Oare din Bose (=ecumenism) poate fi ceva bun? – Colocviul internaţional de spiritualitate ortodoxă – „Vârstele vieţii spirituale”

Colocviul internaţional de spiritualitate ortodoxă – „Vârstele vieţii spirituale”

 
 

Între 4 şi 7 septembrie 2013 se desfăşoară la Mănăstirea Bose din Italia cel de-al 21-lea Colocviu ecumenic internaţional de spiritualitate ortodoxă cu tema „Vârstele vieţii spirituale”.

 

 

La acest colocviu sunt anunţate personalităţi certe din lumea ortodoxă. Menţionăm câteva dintre conferinţele prezentate:

† Iosif de Patara, Viaţa spirituală şi unitatea creştinilor,

Mihail Zeltov, Botezul – izvorul vieţii în Hristos

Andrei Deznickii, O interpretare biblico-patristică a vieţii lui Moise ca şi cale spirituală

Petros Vassiliadis, „Măsura plinătăţii lui Hristos” – maturitatea spirituală la Sf. Pavel

Andrew Louth, „Din început în început” – progresul spiritual infinit la Sf. Grigorie de Nyssa

Sebastian Brock, Etapele vieţii spirituale la S. Isaac Sirul şi în tradiţia siriacă

Simeon Paschalidis, Plenitudinea spirituală în lume după tradiţia monastică veche

Andrei Pleşu, Arta îmbătrânirii în viaţa creştină

John Behr, A trăi moartea creştină

 

traducere şi adaptare: pr. Ioan Valentin Istrati
sursa: orthodoxie.com via doxologia.ro