EVANGHELIA ŞI APOSTOLUL DIN DUMINICA A 25-A DUPĂ RUSALII

EVANGHELIA ŞI APOSTOLUL DIN DUMINICA A 25-A DUPĂ RUSALII

(a SAMARINEANULUI MILOSTIV)

Apostolul: Efeseni 4, 1-7

1.De aceea, vă îndemn, eu cel întemniţat pentru Domnul, să umblaţi cu vrednicie, după chemarea cu care aţi fost chemaţi,2.Cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire,3.Silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii.4.Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre;5.Este un Domn, o credinţă, un botez,6.Un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste toate şi prin toate şi întru toţi.7.Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos.

Evanghelia: Ev. Luca 10, 25-37

25.Şi iată, un învăţător de lege s-a ridicat, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?26.Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti?27.Iar el, răspunzând, a zis: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi.28.Iar El i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta şi vei trăi.29.Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu?30.Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort.31.Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături.32.De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe alături.33.Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă,34.Şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el.35.Iar a doua zi, scoţând doi dinari i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da.36.Care din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari?37.Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.

%d blogeri au apreciat: