Dialogând…dar în ce condiţii?

18.09.2009

Dialogând…dar în ce condiţii?
Expunem fragmente din ştirea postată de amen.gr:


amen „Dialogând nu trădăm Ortodoxia”, a accentuat arhiepiscopul Hrisostomos (al Ciprului) către amen.gr, chemat să comenteze reacţiile din Grecia contra apropierii dintre ortodocşi şi romano-catolici cu prilejul Întrunirii Comisiei Mixte de Dialog Teologic din Cipru între 16 şi 23 octombrie.
Arhiepiscopul Hrisostomos al Ciprului a fost concis: „Dialogul nu face rău”.  A spus şi a accentuat că Dialogul Teologic cu romano-catolicii a fost iniţiat şi se desfăşoară printr-o hotărâre a Sinoadelor tuturor Bisericilor Ortodoxe şi că, în urmă cu un an, Întâistătătorii acestora şi-au exprimat dorinţa ca dialogurile teologice şi inter-religioase să continue în pofida unor dificultăţi”.


Comentariul nostru:

„Dialogând trădaţi Ortodoxia”, Preafericite. Pentru că întreţineţi dialoguri nu în termeni ortodocşi, ci ecumenişti. Dialogaţi făcând rugăciuni în comun şi încălcaţi Sfintele Canoane. Semnaţi în cadrul dialogurilor texte care sunt străine de adevărul Ortodoxiei. Dialogaţi fără să aveţi în vedere neliniştea credinciosului popor şi semnalele laicilor şi clericilor ortodocşi. Şi întrebăm:

  • 1. Veţi ocoli în Cipru, acum în luna octombrie, orice rugăciune în comun?
  • 2. Aţi fost atent la mulţimea semnatarilor „Mărturisirii de Credinţă împotriva ecumenismului” înainte de a înainta la dialogurile cu cardinalul Kasper şi cu catolicii?
  • 3. Aţi studiat scrisorile domnului Tselenghidis pe care în aceste zile le-a trimis Sinodului Bisericii Greciei şi Sfântului Munte? Ce răspundeţi la toate întrebările pe care le pune?
  • 4. Veţi apăra poziţia ortodoxă de respingere a oricărui tip de primat papal sau veţi primi în octombrie „primatul diaconal” al papei trădând astfel Teologia şi Credinţa Ortodoxă?

Toţi suntem pentru dialog, însă atunci când acesta se face în condiţiile Dreptei-slăviri (Ortodoxiei). Din păcate, ecumeniştii de astăzi şi dumneavoastră, Preafericite al Ciprului, dialogaţi trădând Ortodoxia.

(traducere din neogreacă de ierom. Fotie; sursa: http://thriskeftika.blogspot.com)

Notă: Articolul este preluat având consimţământul autorului şi se află la adresa http://www.impantokratoros.gr/1789224D.ro.aspx .