„Astăzi, Biserica prăznuieşte roadele Duhului Sfânt“

„Astăzi, Biserica prăznuieşte roadele Duhului Sfânt“

Tudorel Rusu

Mănăstirea „Tuturor Sfinţilor“ Bucium din Iaşi şi-a sărbătorit hramul ieri, 10 iunie 2012, în prezenţa Înalt Preasfinţitului Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi a sute de credincioşi. Bucuria sărbătorii a fost întregită de hirotonia ierod. Cleopa Bungeanu, vieţuitor al Mănăstirii Bucium, în ieromonah şi de hirotesia în duhovnic a pr. Ilie Caraghiaur.

 

IPS Teofan, în mijlocul credincioşilor prezenţi la hramul Mănăstirii Bucium

În Duminica I-a după Rusalii, numită şi Duminica „Tuturor Sfinţilor“, Mănăstirea Bucium din Iaşi, îmbrăcată în straie de sărbătoare, şi-a serbat hramul în prezenţa a sute de credincioşi. Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, pe un podium special amenajat în curtea mănăstirii. Din soborul slujitor, alături de stareţul Mănăstirii Bucium, protos. Irineu Bălan, au mai făcut parte arhim. Nichifor Horia, exarhul administrativ al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor, arhim. Amfian Ragoşcă, stareţul Mănăstirii Stavnic, protos. Chesarie Codreanu, stareţul Mănăstirii Dobrovăţ, şi protos. Arsenie Hanganu,  egumenul Mănăstirii Cetăţuia. Răspunsurile la strană au fost date de un grup de studenţi teologi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi.

În timpul slujbei Sfintei Liturghii, IPS Teofan l-a hirotonit întru ieromonah pe ierodiaconul Cleopa Bungeanu, vieţuitor al Mănăstirii Bucium, şi l-a hirotesit duhovnic pe pr. Ilie Caraghiaur, contabil la Protopopiatul Iaşi 2. După săvârşirea Sfintei Liturghii, credincioşii s-au împărtăşit cu Sfintele Taine şi au primit rugăciunea de dezlegare rostită de IPS Teofan. Sărbătoarea hramului Mănăstirii Bucium s-a încheiat cu o agapă frăţească, la care au fost invitaţi toţi cei prezenţi.

„Se află printre noi şi astăzi oameni sfinţi“

În cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor după citirea Sfintei Evanghelii, IPS Teofan a explicat semnificaţiile duhovniceşti ale sărbătorii Tuturor Sfinţilor şi actualitatea mesajului evanghelic. „Cuvintele Mântuitorului Hristos şi anume «cel ce mărturiseşte despre Mine înaintea oamenilor, şi Eu voi mărturisi despre el înaintea Tatălui Meu Celui din Ceruri» sunt cuvintele rânduite de Biserică să fie rostite astăzi la Dumnezeiasca Liturghie, în Duminica «Tuturor Sfinţilor» pentru ca oamenii să înţeleagă că toţi cei botezaţi în numele Sfintei Treimi sunt chemaţi să-L mărturisească pe Dumnezeu Tatăl Cel din Ceruri, să nu se ruşineze de numele Lui şi să intre în aureola de har a iubirii universale, adică în taina cea mare a sfinţeniei. Astăzi, Biserica prăznuieşte roadele Duhului Sfânt pogorât în ziua Cincizecimii asupra lumii şi sămânţa împărăţiei cerurilor altoită prin puterea Duhului Sfânt pe inima bineplăcuţilor lui Dumnezeu. Dar aura sfinţeniei, desăvârşirea în Duhul Sfânt, dobândirea harului nu aparţin doar sfinţilor de altădată, ci Dumnezeu este Acelaşi ieri, azi şi în veci, iar Duhul Sfânt se revarsă şi astăzi peste lume, unde găseşte loc potrivit pentru sămânţa Evangheliei. Se află şi printre noi oameni bineplăcuţi lui Dumnezeu, acei stâlpi de foc care ating cerul prin smerenia lor, prin nejudecata lor, prin rugăciunile lor neîncetate şi datorită cărora lumea nu cade în nefiinţa şi neantul din care a fost adusă la existenţă. Mântuitorul Hristos identifică în Evanghelia de astăzi stările duhovniceşti prin care omul devine părtaş sfinţeniei încă din această lume, şi anume mărturisirea lui Dumnezeu şi a numelui Lui indiferent de consecinţe,  iubirea faţă de Dumnezeu mai presus de orice şi asumarea crucii“, a subliniat IPS Teofan.

La finalul Sfintei Liturghii a urmat cuvântul stareţului Mănăstirii Bucium, protos. Irineu Bălan, care a mulţumit Înalt Preasfinţitului Teofan, preoţilor şi credincioşilor pentru prezenţa şi împreuna- rugăciune.

Schitul Bucium, întemeiat la anul 1863 ca metoc al schitului românesc Prodromul de la Muntele Athos, de către ieromonahii Nifon şi Nectarie, a fost ridicat la rang de mănăstire în anul 1991 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Cei 10 vieţuitori ai mănăstirii activează în cadrul unor ateliere de tâmplărie şi de pictură amenajate în jurul aşezământului monahal. Tot aici se află şi Casa Roznovanu, reşedinţa mitropolitană.

Sursa: doxologia.ro

%d blogeri au apreciat: