COMUNICATUL PATRIARHIEI ECUMENICE asupra întrunirii la Constantinopol, în intervalul 1-3 septembrie 2011, a ADUNĂRII ÎNTÂISTĂTĂTORILOR PATRIARHATELOR ISTORICE

COMUNICATUL PATRIARHIEI ECUMENICE 

asupra întrunirii la Constantinopol, în intervalul 1-3 septembrie 2011, 

a ADUNĂRII ÎNTÂISTĂTĂTORILOR PATRIARHATELOR ISTORICE

 

Patriarhia Ecumenică a emis pe 3 septembrie următorul comunicat referitor la Adunarea Întâistătorilor Bisericilor Ortodoxe Istorice, întrunită la Fanar:

„La invitaţia Preafericitului Patriarh Ecumenic, kir Bartolomeu, şi sub preşedinţia acestuia s-a întrunit Adunarea Întâistătătorilor Patriarhatelor istorice şi a vechii Biserici a Ciprului în intervalul 1-3 septembrie a.c. La această adunare au participat personal Preafericiţii Patriarhi, al Alexandriei şi întregii Africi, kir Theodoros al II-lea, al Ierusalimului, kir Theofilos al III-lea şi Arhiepiscopul Ciprului, kir Hrysostomos al II-lea. Patriarhul Antiohiei, kir Ignatios, nu a putut participa, deşi a fost primul dintre toţi Patriarhii invitaţi care a acceptat invitaţia de a lua parte la această Adunare, şi a fost reprezentat de Preasfinţitul Episcop al Apamiei, kir Isaac.

Joi, 1 septembrie a.c., Preafericiţii Întâistătători cu arhiereii care îi însoţeau şi cu reprezentantul Patriarhului Antiohiei au săvârşit împreună cu Preafericitul Bartolomeu şi cu Ierarhii Tronului Ecumenic Dumnezeiasca Liturghie, după vechea rânduială a Patriarhiei Ecumenice cu ocazia începutului indictionului şi au semnat împreună cu Patriarhul Ecumenic actul care se întocmeşte la începutul fiecărui nou an bisericesc.

În seara aceleiaşi zile a avut loc în Sfânta Catedrală Patriarhală ceremonia de deschidere a Adunării la începutul căreia Preafericirea Sa, Patriarhul Ecumenic, a rostit cuvântarea de introducere, după care Preafericiţii Întâistătători şi reprezentantul Preafericitului Patriarh al Antiohiei au adresat salutări şi şi- prezentat opiniile cu privire la temele întâlnirii.

  1. Adunarea Întâistătătorilor, având ca temă principală examinarea situaţiei din Asia Mică, a trecut la informarea reciprocă şi la dezbaterea pe larg a acesteia, a redactat mesajul Întâistătătorilor către poporul Bisericilor pe care le reprezintă precum şi către toţi oamenii de bine, dând expresie solidarităţii şi simpatiei faţă de fraţii greu încercaţi din regiune şi adresând un apel către politicienii lumii şi liderii religioşi de a stabili principii paşnice şi de a înlătura piedicile care stau în calea convieţuirii paşnice a credincioşilor diferitelor religii în acest spaţiu geografic extrem de tensionat.

Decizii

  1. În strânsă legătură cu problematica expusă mai sus, Adunarea a decis următoarele:
  1. Patriarhatele istorice şi Biserica Ciprului consimt şi susţin o dată în plus preocuparea Patriarhiei Ecumenice, conformă cu deciziile celei de a III-lea Consfătuiri Panortodoxe Presinodale (1986), de a continua dialogul inter-creştin, pe de o parte, şi inter-religios cu celelalte două religii monoteiste, pe de altă parte.
  2. Reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe din Asia Mică colaborează cu Biroul Bisericii Ortodoxe de pe lângă Comunitatea Europeană în soluţionarea tuturor problemelor ivite în zonă şi în găsirea de soluţii adecvate în condiţiile în care lipsesc mijloacele necesare ajutorării celor afectaţi.
  1. Astfel, se îngrijesc de:

i)       construirea unui spital pe o proprietate imobilă a Patriarhiei Ierusalimului care se află în interiorul jurisdicţiei geografice a acesteia pentru spitalizarea şi tratarea bolnavilor care se află în regiunea afectată,

ii) acordarea de burse, în fiecare an, din partea fiecărei Biserici din Asia Mică, tinerilor credincioşi din cadrul Patriarhiei Ierusalimului pentru a realiza studii universitare şi postuniversitare în cadrul instituţiilor teologice ale acestor Biserici şi

iii) consilierea, în colaborare cu Patriarhia Alexandriei, în vederea combaterii bolilor contagioase (spre exemplu, AIDS/HIV) şi a celor epidemice din multe ţări ale continentului African.

Despre Marele Sinod

  1. În cadrul discuţiilor, Adunarea s-a ocupat şi de tema pregătirii Sfântului şi Marelui Sinod şi a decis să urgenteze procedura de pregătire pentru a putea avea loc convocarea acestuia într-un viitor determinat. Adunarea a constatat cu tristeţe că impasul survenit în februarie trecut în calea materializării acestei îndelung pregătite convocări a Sinodului se datorează prevederilor Regulamentului de Funcţionare a Conferinţelor Presinodale Panortodoxe privitoare la modul de luare a deciziilor în lipsa unanimităţii. Adunarea l-a delegat pe Preafericitul Patriarh Ecumenic să convoace pe Preafericiţii Patriarhi şi Preşedinţi ai Bisericilor Ortodoxe Autocefale la o întâlnire în care să se reconsidere prevederile mai sus menţionate în vederea unei mai grabnice promovări şi definitivări a pregătirii Sinodului.
  2. Adunarea a adoptat propunerea Patriarhiei Ecumenice de a se realiza în viitorul apropiat o întâlnire a liderilor religioşi din regiunea Mării Mediterane în cadrul căreia să se cadă de acord şi să se proclame un fel de „Hartă ecologică a Mării Mediterane” care să susţină eforturile de protecţie a mediului înconjurător, dar şi de coexistenţa paşnică şi colaborare a religiilor din zonă.

Respect pentru … jurisdicţie

  1. În plus, din pricina recentelor evenimente din spaţiul ortodox, Adunarea a subliniat necesitatea ca toate Bisericile Ortodoxe să respecte şi să menţină cu stricteţe graniţele geografice ale jurisdicţiei fiecăreia, după cum stabilesc Sfintele Canoane şi regulamentele de întemeiere ale acestor Biserici autocefale.

În sfârşit, Preafericiţii Întâistătători dimpreună cu reprezentantul Patriarhiei Antiohiei, Preasfinţitul Isaac, au mulţumit Patriarhului Ecumenic pentru invitaţia adresată de a veni în Sfântul Centru al Ortodoxiei şi de a dezbate problemele care preocupă Bisericile lor în conjunctura actuală. Au decis ca de acum înainte să se întâlnească regulat pentru a delibera asupra chestiunilor care privesc lumea ortodoxă.

Fanar

3 septembrie 2011”

Ὀρθόδοξος Τύπος, nr. 1892, 9 septembrie 2011, p. 7

Traducere Mihail Ilie

Sursa:http://graiulortodox.wordpress.com/

%d blogeri au apreciat: