APOSTOLUL ŞI EVANGHELIA DIN DUMINICA A XXVI-A DUPĂ RUSALII

APOSTOLUL ŞI EVANGHELIA

DIN DUMINICA a XXVI-a DUPĂ RUSALII

bogatul

Apostolul: Efeseni V, 9-19

9.Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate şi adevăr. 

10.Încercând ce este bineplăcut Domnului.

11.Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă, osândiţi-le pe faţă.

12.Căci cele ce se fac întru ascuns de ei, ruşine este a le şi grăi.

13.Iar tot ce este pe faţă, se descoperă prin lumină,

14.Căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice: „Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos”.

15.Deci luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi,

16.Răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt.

17.Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voia Domnului.

18.Şi nu vă îmbătaţi de vin, în care este pierzare, ci vă umpleţi de Duhul.

19. Vorbiţi între voi în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului, în inimile voastre.

Evanghelia: Luca XII, 16-21

Şi le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot grâul şi bunătăţile mele; Şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu.

Un comentariu la „APOSTOLUL ŞI EVANGHELIA DIN DUMINICA A XXVI-A DUPĂ RUSALII”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: