Biserica Rusă în Africa: cauze și consecințe

Patriarhul Alexandriei Teodor. Imagine: UJO

Sinodul BORu a anunțat crearea propriului Exarhat în Africa. Care a fost motivul acestei decizii și care sunt consecințele pentru Ortodoxia Ecumenică?

La 29 decembrie 2021, Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse a anunțat crearea unui Exarhat African, format din două eparhii: Nord-Africană și Sud-Africană.

Aceste eparhii includ 54 de țări africane, adică toate statele continentului. În plus, Sinodul a primit 102 preoți africani în comuniune cu Biserica Ortodoxă Rusă, care anterior au depus cererile corespunzătoare.

Sinodul l-a numit Mitropolit de Klinsky și Exarh Patriarhal al Africii pe Arhiepiscopul Erevanului și al Armeniei Leonid (Gorbaciov), și i-a încredințat administrarea Episcopiei Nord-Africane și administrarea temporară a Episcopiei Sud-Africane.

Ce spun canoanele?

Din punctul de vedere al Patriarhiei Alexandriei (adică al Fanarului), aceasta este o decizie necanonică, deoarece Biserica Ortodoxă Rusă a creat o structură paralelă pe un teritoriu jurisdicțional străin. La fel de necanonică, din punctul de vedere al patriarhului Teodor, este și admiterea clerului alexandrin în Biserica Rusă, trebuie considerată necanonică.

Desigur, pentru o analiză detaliată a tuturor temeiurilor canonice pentru crearea Exarhatului BORu în Africa este nevoie de un articol separat. Dar și acum putem spune că atât primul, cât și cel de-al doilea argument al Patriarhiei Alexandriei nu au forță în situația actuală. De ce?

  • Fanarul a încălcat granițele canonice ale BORu, acceptându-i în comuniune pe schismaticii din Biserica Ortodoxă Ucraineană a Patriarhiei de la Kiev și Biserica Ortodoxă Autpcefală Ucraineană (BOU-PK și BOAU), redenumindu-le în Biserica Ortodoxă a Ucrainei (BOaU), deși înainte de aceasta, adică timp de 330 de ani nu a contestat aflarea Mitropoliei Kievului ăn jurisdicția Bisericii Ortodoxe Ruse.
  • Patriarhul Teodor al Alexandriei inițial urma să cheme poporul ucrainean la unitate cu Preafericitul Mitropolit Onufrie (în toamna anului 2018), apoi o lungă perioadă de timp (aproape un an) a demonstrat o poziție relativ neutră, iar în 2019 l-a pomenit în timpul Sfintei Liturghii pe Epifanie ca primat canonic al Bisericii Ortodoxe Ucrainene canonice;
  • În 2021, patriarhul Teodor a coliturghisit cu Dumenko, ceea ce înseamnă că a încălcat o serie de reguli canonice (în special, Canonul 11 Apostolic), conform cărora el însuși a căzut în schismă;
  • Astfel, patriarhul Teodor s-a îndepărtat de Biserică, ceea ce înseamnă că nu mai poate fi considerat arhiereu canonic și episcop conducător în țările africane;
  • În același fel, toți clericii și ierarhii care au fost de acord cu recunoașterea schismei și nu s-au opus hotărârii patriarhului lor de a coliturghisi cu schismaticii, s-au îndepărtat de Biserică;
  • Preoții și laicii din Africa, care nu au fost de acord cu recunoașterea schismaticilor, au rămas fără patriarh și fără arhiereu.
  • Aceasta înseamnă că decizia de a-i accepta în jurisdicția Bisericii Ortodoxe Ruse este consecventă și corespunde duhului canoanelor din cauza recunoașterii schismei ucrainene de către patriarhul Teodor.

Decizia de a accepta Africa în jurisdicția Bisericii Ortodoxe Ruse este consecventă și corespunde duhului canoanelor din cauza recunoașterii schismei ucrainene de către patriarhul Teodor.

Mai mult, teritoriul istoricește canonic al Patriarhiei Alexandriei, conform regulilor Bisericii, este Egiptul, Libia, Pentapolisul. Jurisdicția Bisericii din Alexandria a fost extinsă pe întreg continentul african de Patriarhul Meletie (Metaxakis) în secolul al XX-lea. Biserica Rusă (ca și alte Biserici Autocefale) pur și simplu a respectat acest „status quo” pentru teritoriile date.

Iar preoții care au intrat în BORu nu au încălcat nimic. După cum a remarcat pe bună dreptate protodiaconul Constantin Marcenko, „canonul 15 al Sinodului Trulan Ecumenic iartă separarea de Patriarh și Mitropolit dacă acesta predică o erezie care a fost deja condamnată. BOaU este o structură etnofiletică (astfel de structuri se construiesc de obicei cu lozincile: „un stat independent – ​​o biserică independentă” – Ed.), totuși, etnofiletismul a fost condamnat de Sinodul din 1872, în plus, hotărârile Sinodului de la Moscova din 1992 și 1997 (privind anatema lui Filaret – Red.) nu au fost anulate pe cale canonică”.

Părintele Constantin crede că coliturghisirea cu BOaU înseamnă „recunoașterea ereticilor”, și prin urmare patriarhul Teodor „a căzut în erezie”. Iar faptul că nu a existat o condamnare sinodală a conducătorului Bisericii Alexandriei înseamnă doar că „în prezent nu este perioada stăpânirii Bizanțuiul și multe lucruri sunt tehnic nerealizabile. Deocamdată nu există nicio modalitate de a convoca un Sinod împotriva lui Bartolomeu, Teodor, Ieronim și a tuturor simpatizanților BOaU”. Aceasta înseamnă, potrivit părintelui protodiacon, că preoții din Africa care au trecut la Biserica Rusă, au dreptate în plan canonic.

Care va fi reacția fanarioților la crearea Exarhatului?

La 30 decembrie 2021, Patriarhia Alexandriei și-a exprimat „mâhnirea” pentru apariția Exarhatului Bisericii Ortodoxe Ruse în Africa, a făcut referință la părinții Bisericii și preotul Gheorghe Florovski și a promis că „decizia Patriarhiei Ruse va fi discutată la următoarea ședință a Sinodului Patriarhiei Alexandriee, iar apoi vor fi luate decizii corespunzătoare”.

Este clar că fanarioții și „prietenii lor de peste mări sunt îngrijorați împreună cu Biserica Alexandriei, pentru că ei înțeleg că Biserica Rusă ar putea să nu se oprească aici. Eparhiile africane ale Bisericii Ortodoxe Ruse sunt un „indiciu vast” că în continuare se pot crea unele structuri similare în Grecia și Turcia. Mai exact, pe teritoriul episcopilor care recunosc BOaU.

Prin urmare, nu există nicio îndoială că reacția Patriarhiei Alexandriei și a Fanarului va fi destul de hotărâtă și previzibilă: ruptura comuniunii euharistice și solicitarea ca alte Biserici Autocefale să intervină și să influențeze BORu.

În plus, fanarioții vor încerca cu siguranță să folosească „atuurile” presupuse pe care le au. De exemplu, ei vor amenința Biserica Sârbă cu legalizarea schismaticilor macedoneneni și muntenegreni.

În raport cu alte Biserici, fanarioții vor încerca să grăbească cât mai mult procesul de recunoaștere a BOaU. Astfel, în aprilie 2022, conducătorul Fanarului a planificat fierberea mirului, la care vor fi invitați Întâistătătorii Bisericilor Autocefale și Epifanie Dumenko. Astfek, consimțământul de a îndeplini acest rit împreună cu schismaticul va însemna recunoașterea lui ca primat legitim al Bisericii din Ucraina.

Acest pas (care în realitate amintește șantajul), potrivit fanarioților, ar trebui să oprească Biserica Rusă. Dar situația este diferită. Pentru că este timpul să punctăm i-urile și să decidem în cele din urmă cine se află în schismă și cine – în sânul Bisericii. Până în prezent, unele Biserici Autocefale nu au vorbit despre Tomos și BOaU și încearcă să păstreze o poziție neutră. Dar a sosit timpul să se decidă.

Mai mult, prin crearea unui Exarhat în Africa, BORu a arătat că poate da un răspuns hotărât și adecvat. În prezent, BORu se evidențiază ca lider al conservatorismului în Ortodoxie și, prin urmare, există o mare probabilitate ca în cazul dacă alte Biserici cad în schismă, credincioșii tradiționali din alte țări să se alăture Bisericii Ruse.

La rândul lor, Patriarhul Teodor și co-elenii săi în persoana Patriarhului Bartolomeu, Arhiepiscopului Ieronim și Arhiepiscopului Hrisostom, vor face tot posibilul pentru a discredita Biserica Rusă și a prezenta acest pas drept o „crimă hidoasă”.

Presupunem totuși că în Biserica Ortodoxă Rusă a fost prevăzută posibila reacție a fanarioților și acest lucru nu va deveni o noutate.

Amenințări, șantaj și intimidare: cum în Africa se procedează cu cei ce nu se supun

Dar pe lângă faptul că din partea patriarhatului „ecumenic” spre BORu vor zbura tunete și fulgere, vor fi afectați și preoții care vor decide să iasă din Biserica Alexandriei.

Se știe că această Biserică are 41 de episcopi, circa 500 de clerici (după recensământul din 2005), circa 1 milion de credincioși, 43 de eparhii, aproximativ 1000 de parohii și 6 mănăstiri. Dacă admitem că peste 15 ani numărul preoților nu a crescut foarte semnificativ (probabil că așa este datorită muncii misionare lente a grecilor în Africa), trecerea a sute de clerici sub omoforul Patriarhului Moscovei este un dezastru pentru Biserica din Alexandria.

La începutul lunii octombrie, resursele pro-fanariote au difuzat informații că 6 episcopi africani erau gata să treacă la Biserica Ortodoxă Rusă: mitropoliții Meletie de Cartagina, Serafim de Zimbabwe și Angola, Macarie de Nairobi și Kenya, Inocențiu de Rwanda, Atanasie de Cirene și episcopul Neofit de Nieri și Kenya. Dacă acest lucru este adevărat, influența Patriarhiei Alexandrine, deja nesemnificativă pe continentul african, va deveni aproape invizibilă.

Patriarhul Teodor a fost avertizat că plecarea în schismă va duce la probleme uriașe în Patriarhia Alexandriei. Dar el a preferat să pretindă că nimic nu se întâmplă și că totul se află sub control în Africa. Dar nu este tocmai așa.

Patriarhul Teodor a fost avertizat că plecarea în schismă va duce la probleme uriașe în Patriarhia Alexandriei. Dar el a preferat să pretindă că nimic nu se întâmplă și că totul se află sub control în Africa. Dar nu este tocmai așa.

De exemplu, în decembrie 2019, 27 de preoți au semnat o scrisoare deschisă către patriarhul Teodor, în care s-au pronunțat împotriva recunoașterii BOaU, întrucât „o decizie atât de responsabilă a fost luată fără a cere părerea clerului african, deși africanii alcătuesc majoritatea clerului și a enoriașilor Patriarhiei Alexandriei”.

De asemenea, unii episcopi ai Bisericii din Alexandria au vorbit împotriva schismaticilor ucraineni. În special, Mitropolitul Jonah al Ugandei, care a afirmat că Patriarhul Teodor a luat decizia de a recunoaște BOaU de unul singur.

Se pare că tocmai din aceste motive conducătorul Bisericii din Alexandria a declanșat recent o activitate fără precedent în eparhiile încredințate păstoririi sale duhovnicești, și era evident că încerca să recupereze cumva obiectivile pierdute. Intențiile au eșuat. În schimb, subalternii săi au recurs la presiuni sălbatice asupra preoților și la metode care se deosebesc de cele prescrise în Evanghelie.

De exemplu, cunoaștem cazuri în care episcopii greci (în special episcopul Agathonikos al Tanzaniei) au recurs la intimidări ale preoților care nu erau de acord cu recunoașterea BOaU, i-au amenințat că îi vor ucide, i-au șantajat, i-au izgonit din parohii, i-au acuzat de luare de mită și i-au împiedicat în orice mod posibil să-și exprime opinia asupra schismei ucrainene.

Iată încă un caz istorisit de părintele Gheorghe Maksimov: „Episcopul grec Agathonikos l-a chemat pe părintele Ambrozie și i-a cerut să semneze o hârtie prin care se angaja să susțină decizia patriarhului Teodor. El a refuzat. Apoi episcopul Agathonikos i-a redus salariul pe jumătate. Părintele Ambrozie nu și-a schimbat părerea… La 10 decembrie 2021, vlădica Agathonikos l-a înlăturat pe părintele Ambrozie din funcția de paroh al bisericii și i-a ordonat să plece din încăperea parohială împreună cu familia sa cât mai curând posibil. Iar a doua zi, la instrucțiunea episcopului grec, niște indivizi au smuls toate icoanele „rusești” din biserică și le-au aruncat sub ușa încăperii unde locuia părintele Ambrozie. Acest incident i-a șocat pe mulți preoți ortodocși din Tanzania, care au spus că nici măcar păgânii nu își permit astfel de lucruri”.

Aceste cazuri mărturisesc nu numai atitudinea generală a ierarhilor greci față de preoții africani, dar și despre duhul care domnește la cei care au recunoscut BOaU.

Prin urmare, nu este de mirare că africanii sunt mult mai atrași de ruși decât de greci. Pe de altă parte, numărul celor care se vor alătură exarhatului va crește, ceea ce va duce în cele din urmă la transformarea Patriarhiei Alexandriei într-o structură marginală pur grecească pe continent. Cu atât mai mult că ei nu și-au ascuns niciodată identificarea cu elenismul, pe care l-au pus pe primul plan, ca principalul scop misionar. Nu în zadar patriarhul Teodor i-a îndemnat pe seminariști să predice elenismul în Africa mai degrabă decât pe Hristos, și a declarat că Biserica Greciei satisface pe deplin nevoile Patriarhiei Alexandriei. Ei bine, acum le va fi și mai ușor să o facă…

Ce va urma?

Părintele Gheorghe Maksimov scrie„grecii alexandrini încă nu cred și nu pot realiza amploarea dezastrului lor. Nu este un lucru de mirare dată fiin izolarea lor monstruoase de propria lor turmă africană, când majoritatea episcopilor greci nici nu locuiesc în Africa… Familiarizarea mea cu realitățile locale m-a convins că misiunea greacă contemporană în Africa este în mare parte ca „un sătuc al lui Potiomkin” (o impresie falsă că totul e în regulă – Red.), exploatată de o mână de episcopi greci pentru a colecta bani de la grecii din alte țări. Nu toți episcopii greci sunt așa, dar sunt mulți de aceștea. Africanii nu sunt proști și văd care este realitatea. De multă vreme s-a acumulat iritația lor față de greci. Africa merită ceva mai bun”.

Grecii din Alexandria încă nu cred și nu pot realiza amploarea dezastrului lor.

Protoiereul Gheorghe Maksimov

Pe de altă parte, rușii nu au aroganță față de africani, nici un sentiment de superioritate și exclusivitate națională sau religioasă și nici nu au dorințw de a promova elenismul sub masca creștinismului.

În plus, rușii sunt gata să ajute cu adevărat populația țărilor africane, ceea ce este foarte important în condițiile de sărăcie totală în care trăiesc acești oameni. Și în acest sens, a spune că Rusia va „cumpăra” loialitatea africanilor față de Biserica Ortodoxă Rusă va fi un lucru cinic și pur și simplu greșit pentru că oamenii din Africa supraviețuiesc cu greu, iar sarcina Bisericii este să-i ajute. Cine împiedică Patriarhia Alexandriei să poarte această sarcină? Nimeni. Aceasta înseamnă că nici Biserica Rusă nu trebuie împiedicată.

Numirea episcopului Leonid la catedră denotă faptul că BORu este intenționată serios să-și dezvolte misiunea în Africa și nu se va mulțumi cu „fărâmituri de la masa stăpânilor săi”. Aceasta înseamnă că vor fi deschise noi seminare teologice, școli duminicale, școli simple și așa mai departe.

Dacă vlădica Leonid va face totul cum se cuvine, atunci în curând va putea reînvia fosta glorie a Africii ca unul dintre avanposturile Bisericii în Ortodoxie.

Sursa: https://spzh.news/ro/zashhita-very/85299-russkaja-cerkovy-v-afrike-prichiny-i-sledstvija