Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Aniversarea a 150 de ani de la înființarea Universității din București

Universitatea – laborator al științelor dinamice şi comunicare a valorilor perene

 

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Aniversarea a 150 de ani de la înființarea Universității din București, miercuri, 16 iulie 2014.

Aniversarea a 150 de ani de existență a Universității din București reprezintă un moment semnificativ în viața academică și culturală întrucât este, pe de o parte, un prilej de apreciere a generațiilor de profesori care au onorat această instituție de învăţământ, cercetare și cultură, iar, pe de altă parte, o ocazie de a reafirma vocația și valoarea Universității în contextul societății contemporane.

În societatea informațională de astăzi, bazată pe cunoaștere, rolul Universității în formarea generației tinere este determinant. Dincolo de excelența academică, de profesionalismul dobândit printr-o pregătire consolidată în plan informațional, este nevoie în procesul educațional și de promovarea dimensiunii formative. Universitatea are menirea sau vocaţia să formeze personalităţi competente şi întreprinzătoare, promovând o cunoaștere pentru acţiune, utilă nu doar pentru școală, ci şi pentru calitatea vieţii umane în societate.

În acest sens, apreciem dorinţa Universității din București de-a contribui la intensificarea cooperării academice în plan național și internațional, în vederea comunicării valorilor cunoaşterii care sporesc calitatea şi demnitatea vieţii umane.

Universitatea are şi vocația de a fi un spațiu al dialogului şi de valorificare a reflecției în întâlnirea dintre știință, filosofie, teologie, artă şi cultură. Mai ales în contextul lumii de astăzi, când asistăm la o fragmentare accelerată a domeniilor științei și la o hiperspecializare a educației, este nevoie de recuperarea și de valorificarea perspectivei interdisciplinare a cunoașterii în folosul vieţii umane.

Plecând de la relaţia dintre cunoașterea intelectuală sau informativă, și spiritualitatea existenţială sau formativă, de la dialogul dintre știință, filozofie şi teologie, Universitatea şi Biserica au început să descopere vocația comună de-a promova cunoaşterea ştiinţifică şi cunoaşterea spirituală încomuniune de valori ale umanităţii inteligente şi înţelepte, care unifică diversitatea ştiinţelor la nivelul conştiinţei responsabilităţii pentru demnitatea persoanei, calitatea vieţii sociale şi protejarea naturii înconjurătoare.

În acest spirit, Patriarhia Română a încheiat la 5 aprilie 2012 un Protocol de cooperare cu Universitatea din București, susţinut mai ales de acțiunile Centrului de Dialog și Cercetare în teologie, știință și filosofie al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București.

Prezența Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul în cadrul Universității din București contribuie la apropierea și cooperarea dintre Biserică și Universitate, dintre credință și cultură, teologie șștiință, depășindu-se divergențe artificiale și descoperindu-se bucuria dialogului şi utilitatea cooperării.

Sinteza dintre credinţa ortodoxă răsăriteană şi latinitate în istoria poporului român exprimă vocația noastră specifică de realizare a unor punți de legătură între Răsărit și Apus, de a structura un dialog elevat îîntâlnirea dintre perspectivele distincte ale experienței teologice, cercetării științificeși reflecției filosofice. O cunoaștere dobândită prin dialogul şi comuniunea dintre credință și rațiunevalorifică raționalitatea complexă a universului și a omului, imprimată acestora de Raţiunea divină creatoare, revelată istoric în şi prin Persoana divino-umană a lui Iisus Hristos.

În acest sens, marele teolog român Părintele Dumitru Stăniloae deschide o perspectivă a convergenţei şi cooperării care ar putea fi asumată programatic, inclusiv în mediul universitar. În discursul său intitulat Spiritualitatea integrală, rostit în anul 1992, la decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din București, Părintele Stăniloae constata:

,,Legătura aceasta între cunoaștere și taină, pe care o trăim șîn a cărei cunoaștere înaintăm fărăa o epuiza în veci, și prin aceasta trăim setea după infinitatea existenței, o trăiește în mod deosebit poporul nostru, prin unirea în el a spiritului occidental, mai aservit rațiunii separatiste, și a Ortodoxiei răsăritene, care accentuează comuniunea și pentru care Dumnezeu prin Hristos este cunoscut nu în mod rațional sau separat de viața noastră de toate zilele, mai mult prin discursuri, ci ca prezent în noi prin toate Tainele, rugăciunile și binecuvântările Bisericii (…) Universitățile românești, ținând seama de acest spirit al poporului nostru, pot comunica lumii o cultură mai umană, mai nuanțată, mai delicată, mai adâncă, mai pătrunsă de taina prezenței lui Dumnezeu în realitatea lumii întregi și mai capabilă să prezinte lumii o țintă morală în Persoana lui Hristos”[1].

Astăzi, felicităm pe toţi organizatorii evenimentului solemn de Aniversare a 150 de ani de la înființarea Universității din București, pe toţi profesorii și studenții acestei Universități, rugându-ne Milostivului Dumnezeu să binecuvinteze și să ajute pe toţi cei care lucrează în această înaltă instituție academică şi contribuie la afirmarea valorilor academice românești la nivel naţional şi internaţional.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

[1] Pr. Dumitru STĂNILOAE, Cultură și duhovnicie, vol. 3, Editura BASILICA, București, 2012, p. 811 (Discurs publicat în Telegraful Român, CXL, nr. 27-30, 15 iulie – 1 august 1992, pp. 1-4).

 

%d blogeri au apreciat: