Alocuțiunea Patriarhului Chiril la întâlnirea cu reprezentanții Organizației „Femeile businessului”

Alocuțiunea Preafericitului Patriarh Chiril la întâlnirea cu reprezentanții Organizației obștești a întregii Rusii „Femeile businessului”

 

La 28 martie 2014, în Sala Serghievski a catedralei „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova, a avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril cu femeile de afaceri din 40 de regiuni ale Federației Rusie – membrele Organizației obștești a întregii Rusii „Femeile businessului”. Preafericitul Patriarh s-a adresat către cei prezenți cu un cuvânt de deschidere.

Businessul este un domeniu care cere dinamism și pasiune. În business vin oameni care sunt în stare să meargă la risc, sunt capabili să acționeze, pot să-și atingă țelurile și în acest sens aceia care se ocupă în mod eficient de business, formează, fără doar și poate, o anumită elită a societății. Dar deoarece azi orice activitate socială depinde de economie, de finanțe, este evident cu desăvârșire că lipsa succesului economic, determinat, inclusiv, de succesele antreprenoriale, duce după sine și scăderea activității sociale în societate.

Un număr enorm de programe umanitare și culturale, multe direcții în slujirea Bisericii se alimentează, într-un fel sau altul, de la rezultatele activității antreprenoriale. De fapt, așa a fost și în Rusia de până la revoluție: cu ajutorul neguțătorilor creștea puterea economică a statului nostru, pe mijloacele neguțătorilor se construiau biserici, mănăstiri, se amenajau orașe și sate. Dea Dumnezeu ca această tradiție să nu se curme și ca astăzi să se întâmple la fel.

Aș vrea  să-mi exprim recunoștința și pentru atenția, pe care multe din voi o acordă activității Bisericii Ortodoxe Ruse, participând în mod direct sau indirect în programe, pe care le realizați azi. Iar Biserica înfăptuiește azi cu adevărat un număr foarte mare de fapte folositoare.

Astfel, circa un an în urmă, am avut posibilitatea să comunic cu conducerea Comitetului de stat antidrog – domnul Ivanov și echipa lui. De la el am auzit pentru prima dată că azilurile bisericești pentru reabilitarea dependenților de droguri în Rusia sunt de 30 de ori mai multe, decât cele de stat, având un foarte înalt grad de reabilitare – uneori mai mult de 60%. Cine susține această activitate în plan material? Bineînțeles, banii vin din sfera businessului, prin  binefăcătorii noștri sau, cum se spune acum, prin sponsori.

Epoca noastră este legată de distrugerile multor valori în viața omului. În ultimii 300-400 ani omenirea a trecut prin schimbări enorme, care au purtat un caracter revoluționar. În centrul înțelegerii  religioase a vieții nu este omul, ci Domnul. De ce Rusia era numită Sfânta Rusie? Deoarece dominanta principală a valorii era Dumnezeu și sfințenia omului era privită ca urmarea înțelegerii că Dumnezeu este în centru. Erou al acelor vremuri era omul sfânt – de aceea și literatura noastră începea cu viața sfinților. Era o literatură despre eroi; și idealul sfințeniei ca un ideal absolut al vieții a intrat profund în carnea și oasele poporului nostru, ca și în civilizația europeană. Însă evenimentele revoluționare au schimbat situația – în centru s-a pomenit omul cu necesitățile lui, iar erou a devenit acela care în mod maxim satisface aceste necesități, acela care are mai multe posibilități financiare.

Când vorbesc astfel, eu nu vreau să spun că este rău a face business. Însă vreau să subliniez: dacă în centrul vieții noi ne postăm pe noi înșine, iar de toate celelalte uităm, noi devenim foarte vulnerabili. Noi ne cufundăm în conflicte. Se prea poate, avem mai mulți bani decât înainte, dar nu avem mai multă fericire…

Fericirea este acolo unde este Dumnezeu. Dacă omul viețuiește, înțelegând aceasta, el se poate ocupa de orice, cu excepția criminalității – cu businessul, politica sau aratul pământului; el poate fi mai mult sau mai puțin bogat, dar el va avea plinătatea vieții, deoarece fericirea omenească nu este un rezultat al activității umane. Nu poți crea fericirea cu propriile mâine. Fericirea este întotdeauna un dar de la Dumnezeu, dar darul lui Dumnezeu nu poate exista, dacă voi Îl eliminați pe Dumnezeu din viața voastră. Aceasta trebuie să o avem în minte în permanență și atunci totul se va îmbina corect – succesele în business, banii și bunăstarea.

Distrugerea valorilor tradiționale în zilele noastre atinge și relațiile interpersonale. Noi știm: este tăgăduit și faptul că familia este uniunea dintre un bărbat și o femeie, că alegerea apartenenței sexuale nu este o alegere intelectuală și volitivă, dar alegerea lui Dumnezeu. Deja și pe copii îi învață acest lucru, spunându-le: „Tu singur trebuie să alegi cine ești – fetiță sau băiețel” – adică cele puse de Dumnezeu se distrug de către oameni, cică în numele libertății. Dar ce este libertatea? Dacă libertatea distruge planul lui Dumnezeu despre lume și om, atunci aceasta nu este libertate, ci este robie.  Noi știm că diavolul îl înrobește pe om, deoarece cea mai strașnică nelibertate este dependența de păcat, când omul nu poate trăi în corespundere ci vocația sa.

De ce vorbesc despre aceasta cu voi? Deoarece femeile poartă o responsabilitate foarte mare. Femeile sunt ființe mai sensibile, ele multe le simt mai fin decât bărbații. Nu în zadar femeile sunt păstrătoarele căminului; de a cărei stare a moralității depinzând existența și bunăstarea societății.

Iată din ce cauză păstrarea în societatea noastră a valorilor creștine, aș zice a valorilor religioase (deoarece în acest caz este vorba de valorile general-religioase), este chezășia prosperității noastre viitoare. Dacă dorim să fim fericiți, noi trebuie să trăim în corespundere cu ceea ce a dorit Dumnezeu și să apărăm ceea ce ne-a propus în calitate de program al vieții.

Iar acum vreau să spun câteva cuvinte despre business. Eu nu întâmplător am început cu aspectul moral. Nu poți fi persoană morală în anumite lucruri și amorală în alte situații. Moralitatea este urmarea integrității personalității umane. Și faptul că azi  în business apar probleme foarte mari, legate de lipsa abordării morale – este un fenomen extrem de periculos. Concentrarea banilor în condițiile unei fărădelegi morale are efect de explozibil. Când omul viețuiește amoral, dar el nu deține bani, el poate să-și aducă prejudicii sieși, propriei familii, posibil vecinilor. Dar acolo unde sunt multe finanțe, răul se poate răspândi asupra milioanelor de persoane. De fapt, anume așa se întâmplă. Noi doar știm, de exemplu, că mass-media este controlată de acei care au bani; și dacă mass-media difuzează lucruri periculoase pentru viața morală a omului, dacă ele răspândesc mituri politice periculoase, dacă ele provoacă ciocniri între popoare, sub incidența acestei propagande nimeresc milioane de oameni. Este doar un singur exemplu.

De aceea acolo unde sunt bani, acolo este putere, acolo este forță, prin urmare, anume acolo este foarte important să păstrăm sentimentul moralității. La cine să mă adresez cu aceste cuvinte dacă nu către femeile care se ocupă de business? Businessul nostru are o componentă semnificativă coruptă, există și o componentă criminală, de aceea o mare speranță se îndreaptă către femeile ce conduc cu businessul – deoarece femeile prin firea lor sunt mai sensibile și sunt capabile cu o consecutivitate mai mare să apere abordarea morală față de business, decât mulți colegi de ai lor de genul masculin.

Fără schimbări în spre mai bine în comunitatea businessului, fără ridicarea nivelului moralității la soluționarea sarcinilor profesionale noi vom avea probleme permanente. Indiferent despre ce am vorbi, noi mereu ne aducem aminte că și corupția, și criminalitatea distrug potențialul economic și împieducă la dezvoltarea țării. Este cu adevărat așa. De aceea aș vrea să subliniez încă odată că sunt bucuros de întâlnirea noastră și aș vrea să vă spun că anume de femei, conducători în business, sunt asociate în mod firesc anumite speranțe. Luând în considerare starea deosebită a sufletului feminin, responsabilitatea specială a femeilor pentru familie, pentru neamul omenesc, putem apela către femei cu un grad mai mare al siguranței în faptul că vorbele noastre vor fi acceptate.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii