CÂNTĂRI DIN VECERNIA SFINȚILOR MĂRTURISITORI DIN ARDEAL

           CÂNTĂRI DIN VECERNIA SFINȚILOR MĂRTURISITORI DIN ARDEAL

 

[slideshow]

 

              SLAVA…, glasul al V-lea

 

           „ Bucuraţi-vă, preacuvioşilor mărturisitori şi mucenici, căci dorinţa voastră, astăzi s-a împlinit. Nici urgia tunurilor tiranului împărat, nici greutatea asupririlor, nu au izbutit să surpe zidurile dreptei credinţe. Încetat-a dezbinarea dintre fraţi şi una s-a făcut iarăşi strămoşeasca Biserică. Cu care rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.  „

     
            SLAVA…, glasul al VIII-lea

        ” Lăsând pentru o vreme călugăreasca linişte, cuvioase Visarioane, ai purces în lume să ridici la lupta de apărare a credinţei pe dreptcredincioşii români din Ardeal. Vulpile au vizuini şi păsările cerului cuiburi; ci tu, ca oarecând Domnul, nu aveai unde să-ţi pleci capul, de răutatea asupritorilor. Cu rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte-ne pe noi.

           Şi acum…, a Născătoarei:

     Preasfântă Născătoare de Dumnezeu Fecioară, apărătoarea noastră şi grabnic ajutătoare, roagă-te, Stăpână, să se mântuiască sufletele noastre. „

 

         Troparul Sfinţilor, glasul I

        ” Luptătorilor pentru Ortodoxie, ca nişte îngereşti trâmbiţe aţi înviorat în suflete îndrăznirea mărturisirii dreptei credinţe, şi ca nişte înţelepţi propovăduitori, pe popor l-ati hrănit cu dreaptă şi luminată învăţătură. Mari au fost ostenelile lucrării voastre; mare şi osârdia propovăduirii; mare a fost şi rodul luptei voastre drepte, pururea pomeniţilor ostaşi ai lui Hristos. „

 

 La LITIE

Stihirile Cuvioşilor Mărturisitori

          Glasul 1, însuşi glasul:

         „Cu glas de trâmbiţă ai ridicat poporul la luptă pentru curăţia dreptei credinţe. Strajă tare făcând împrejurul tău, cei ce lăudau pe Dumnezeu după nestricata predanie, au dobândit prin tine îndoită râvnă întru apărarea strămoşeştii credinţe. Apără-ne de ispitele vrăjmaşului, cuvioase Visarioane, şi roagă-te Părintelui Ceresc să ne dăruiască mare milă.

      Pe voi neînfricaţilor mărturisitori ai dreptei cinstiri de Dumnezeu, nici ameninţările prigonitorilor nu v-au spăimântat, nici urâciunea defăimărilor nu v-au clătit, şi nici greutatea chinurilor nu v-a înfrânt. Ci cu bucurie aţi rămas neclintiţi pe piatra mărturisirii credinţei, pe toate răbdându-le şi chip al tăriei întru credinţă făcându-vă.

      Surpat-ai Doamne, silnica lucrare a asupritorilor dreptei credinţe din Ardeal; şi vrerea Sfinţilor Tăi mucenici şi mărturisitori de demult, plinitu-s-a astăzi cu voia Ta. Întăreşte-ne şi pe noi pe piatra mărturisirii Tale, ca împreună cu dânşii, nestrămutaţi să stăm întru dreapta credinţă cea dintru început a părinţilor noştri.

                               Slavă…, glasul al 8-lea:

        Din pruncie spre fapte bune rânduiţi fiind, vase alese v-aţi arătat Domnului şi sufletul vostru sălaş Duhului Sfânt l-aţi hărăzit. Pe dreptcredincioşii creştini întru virtute i-aţi întărit şi viaţa pentru scăparea lor v-aţi pus. Cu cununa vieţii celei veşnice împodobiţi fiind, rugaţi pe Mielul lui Dumnezeu, cei ce staţi la picioarele tronului Său, să ne scoată din prăpastia păcatelor.

                             Şi acum…, a Născătoarei:

        Rug nestins fiind şi scaun împărătesc făcându-te, ca să şadă Domnul Domnilor şi Împăratul Împăraţilor, tot sufletul te laudă, Preabinecuvântată Născătoare de Dumnezeu. Du Fiului tău rugăciunile noastre, ca să ne izbăvească de toată fărădelegea. „

 

Sursa:     Catedrala Patriarhală din Bucureşti

Un comentariu la „CÂNTĂRI DIN VECERNIA SFINȚILOR MĂRTURISITORI DIN ARDEAL

  1. Caliopie

    IUBITI SFINTI AI NOSTRI ARDELENI,BUNILOR MARTURISITORI AI DREPTEI CREDINTE SI SCARA STRASNICA SPRE URCUSUL ANEVOIOS AL MANTUIRII,POMENITI-NE DOMNULUI DUMNEZEUL PENTRU SCAPAREA DIN GHEARELE VICLEANULUI INSELATOR,URATORUL DE BINE CARE CU PUTERE MARE S-A ABATUT ASUPRA NOASTRA SI A BISERICII NOASTRE.
    INTARESTE BISERICA NOASTRA ORTODOXA SI AJUTA NECREDINTEI TUTUROR,SPRE SLAVA DUMNEZEULUI A TOATE CELE BUNE FACATOR,INCHINANDU-NE LUI IN SFANTA TREIME:
    TATLUI SI FIULUI SI SFANTULUI DUH PURUREA CU NOI SI NIMENI CU NIMIC IMPOTRIVA-NE SA NU BIRUIASCA!AMIN,AMIN!

Comentariile sunt închise.