FOTOGRAFIA ZILEI: CONSTRUIM GÂNDURI – Building a Thought – Καλλιεργώντας λογισμούς

FOTOGRAFIA ZILEI: CONSTRUIM GÂNDURI

 

Romanian

Construim gânduri. Dacă nu avem atenţie, trezvie, ideile simple se înrădăcinează înăuntru nostru, devin gânduri şi ne învoim cu ele. Diavolul caută învoirea de gând. Pentru el aceasta este de ajuns pentru a lupta. Şi atunci doar stăm într-un colţ al minţii noastre, construind gânduri care construiesc gânduri …care construiesc gânduri …gânduri …gânduri …gânduri.

Gâdurile cresc, devin planuri şi dacă nu sunt tăiate devin fapte. Şi aşa orice greşeală în planul gândurilor duce la o greşeală în planul faptelor. Aceeaşi faptă repetată duce la înrobire pentru că obişnuinţa este a doua fire.

Din cauza asta trebuie să tăiem patimile când sunt mici pentru că altfel greu le vom scoate dacă vor creşte. Însă milostiv este Domnul. Niciodată nu este târziu. Însă nu ziceţi astfel ca pretext pentru păcătuire pentru că Domnul nu se batjocoreşte.

Uitaţi-vă la haosul în care se găseşte lumea actuală. Una din cauzele principale ale situaţiei actuale este faptul că aproape toţi cei de sus încearcă să exploateze avantajele poziţiei lor, lăsând urmaşilor rezolvarea problemelor care cresc, cresc, cresc…

Pe plan personal, de asemenea, îndulciţi de plăcerea păcatului, amânăm intervenţia energică şi perseverentă care ar duce la curmarea acestuia. Preferăm să ne încremenim în proiecte. Preferăm să construim gânduri.

 

Greek

Καλλιεργούμε λογισμούς . Αν δεν προσέξουμε, αν δεν είμαστε προσεκτικοί, τότε οι απλές ιδέες φυτρώνουν μέσα μας, και μεταμορφώνονται σε λογισμούς και εμείς αρχίζουμε να συμφωνήσουμε με αυτούς . Ο διάβολος έχει ως στόχο την νοερά συγκατάθεση. Γι ‘αυτόν είναι αρκετή για να πολεμήσει. Και τότε εμείς θα καθίσουμε σε μια γωνιά του μυαλού μας, χτίζοντας λογισμούς που θα χτίζουν λογισμούς… λογισμούς…..λογισμούς…..λογισμούς. .

Οι λογισμοί μεγαλώνουν, γίνονται σχέδια και αν δεν τους σταματήσουμε , τότε γίνονται γεγονότα. Και με αυτό τον τρόπο οποιοδήποτε λάθος στο επίπεδο των λογισμών οδηγεί σε ένα λάθος στο επίπεδο των πραγματικών περιστατικών. Η ίδια επαναλαμβανόμενη πράξη οδηγεί στην αιχμαλωσία γιατί η συνήθεια είναι η δεύτερη φύση μας…

Γι ‘αυτό πρέπει κάποιος να σταματήσει τα πάθη, όταν είναι μικρά, διότι διαφορετικά θα είναι πολύ πιο δύσκολο να τα βγάλουμε όταν αναπτύσσονται. Αλλά ο Κύριος είναι ελεήμων. Ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά μην το χρησιμοποιούμε αυτό ως δικαιολογία για την αμαρτία, επειδή ο Θεός δεν μπορεί να προσβάλλεται .

Κοιτάξτε το χάος του σύγχρονου κόσμου. Μία από τις κύριες αιτίες της σημερινής κατάστασης είναι ότι σχεδόν όλοι οι ηγέτες προσπαθούν να επωφεληθούν από τη θέση τους, αφήνοντας στούς επόμενους να λύσουν τα προβλήματα που μεγαλώνουν, μεγαλώνουν, μεγαλώνουν …

Σε προσωπικό επίπεδο, κάτι παρόμοιο συμβαίνει. Ενθουσιασμένος από τις απολαύσεις της αμαρτίας, κάποιος θα αναβάλει την ενεργητική και επίμονη δράση η οποία θα θέσει τέρμα στις κακές πρακτικές μας. Εμείς προτιμούμε να καταψυχθεί σε σχέδια . Εμείς προτιμούμε να χτίζουμε λογισμούς .


English

We build thoughts. If we don’t pay attention, if we aren’t vigilant, then the simple ideas grow roots , they transform into thoughts and we consent with them. The devil seeks the mental consent. For him it is enough to fight. And then we’ll just sit in a corner of our mind, building thoughts which build thoughts …which build thoughts …thoughts …thoughts …thoughts.

The thoughts grow, become plans and if we don’t stop them, then they become facts. And in this way any mistake in the plane of thoughts leads to a mistake in the plane of facts. The same repeated fact leads to ensalvement because the habit is the second nature.

That’s why we stop the passions when they are small because otherwise it will be much harder to get them out if they grow. But the Lord is merciful. It is never late. But do not use this as an excuse for sin, because God cannot be insulted.

Look at the chaos of the modern world. One of the main causes of the current situation is that almost all the leaders try to take advantage of their position, leaving it to the ones following , to solve the problems that grow, grow, grow…

On a personal level, something similiar happens. Delighted by the pleasures of sin, we postpone the energetic and perseverent action which would put an end to our bad practices. We prefer to be frozen in projects. We prefer to build thoughts.

Source: http://vatopaidi.wordpress.com

%d blogeri au apreciat: