Screenshot_46

SCRISOAREA ANTIPAPISTAȘĂ A SFINTEI CHINOTITE

A SFÂNTULUI MUNTE CĂTRE PATRIARHUL ECUMENIC

Semnalează abaterile ecleziologice de la credința ortodoxă care au avut loc pe durata recentei vizite a Papei la Fanar. Amintește de puternica reacție de împotrivire din trecut a multor Sfinte Mănăstiri, care au procedat la întreruperea pomenirii Patriarhului Atenagora, când acesta, în urmă cu cincizeci de ani a ridicat anatemele, și exprimă dorința de a nu se ajunge la situația ca sfintele mănăstiri să fie obligate să repete atitudini similare.

În scrisoare este scoasă în evidență atitudinea antipapistașă a Sfântului Marcu Eugenicul, moartea martirică la care au fost supuși sfinții monahi aghioriți și Sfântul Cosma, Protosul Sfântului Munte, atunci când au refuzat să se ”închine” papismului și să se conformeze propunerilor filopapistașe ale latinilor etc. Epistola a fost expediată pe 31 decembrie, potrivit calendarului nou, după ce apăruse deja în ediție specială broșura intitulată: ”Sfântul Munte. Mărturieelimage1[2] de-a lungul timpului pentru credința ortodoxă”, semnată de monahi aghioriți.

În sfârșit, cu întârziere, Sfântul Munte a luat poziție (pe 31 decembrie, după noul calendar) față de vizita Papei la Fanar în cadrul festivităților Tronului Bisericii din Constantinopol, care au loc în fiecare an de Sfântul Andrei, și au fost semnalate toate actele inadmisibile din punct de vedere ecleziologic care s-au petrecut pe durata acesteia. În scrisoare, Sfânta Chinotită atrage atenția Patriarhului Ecumenic asupra abaterilor ecleziologice de la credința ortodoxă pe care le-a săvârșit. În scrisoare, de asemenea, papistașii sunt caracterizați drept eretici. Se face referire la Sfântul  (citeștea cartea aici http://online.fliphtml5.com/nxdv/ssux/#p=57)

Εικόνα (127)Marcu Eugenicul, care a militat împotriva pseudo-unirii cu papistașii, se vorbește despre monahii care au suferit martiriu în Sfântul Munte, pentru că nu au primit papismul, și despre Sfântul Cosma, Protosul Sfântului Munte. Sfânta Chinotită atrage atenția asupra faptului că continuarea dialogului teologic cu papistașii, care stăruie în concepțiile lor eretice, scandalizează poporul credincios. Amintește de faptul că anumite Sfinte Mănăstiri ale Sfântului Munte au întrerupt pomenirea Patriarhului Ecumenic Atenagora, când acesta a procedat la ridicarea anatemelor, și subliniază că se roagă să nu se ajungă la repetarea unor asemenea atitudini (evident în cazul în care vor fi continuate abaterile ecleziologice de la credința ortodoxă). Scrisoarea trimisă este scurtă, dar cuprinzătoare și aduce mulțumire poporului credincios. Expedierea acesteia a avut loc după publicarea ediției speciale cu titlul ”Sfântul Munte. Mărturie de-a lungul timpului pentru credința ortodoxă”, pe care au publicat-o cu puțin înainte de Crăciun, niște monahi aghioriți, care în majoritate viețuiesc în afara sfintelor mănăstiri ale Sfântului Munte, și a avut un mare răsunet în rândurile poporului credincios și ale cinstitului cler. Broșura a fost editată pe baza arhivei digitale a Orthódoxos Týpos (1961-2011) și în mare parte se distribuie prin Orthódoxos Týpos și se trimite și în străinătate. Ediția aceasta cuprinde texte care exprimă poziții antipapistașe și antiecumeniste ale Sfinților Sfintei Chinotite a Sfântului Munte, ale Sfintelor Mănăstiri ale Sfântului Munte, ale prea cinstiților mitropoliți, trecuți la Domnul sau în funcție, ale unor academicieni, teologi și Părinți duhovnicești ai Bisericii noastre.

Scrisoarea

Εικόνα (118)

4 February 2015

Sfânta Chinotită a Sfântului Munte Athos
Nr. prot. F.2/7/3012
Karyes, 18/31 decembrie 2014

Preafericirii Sale,
Patriarhului Ecumenic,
kir Bartolomeu,
Preacinstitul nostru Părinte și Stăpân

Preafericite Părinte și Stăpâne,

Ne adresăm Preafericirii Voastre cu profund respect întru Domnul și Vă prezentăm respectul nostru fiesc și smeritele noastre urări prin epistola aceasta pe care o trimitem la începuturile noului an al bunătății Domnului, pomenind zi și noapte cinstitul Vostru nume în smeritele noastre cereri către Domnul.

Ca unii ce ne-am învrednicit să viețuim în sfânta Grădină a Doamnei noastre Născătoare de Dumnezeu, săvârșind sfintele slujbe sau citind scrierile Părinților de Dumnezeu purtători, uneori îl cinstim pe cel întru Sfinți Sfințitul Mucenic Cosma, Protosul Athosului, și pe cei martirizați dimpreună cu el, care prin mărturisirea și sângele lor ”au păstrat Biserica neprihănită de înșelare și erezie” ”nedorind să se împărtășească și să aibă același cuget cu latinii” (troparul cântării a treia și Condacul), alteori alături de Cuviosul Nicodim Aghioritul îl fericim și pe Sfântul Marcu al Efesului Evghenicul, pentru că ”s-a arătat neînduplecat de darurile împotrivitorilor, văzând dumnezeiasca credință stricată de latinii măsluitori” (Slava Vecerniei Mici), alteori citim la Cuviosul Siluan, care striga: ”Cât de fericiți suntem noi, creștinii ortodocși, pentru că Domnul ne-a dat nouă viața în Duhul… Cred numai în Biserica Ortodoxă, pentru că întru aceasta se află bucuria mântuirii, care se dobândește prin smerirea întru Hristos”!

papa-patriarh[1]

Ca unii ce ne-am hrănit din această tradiție duhovnicească și cercetăm luptele celor de demult ca și ale Părinților din vremurile din urmă purtate pentru credința Bisericii noastre, ca aceasta să rămână liberă de inovații, ne este greu să înțelegem cele săvârșite în zilele de prăznuire ale Apostolului Andrei celui Întâichemat de către Patriarhul nostru chiar în momentul prea sfânt al Sfintei Anaforale, când a ieșit din Sfântul Altar pentru a da sărutarea liturgică Papei Romei, îmbrăcat fiind cu omoforul și care în continuare a rostit Rugăciunea domnească!

Ascultând neliniștea părinților și fraților care se nevoiesc în societatea cu nume sfânt [Athos, n.tr.], dăm glas neliniștii lor, care este și a noastră, întrucât cele de mai sus vatămă simțământul dogmatic și liturgic ortodox și pricinuiesc confuzie în conștiințele creștinilor din toată lumea, și încă o dată ne fac să conștientizăm că întru nimic nu se folosesc de pe urma acestora, ci mai multă sminteală se pricinuiește, dată fiind stagnarea dialogului teologic început în urmă cu decenii, așa încât viziunea unirii întru adevăr și într-o credință a ajuns să pară o realitate cu neputință de împlinit, în timp ce mulți romano-catolici, dezamăgiți de Biserica Apuseană secularizată, insuflată de concepțiile eretice ale papismului, cer intrarea în Biserica Ortodoxă. (Vezi și Mesaj răsunător al Sfintei Chinotite a Sfântului Munte Athos către Fanar și către Papă

https://graiulortodox.wordpress.com/2013/11/04/160-mesaj-rasunator-al-sfintei-chinotite-a-sfantului-munte-catre-fanar-si-catre-papa/)

În calitate noastră de Sfântă Chinotită, Preafericite, am socotit drept o datorie fiască să vă împărtășim neliniștea noastră, insuflați de dorința ca unitatea bisericească a ortodocșilor de pretutindeni să rămână neclintită, ca și unitatea Trupului aghiorit însuși, pentru că, nu ascundem, ne întristează și ne neliniștește eventualitatea reiterării evenimentelor care au avut loc în urmă cu 50 de ani, lucru, desigur, pentru care îl implorăm pe Dumnezeu să nu se întâmple, ca unii ce suferim încă dureroasele consecințe ale acelor evenimente, așa cum de altfel vi s-a adus la cunoștință prin scrisoarea ce Vi s-a adresat din partea Sfintei Chinotite, cu nr. F 2/7/1679/18.7.2014.

Cunoscând greaua povară pe care o purtați pe umeri, cu durere și cu întristarea inimii vă împărtășim acestea, rugându-vă ca niște fii ca să vă îngrijiți ca un părinte spre a  liniști conștiințele fraților noștri ”pentru care a murit Hristos”; cerem binecuvântările Voastre patriarhale și Vă sărutăm dreapta cu cel mai profund respect.

Toți reprezentanții și Întâistătătorii celor douăzeci de mănăstiri ale Sfântului Munte Athos adunați în Sinaxă comună.

Orthódoxos Týpos, 13 februarie 2015, nr. 2057, pp. 1-7.

Traducere Tatiana Petrache(G.O.)