Fără rugăciune omul păcătos nu poate împlini porunca iubirii faţă de vrăjmaşi

Fără rugăciune omul păcătos nu poate împlini porunca iubirii faţă de vrăjmaşi

 

 

În toate bisericile s-a citit la 29 septembrie 2013, în Duminica a XIX-a după Rusalii, textul evanghelic ce ne prezintă Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor. În cuvântul de învățătură rostit la Paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Reședința Patriarhală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a arătat învățăturile ce reies din evanghelia de astăzi. 

„Evanghelia de astăzi este Evanghelia duminicii a XIX-a după Rusalii și ea ne arată că iubirea față de vrăjmași îl face pe om asemenea cu Dumnezeu. Trei mari învățături se desprind din Evanghelia de astăzi și anume, în primul rând, că trebuie să facem oamenilor ceea ce voim ca ei să ne facă, nu ceea ce ne fac ei nouă, pentru că adesea ne fac și rău. În al doilea rând, Hristos Domnul ne îndeamnă să iubim pe vrăjmași, să facem bine și să dăm împrumut fără a pretinde ceva înapoi. În al treilea rând Evanghelia ne arată că cine este bun și milostiv, chiar față de vrăjmași, se aseamănă cu Dumnezeu; devine fiu al lui Dumnezeu după har. Îndemnul ultim al Evangheliei esteFiţi milostivi precum Tatăl vostru Milostiv este”, a precizat Preafericirea Sa.

Bunătatea şi milostivirea sunt forma sănătoasă a naturii umane, răutatea şi ura reprezintă starea căzută

În cuvântul Său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidenţiat faptul că Mântuitorul a îndemnat la iubire şi faţă de cei care manifestă ură în raport cu semenii lor: „Constatăm în cuvintele Mântuitorului că porunceşte nu iubire pentru iubire, ci iubire chiar şi faţă de cei care manifestă ură în raport cu semenii lor. Nefirescul acesta al poruncii Mântuitorului, de fapt, ne arată că natura noastră omenească, egoistă, pe care noi o considerăm firească nu este firească. Pentru omul păcătos a iubi pe cel care iubeşte este firesc, dar a–l iubi pe cel care îl urăşte este nefiresc, ceea ce înseamnă că natura păcătoasă, egoistă, care amestecă binele cu răul nu este natura sănătoasă, ci este natura bolnavă de păcat. De ce? Pentru că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu Cel Bun şi Milostiv, iar bunătatea şi milostivirea sunt forma sănătoasă a naturii umane, răutatea şi ura nu sunt starea normală a naturii umane, ci starea căzută”. 

Porunca iubirii faţă de vrăjmaşi este unică, specifică Evangheliei lui Hristos

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit despre unicitatea acestei porunci a iubirii vrăjmaşilor care este specifică Evangheliei Mântuitorului şi a evidenţiat faptul că pentru a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu este nevoie să biruim răutatea prin bunătate şi ura prin iubire milostivă.

„Omul creştin care merge pe calea sfinţeniei merge pe calea asemănării cu Dumnezeu numai măsura în care nu răspunde la răutate cu răutate, la rău cu rău, la ură cu ură şi biruieşte răutatea prin bunătate şi ura prin iubire milostivă. Astfel el începe a fi asemenea cu Dumnezeu. Deci, Evanghelia ne arată o discrepanţă între natura pe care o considerăm noi normală a omului obişnuit, păcătos şi natura pe care Dumnezeu o doreşte ca ridicare a noastră din păcat şi revenire la starea dinainte de cădere în păcat şi mai ales la starea de asemănare cu Hristos care nu s-a răzbunat pe cei care i-au făcut rău şi s-a rugat pentru ei zicând Părinte, iartă-le lor că nu ştiu ce fac, atunci când Îl răstigneau pe crucea Golgotei”, a mai spus Preafericirea Sa.

Fără rugăciune adresată lui Hristos Cel Milostiv omul păcătos nu poate împlini porunca iubirii faţă de vrăjmaşi.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că porunca iubirii faţă de vrăjmaşi nu se poate îndeplini fără ajutorul Mântuitorului Iisus Hristos. 

„Porunca iubirii faţă de vrăjmaşi este greu de împlinit, dar aşa cum ne spun Sfinţii Părinţi ai Bisericii Hristos Domnul nu cere omului niciodată ceea ce nu ar putea împlini. Chiar dacă el prin forţe proprii nu poate împlinii ceea ce îi cere Hristos, omul poate împlini dacă el cheamă în ajutor pe Hristos. Fără rugăciune adresată lui Hristos Cel Milostiv omul păcătos nu poate împlini porunca iubirii faţă de vrăjmaşi. Această rugăciune însoţită de post, de pocăinţă, îl transformă pe om şi îl face milostiv”, a subliniat Preafericirea Sa. 

Nu poate iubi cineva pe vrăjmaşi dacă nu are în el iubirea lui Hristos

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat că această poruncă a iubirii vrăjmaşilor se poate îndeplini numai prin legătura vie şi permanentă cu Hristos Domnul.

„Cel care iartă se eliberează de amintirea răului pe care l-a săvârşit cineva şi eliberându-se de dorinţa de răzbunare şi uitând răutatea altora el se schimbă şi devine milostiv ca Dumnezeu care este bun şi faţă de cei nemulţumitori şi răi. Deci, această Evanghelie a iubirii de vrăjmaşi este şi o Evanghelie în care omul se eliberează de răul rămas în memoria şi în fiinţa lui, în memoria lui cognitivă şi afectivă înnoindu-se prin dobândirea iubirii milostive a lui Hristos în el ca urmare a rugăciunii. Nu poate iubi cineva pe vrăjmaşi dacă nu are în el iubirea lui Hristos faţă de vrăjmaşi care se obţine prin rugăciune, prin legătura vie şi permanentă cu Hristos cel Milostiv”, a mai spus Preafericirea Sa. 

„A iubi pe vrăjmaşi înseamnă a birui păcatul răutăţii, a birui egoismul, dorinţa de a răspunde la rău cu rău. Evanghelia de astăzi este evanghelia experienţei harului iubiri milostive a lui Hristos care schimbă firea umană căzută şi prin aceasta concluzia Evangheliei, îndemnul Mântuitorului Fiţi milostivi precum Tatăl vostru Milostiv este ne arată că de fapt că viaţa creştină este un program de schimbare, de înnoire, de înaintare pe drumul asemănării cu Dumnezeu cel Milostiv”, a mai adăugat Patriarhul României. 

Textul Evanghelic rânduit de Biserică a se citi astăzi la Sfânta Liturghie se regăseşte în Evanghelia Sfântului Luca la capitolul 6, versetele 31-36.

%d blogeri au apreciat: