A ADORMIT PĂRINTELE AUGUSTIN ANDRITSOPULOS. Care este starea sănătăţii Bătrânului Episcop, Părintele Augustin, la 18 zile după accidentul encefalic.

A ADORMIT PĂRINTELE AUGUSTIN ANDRITSOPULOS.
Care este starea sănătăţii Bătrânului Episcop, Părintele Augustin, la 18 zile după accidentul encefalic.

Starea respectabilului Episcop şi Stareţ, Părintele Augustin Kandiotis care se află în a 18-a zi la Spitalul din Florina în urma unui accident encefalic, începe să se îmbunătăţească. Cu siguranţă vom spune asta după 3-4 zile când va trece şi cea de-a 21-a zi.

A ADORMIT UN FIU DUHOVNICESC AL EPISCOPULUI AUGUSTIN – PĂRINTELE AUGUSTIN ANDRITSOPULOS

Joi,12.08.2010, a plecat năpraznic spre veşnicie, la vârsta de 42 de ani, de edem pulmonar şi stop cardiac evlaviosul egumen al Sfintei Mănăstiri a Maicii Domnului din Mirtia Etolo-Akarnaniei, predicator al Sfintei Mitropolii de Etolia şi Akarnania – Părintele Augustin Andritsopulos.
Părintele Augustin Andritsopulos a fost un cleric evlavios şi un luptător ortodox, precum şi un înflăcărat predicator al Sfintei Mitropolii de Etolia şi Akarnania.
Domnul teolog Nikolaos Sotiropulos, care l-a cunoscut, scrie despre el:
“…Pururea pomenitul ieromonah Augustin a fost credincios, curat, râvnitor pentru Dumnezeu, râvnitor şi cunoscător al Sfintei Scripturi, şi râvnitor al propovăduirii dumnezeieşti. Avea o rară harismă a propovăduirii. Străbătea şi propovăduia cuvântul lui Dumnezeu, iar prin predica sa îi impresiona şi-i vâna pe ascultători. A fost şi un luptător şi războinic împotriva ereziilor. De aceea, credem că odată cu moartea sa, duhul Părintelui Augustin nu s-a dus în cele de jos, ci în cele de sus, în neclintita şi negrăita Împărăţie a lui Hristos. Şi trupul celui mutat, Domnul Iisus Hristos, Care l-a făcut pe om şi pe toate din nimic, în ziua celei de-A Doua Veniri şi a Învierii de obşte a morţilor, se va realcătui prin atotputernicia Sa şi va învia în chip slăvit, asemenea propriului Său trup înviat…
Pururea pomenite Părinte Augustine, la bună vedere în nesfârşita şi negrăita veşnicie’’(fragment).

Părintele Augustin Andritsopulos era insuflat de luptele bătrânului Episcop, Părintele Augustin Kandiotis, pe care l-a avut ca model în viaţa sa. De ani de zile, urca din Mesolonghi în Florina, doar pentru o după-amiază, să ia binecuvântarea sa. În 2009, calendarul mănăstirii sale l-a dedicat Părintelui Mitropolit Augustin. Aflase de accidentul său encefalic şi se ruga pentru el.
Părintele Augustin Andritsopulos a fost un adevărat lucrător al Evangheliei. Şi cuvintele sale, dar şi viaţa sa, răspândeau mireasma Ortodoxiei. Părintele Augustin Andritsopulos a fost un adevărat fiu dihovnicesc al respectabilului ierarh Părintele Augustin.

CREŞTINII SĂ FIE ATENŢI

Mulţi folosesc titlul de “fiu duhovnicesc al lui Augustin”, pentru că au trecut odată pe lângă el, dar mai apoi au fost trădaţi de patimile lor şi au plecat de lângă el. Am putea să dăm numele persoanelor, care încearcă să se ascundă în spatele sfinţeniei altora, pentru ca creştinii să se păzească, dar nu se cuvine ca acest spaţiu să se ocupe cu scandalurile. Doar acest lucru spunem. Nevoitorul ierarh ortodox, Părintele Augustin Kandiotis, îi privea pe păcătoşii ce se pocăiesc cu o mare iubire, dar nu-i suporta pe falşii teologi care una învăţau, dar alta făceau în viaţa lor. De pildă, unii erau împotriva nicolaitismului din amvon, dar prin fapte erau nicolaiţi; pe aceştia îi considera primejdioşi pentru Biserică şi-i izgonea.
Într-o astfel de situaţie, stareţul a făcut o cercetare. A adunat, aşa cum el însuşi spunea, cel puţin 20 de depuneri de mărturii şi într-o scrisoare manuscris, pe 15.02.1989, spunea: “…Mă retrag definitiv din călăuzirea duhovnicească… şi pe mai departe nu mai port nicio răspundere pentru tot ce ziceţi şi faceţi…”.
Această persoană, pe care stareţul a izgonit-o şi căreia nu i-a permis să predice până la retragerea sa în nicio biserică din Mitropolia Florinei, astăzi conduce o frăţie feminină şi se prezintă drept fiu duhovnicesc al respectabilului ierarh, Părintele Augustin Kandiotis!!!
Altul, care a plecat singur în 1982, a apărut înainte de retragerea stareţului, ca să-i spună: “Retrage-te, ai îmbătrânit… Astăzi prezintă ’’interes’’ pentru acuzator cei care rămân credincioşi Părintelui Augustin. Acesta vrea ca dumnezeiasca Liturghie să se facă în limba populară, este neo-varlaamit.
Este nevoie de o mare atenţie şi trebuie să facem o mare cercetare până ne vom afla povăţuitori duhovniceşti în viaţă.

%d blogeri au apreciat: