opun dinamic aşa-numitului Dialog Teologic dintre ortodocşi şi romano-catolici.

Arhiep. Hrisostomos al Ciprului

La interviul comun pe care l-au oferit astăzi (în birourile din MCOP) invitaţi din Grecia, preşedintele Uniunii Filo-Ortodoxe „Kosmas Flamiatos”, Lavrentios Detziotzio, secretarul general al aceleeaşi Uniuni, Panaghiotis Simatis şi directorul ziarului bisericesc „Stâlpul Ortodoxiei”, Dionisis Makris, care s-au aflat în Cipru cu prilejul întrunirii Dialogului Teologic care are loc în Pafos, au fost prezentate toate acele elemente desprinse din realitate, care fac aşa-numitul Dialog nociv şi periculos pentru Ortodoxie.

Mai precis, au fost prezentate declaraţiile supremelor cadre ale Vaticanului, care dezvăluie  interesul ce se ascunde în spatele acestor aşa-numite „Dialoguri”, care urmăresc în esenţă să-i pună  în fruntea creştinătăţii pe măsluitorii dogmei Sfintei Treimi şi pe dispreţuitorii lipsiţi de scrupule ai adevărului… Şi ca să demonstreze acestea, s-au referit la interviul cardinalului Kasper, preşedintele Dialogului Teologic din partea Bisericii Romano-Catolice, pe care acesta l-a dat periodicului de limbă franceză „Service Orthodoxe du Presse (SOP)”, interviu care a provocat şi justificata reacţie a Patriarhiei Ortodoxe a Moscovei.

Cardinalul Kasper a spus semnificativ:

„În Apus am cunoscut dezvoltarea care a culminat în Conciliul II Vatican cu definirea primatului jurisdicţional şi a infailibilităţii papei, o dezvoltare pe care ortodocşii nu au acceptat-o niciodată. Este nevoie de o dezbatere ca să interpretăm aceste evoluţii diferite care au survenit pe temeliile primului mileniu.

Va trebui, de asemenea, să ne gândim asupra modului în care va funcţiona primatul papei Romei, dar trebuie să fie clar că există deja doi Codici ai Dreptului Canonic în interiorul Bisericii Catolice: unul pentru Biserica Latină şi altul pentru Bisericile Orientale (greco-catolice), care se află în comuniune deplină cu Roma.Conform acestor Codici, primatul este exercitat într-un mod diferit în Biserica Latină (romano-catolică) de cel care este valabil  pentru Bisericile Orientale (greco-catolice). Nu vrem să impunem ortodocşilor sistemul care guvernează astăzi în Biserica Latină. În cazul reabilitării deplinei comuniuni, trebuie să se găsească un nou tip de primat pentru Bisericile Ortodoxe”!!!

Pentru acest tip de impunere a autorităţii papale, cele două părţi dezbat în aceste zile, în Pafos, diferenţele esenţiale în temele credinţei şi, în mod deosebit, cele care se referă la Uniaţie şi la credinţa noastră în Sfânta Treime.

În conferinţa de presă s-au prezentat, de asemenea, şi dimensiunile politice ale întregii chestiuni care au a face cu un substrat puternic. Levkosia şi Atena încearcă, cel puţin în ultimii zece ani, să-şi câştige aliat de luptă în temele etnice pe Papă şi Vaticanul şi să înceteze duplicitatea diplomatică ce îl caracterizează.

În acest cadru au fost amintite menţiunile Vaticanului referitoare la Skopje (Macedonia) şi la „dialectul macedonian”, expunerea skopjenilor la Vatican, mişcările lui şi recunoaşterea skopjenilor cu numele de „Macedonia”. S-a mai amintit de declaraţiile ambigue ale actualului Papă Benedict al XVI-lea, referitoare la problemele dintre greci şi turci, la chestiunea cipriotă şi la încercarea sa de a se extinde spre Orient prin metoda Uniaţiei ş.a.

Răspunzând la întrebarea unui publicist referitoare la declaraţia Arhiepiscopului Hrisostomos despre impunerea opririi de la împărtăşanie a preoţilor şi monahilor prezenţi la protestul-mărturisire în afara hotelului din Pafos, cei de mai sus au declarat:

Ameninţările, şantajele şi neobişnuitele etichete arată desăvârşita pierdere a calmului de către un suprem rasofor al Bisericii noastre, care, în baza jurămintelor pe care le-a dat faţă de Sfintele Canoane, este dator să slujească după modelul lui Hristos şi, pe deasupra, îi dezvăluie temerile interioare şi condamnabila mânie. Şi chiar aceste elemente, de frică şi de vină, nu pot fi legate de Adevărul Ortodoxiei şi de învăţătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Dimpotrivă, sunt cu totul identice cu tacticile, comportamentele şi mentalităţile care caracterizează demonica Biserică papală. În câteva cuvinte, sunt propii Papei. Însă poporul credincios, clerici şi laici, nu au acceptat niciodată papi de felul acesta”.

(traducere din greacă: Frăţia Ortodoxă Misionară Sfinţii Trei Noi Ierarhi; sursa: http://aktines.blogspot.com/)

Primatul Ciprului Hrisostomos +ƒi cardinalul Walter Kasper
Arhiep. Hrisostomos şi Cardinalul Kasper

ARHIEPISCOPUL CIPRULUI A CIOCNIT PAHARUL CU CARDINALUL KASPER


Arhiepiscopul nu a ciocnit paharul doar cu cardinalul Kasper, copreşedintele Comisiei Mixte de Dialog Teologic între ortodocşi şi romano-catolici, ci s-a ciocnit şi cu clericii care au protestat pentru Întrunirea din Pafos. „Biserica nu poate să fie spital de nebuni”, a spus şi a promis sancţiuni…

… În predica sa de ieri a spus că

„constituie un egoism şi, mai mult, un egoism luciferic, ca cineva, fie laic, fie cleric, să-şi aşeze opinia sa deasupra opiniei şi hotărârilor Sinoadelor Locale ale întregii Ortodoxii. A încetat oare Mângâietorul să conducă instituţia Bisericii, să lumineze gândul şi să îndrepteze paşii ierarhilor care se adună şi se sfătuiesc în Sinod şi se coboară preferenţial doar asupra lor? Aşadar, este vremea să se trezească. Să revină cu picioarele pe pământ şi să dobândească mântuitoarea smerenie”. „Păzitorii au cunoştinţă”.

Mai târziu, în declaraţiile sale, Arhiepiscopul a caracterizat inadmisibil protestul de ieri al unui mic grup de laici şi clerici, în Pafos, contra Dialogului.

„Biserica nu poate să devină spital de nebuni”

, a declarat. De asemenea, a comunicat că acei clerici care au luat parte la manifestaţie, vor fi sancţionaţi.

„Vor fi suspendaţi temporar”,

a adăugat. Mai sever a fost faţă de monahii Mănăstirii Stavrovunios, asupra cărora va impune pedeapsa opririi de la Împărtăşanie. Arhiepiscopul va trimite o scrisoare severă Egumenului Mănăstirii Stavrovunios, Athanasios.

(fragment din ziarul «Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», 19.10.2009)

(traducere din greacă Sfinţii Trei Noi Ierarhi ; sursa: http://aktines.blogspot.com/)

%d blogeri au apreciat: