CUVÂNT LA ZIUA POMENIRII SFÂNTULUI APOSTOL ŞI EVANGHELIST LUCA AL SFÂNTULUI IERARH LUCA AL CRIMEEI

CUVÂNT LA ZIUA POMENIRII  SFÂNTULUI APOSTOL ŞI EVANGHELIST LUCA

 În cărţile Genezei şi Numerilor citim despre uriaşi, fiii lui Enac, înaintea cărora evreii păreau ca lăcustele. Dar care din aceşti uriaşi ar putea fi comparat chiar şi în cea mai mică măsură cu neapropiatele vârfuri ale Munţilor Himalaya? Glasul cărui om este mai puternic ca glasul unui leu, care se aude de foarte departe? Care cuvinte ieşite din gura unui om pot să se compare cu torentele care se scurg de pe vârfurile Munţilor Himalaya şi alcătuiesc marele Râu Gange cu afluenţii lui? Cuvântul cărui om este mai ascuţit decât sabia cu două ascuţişuri?
 S-ar părea că nu există şi nu pot să existe răspunsuri la toate aceste întrebări ale noastre. Însă există. La ele răspunde în fraze scurte, dar pline de o putere imbatabilă Proorocul şi Împăratul David în al 18-lea Psalm al său. Spune următoarele despre apostolii Domnului nostru Iisus Hristos: „În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor” (Psalmul 18, 5). 
 Uriaşi ai Duhului, înaintea cărora fiii lui Enac păreau ca nişte lăcuste, [uriaşi ai Duhului] mai mari chiar şi decât cel mai mare vârf din Munţii Himalaya au fost Sfinţii Apostoli. Uriaşul fluviu Gange adapă cu apele lui doar partea nord-estică a Indiei, dar apostolii lui Hristos, prin cuvântul lor plin de har dumnezeiesc, au umplut întreaga lume. Răgetul leului se aude doar la o distanţă de câţiva kilometri, însă despre predica apostolilor Proorocul David a spus: „În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor”(Psalmul 18, 5). 
 Aţi auzit? Dumnezeiasca predică a apostolilor a fost auzită nu doar în tot pământul, ci şi în toată lumea. Cuvântul lor a ajuns chiar şi la auzul sfintelor puteri netrupeşti şi cereşti. Pe pământ, cuvântul lor a intrat în mintea a fel de fel de oameni şi pe unii din ei i-a făcut sfinţi, însă pe alţii i-a făcut înverşunaţi duşmani ai lui Dumnezeu. De ce predica apostolilor a avut o astfel de inimaginabilă şi nemărginită? Pentru că predicau nu cuvântul lor, ci cuvântul lui Dumnezeu, care este „mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, şi pătrunde până la despărţitura sufletului şi duhului, dintre încheieturi şi măduvă, şi destoinic este să judece simţirile şi cugetările inimii”(Evrei 4, 12). Sfinţii Apostoli au fost purtători şi propovăduitori ai cuvântului lui Dumnezeu, iar predica lor a ajuns până la ceruri şi s-a auzit în toată lumea. 

 În această mare lucrare a predicării cel mai important rol l-au avut cei patru evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi Ioan. Dintre ei primul loc în ceea ce priveşte profunzimea şi importanţa Evangheliei, o deţine Sfântul Apostol Ioan Teologul, iar al doilea Apostolul şi Evanghelistul Luca. Sunt preţioase Epistolele soborniceşti şi Epistolele adresate anumitor Biserici, pe care le-au scris apostolii şi îndeosebi proto-corifeul Apostol Pavel. Dar la fel de preţioase sunt Faptele Apostolilor, pe care le-a scris Apostolul Luca. 
 Vedeţi deci ce uriaş al Duhului şi al gândului lui Hristos a fost Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, a cărui pomenire o prăznuim astăzi? Şi eu nevrednicul am această mare binecuvântare să mă numesc Luca şi să port numele acestui Apostol.
 Aşadar, să-l slăvim şi să-l cinstim în cântări pe acest apostol al lui Hristos, cerându-i ajutorul în lucrarea grea de a-l urma pe calea lui Hristos, care conduce în Împărăţia lui Dumnezeu. Amin.

Traducere: https://acvila30.ro/; cartea: „Λογοι και ομιλιες”
Copyright

Această traducere ne aparţine şi este protejată de Legea Drepturilor de Autor, legea nr. 8/1996. Ea poate fi citată parţial [fragmentar] pe alte bloguri sau site-uri cu precizarea sursei sau link către pagina de unde provine [ https://acvila30.ro ], dar nu poate fi preluată de mass-media fără un acord scris.
Nu aveţi voie să copiaţi această traducere fără voia sau ştirea https://acvila30.ro.
Dacă aveţi nevoie sau vreţi să folosiţi în scopuri proprii această traducere, vă rugăm să ne contactaţi şi vom stabili atunci condiţiile.

Un comentariu la „CUVÂNT LA ZIUA POMENIRII SFÂNTULUI APOSTOL ŞI EVANGHELIST LUCA AL SFÂNTULUI IERARH LUCA AL CRIMEEI”

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat: