HRISOSTOMOS DE MESSINIA DESPRE DIALOGUL DINTRE ORTODOCŞI ŞI ROMANO-CATOLICI

HRISOSTOMOS DE MESSINIA
PENTRU AMEN.GR DESPRE DIALOGUL DINTRE ORTODOCŞI ŞI ROMANO-CATOLICI

„Îmi exprim tristeţea faţă de ÎPS Serafim de Kithire şi Îl rog pe Dumnezeu să-l miluiască pentru toate câte continuă să spună şi să facă antieclesiologic în Trupul Bisericii”.

Interviu acordat lui Nikos Papahristou

Mitropolitul Hrisostomos de Messinia, profesor la Universitatea din Atena şi şeful delegaţiei Bisericii Eladei la Dialogul dintre ortodocşi şi romano-catolici, vorbeşte Agenţiei de Ştiri Bisericeşti Amen.gr despre concluziile celei de-a douăsprezecea Întruniri la Viena. Mitropolitul Hrisostomos vorbeşte despre cursul şi perspectivele Dialogului, în chestiunea „primatului”, dar şi despre cei care reacţionează şi cer chiar caterisirea lui. „Aş vrea să-i spun poporului lui Dumnezeu, pleromei Bisericii, să aibă încredere în păstorii lui şi în Biserică, când aceasta se exprimă în sinod şi să-şi astupe urechile la orice „sirenă” incompetentă şi iresponsabilă”, semnalează Hrisostomos de Messinia.
Urmează interviul pe care l-a acordat Agenţiei de Ştiri Bisericeşti Amen.gr şi lui Nikos Papahristou, Mitropolitul Hrisostomos de Messinia:

Nikos Papahristou: Înaltpreasfinţite, din ce motiv nu s-a emis un Text Comun, la sfârşitul Dialogului dintre ortodocşi si romano-catolici la Viena? A existat vreo neînţelegere în legătură cu toate cele ce au premers anul trecut în Cipru?


Mitropolitul Hrisostomos de Messinia: Nu s-a emis un Text Comun, pentru că după terminarea prelucrării Textului din Paphos, s-a manifestat convingerea unor lipsuri esenţiale – în principal asupra evenimentelor istorice abordate – şi, astfel, s-a considerat necesar să se analizeze textul întregit şi completat de Comisia Redacţională în plenul viitor.


Nikos Papahristou: Impresia pe care o avem este că Dialogul înaintează cu paşi domoli. Credeţi că există posibilităţi şi mai ales voinţa de a se înregistra vreun progres sau evenimentele din cei 1000 de ani de despărţire constituie o piedică de nedepăşit?
Mitropolitul de Messinia: Nu cred că există vreun orizont temporal precis de finalizare a Dialogului. De altfel, în 30 de ani de Dialog, emiterea doar a cinci Texte Teologice Comune, confirmă şi seriozitatea şi grija cu care se studiază temele discutate. În dezbaterea fiecărui text, totdeauna ne aflăm în faţa unor piedici, care au avut loc în cei 1000 de ani de dezbinare şi despărţire, iar pe acestea încercăm de fiecare dată să le depăşim şi să le soluţionăm.
Nikos Papahristou: „Primatul” poate să renunţe la privilegiile de autoritate şi să-şi păstreze caracteristicile lui eclesiologice, aşa cum au fost formulate acestea în primul mileniu?
Mitropolitul de Messinia: Exact lucrul acesta îl urmărim. Din viaţa Bisericii de obşte şi Nedespărţite, dar şi din Tradiţia Comună a primului mileniu vom demonstra funcţionarea instituţionala şi esenţială şi aplicarea primatului, ca primat de onoare şi nu de putere sau de autoritate.
Nikos Papahristou: Cum aţi perceput intenţiile romano-catolicilor parteneri de Dialog cu dumneavoastră? Anul acesta a fost şi prima oară a arhiepiscopului Koch, ca şi copreşedinte al Dialogului şi şef al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor.
Mitropolitul Hrisostom de Messinia: Relaţiile dintre membrii Comisiei Mixte Teologice sunt armonioase, chiar dacă pe durata convorbirilor apar unele puncte de vedere diferite sau chiar contrare. Toţi discutăm în cadrul demnităţii şi cu dispoziţii de respect faţă de partenerii noştri de Dialog. Acest spirit l-a exprimat şi noul copreşedinte romano-catolic arhiepiscopul Kurt Koch, de altfel şi el însuşi este un om politicos şi bând.
Nikos Papahristou: În rândurile ortodocşilor – cler şi popor – există o rezervă vis-a-vis de intenţiile şi scopurile reale ale Bisericii romano-catolice de la Dialogul în desfăşurare. Dumneavoastră care urmăriţi Dialogurile de ani de zile şi participaţi la acestea ce părere v-aţi format? Împărtăşiţi neliniştea lor?
Mitropolitul de Messinia: Neliniştea nejustificată provine din lipsa de informare şi nu din unele dubii sau rezerve, referitoare la scopurile urmărite de Dialogul în desfăşurare. Cred că dacă atât clerul, cât şi poporul ortodox va fi informat asupra întregului curs al lucrărilor, în mod oficial şi credibil, nu va mai exista nicio rezervă. Din nefericire însă, până astăzi există o informare unilaterală, din partea şi desigur de către persoane care nu cunosc nici realitatea, nici nu sunt credibile, dar sunt şi stăpânite de un paroxism în permanenţă antiecumenist.
Nikos Papahristou: Există şi cei care susţin că trebuie să se întrerupă orice comunicare cu romano-catolicii. Vorbesc despre cedare – uneori şi despre dezertarea „ortodocşilor” de la Tradiţie, canoane şi învăţături şi despre „dialogul cu ereticii”. Aşa este, ÎPS?
Mitropolitul de Messinia: Fiecare poate să susţină ce vrea, însă Dialogul şi contactul cu romano-catolicii, precum şi cu alţi eterodocşi este o hotărâre pan-ortodoxă şi cu această responsabilitate colectivă se face de către toate Bisericile Ortodoxe, iar reprezentanţii fiecărei Biserici nu se duc singuri, ci sunt numiţi de Bisericile lor, ca să sprijine Tradiţia şi învăţătura bisericească. Nu trebuie să uităm că este un Dialog Teologic al Bisericilor şi nu un Dialog academic al unor teologi izolaţi. Acelora care vorbesc despre cedare, toleranţă, trădare, aş răspunde: Peste tot există aceste umbre? Toate Bisericile Ortodoxe sunt o „bandă” de trădători, care urmăresc să-şi vândă credinţa, ca să câştige ce? Nu cumva aceşti „domni” care osândesc cu atâta uşurinţă judecă de la ei înşişi?
Nikos Papahristou: Aş vrea să ne oprim şi asupra unei laturi a reacţiilor, care vă privesc personal şi aş vrea să vă rog să comentaţi. Unii cer demiterea dumneavoastră din delegaţia Bisericii Eladei la Dialog, în timp ce alţii – printre care şi un confrate al dumneavoastră, ierarh – cer chiar îndepărtarea dumneavoastră din tronul mitropolitan şi excluderea din Ierarhie.
Mitropolitul de Messinia: Eu ce am avut de spus am spus. Să judece Sfântul Sinod, care este şi singurul organ competent asupra temelor teologice, fără intermediari şi mediatori „infailibili” ai cugetării corecte. Faţă de Înaltpreasfinţitul Serafim de Kithire îmi exprim tristeţea şi Îl rog pe Dumnezeu să îl miluiască pentru toate câte continuă să spună şi să facă anti-eclesiologic în Trupul Bisericii.
Nikos Papahristou: Să presupun că veţi informa Sfântul Sinod Permanent şi Sinodul Ierarhiei asupra rezultatelor Dialogului de la Viena?
Mitropolitul de Messinia: Voi informa după datorie Comisia competentă pentru Relaţii Inter-ortodoxe şi Inter-creştine. Dacă Sfântul Sinod Permanent sau Ierarhia doreşte o informare analogă sunt la dispoziţia lor.
Nikos Papahristou: Înaltpreasfinţite, Biserica Ortodoxă este reprezentată la Dialog de reprezentanţi ai tuturor Bisericilor Autocefale sub preşedinţia Mitropolitului Ioannis de Pergam, din partea Patriarhiei Ecumenice, care de altfel are şi rolul de coordonator. De-a lungul vremii s-au formulat opinii ale romano-catolicilor, care vorbesc despre diversitatea de opinii şi teze din partea ortodocşilor, care nu ajută la progresul Dialogului. Aşa este?
Mitropolitul de Messinia: Acest lucru ar putea să fie valabil şi pentru anumite poziţii ale membrilor romano-catolici ai Comisiei. Trebuie însă să ştiţi că diferenţierile nu sunt în ceea ce priveşte credinţa, Tradiţia noastră eclesiastică sau teologică sau tematologia, ci în principal în ceea ce priveşte metoda de lucru – istorică sau teologică – şi în ceea ce priveşte caracterul textelor.


Nikos Papahristou: Totuşi, Biserica Bulgariei nu a participat la Dialogul de la Viena. Asta nu înseamnă ceva? Nu cumva se dau drepturi la îndoială asupra unităţii Bisericii Ortodoxe într-o chestiune atât de importantă?
Mitropolitul de Messinia: Biserica Bulgariei nu participă la nicio manifestare cu eterodocşii, nici în Consiliul Mondial al Bisericilor. Este o hotărâre a Bisericii respective, care în această clipă slujeşte mai mult stabilităţii interioare, care dacă se va tulbura, ameninţă unitatea Bisericii Locale. Din clipa în care există o hotărâre sinodală şi nu un complot izolat al unor persoane, ca hotărâre este respectată de celelalte Biserici surori, şi unitatea Bisericii Ortodoxe nu este contestată, nici nu-şi diminuează forţa, doar că în dezbaterile teologice respective ar exista încă o voce ortodoxă care să aducă argumente. Şi excluderea, desigur pentru alte motive, a Bisericilor Finlandei şi Estoniei, la fel, nu atacă unitatea Bisericii Ortodoxe, însă slăbeşte prezenţa şi dinamica ortodoxă.
Nikos Papahristou: Înaltpreasfinţite, ce speraţi, care este aşteptarea dumneavoastră de la Dialog? Este „unirea” scopul real al partenerilor în acest Dialog?
Mitropolitul de Messinia: Ştiţi că s-a făcut o greşeală, care se repetă continuu. Scopul Dialogului Teologic în desfăşurare nu este conducerea la „unire”. Scopul lui real este pregătirea teologică a bazei, pe care să se poată susţine Bisericile Ortodoxă şi Romano-catolică pentru a începe un demers către unirea bisericească. Scopul Dialogului Teologic în desfăşurare este catalogarea punctelor în care există conglăsuire (acord), dar şi neconglăsuire (dezacord), pe care o altă Comisie Mixtă le va evalua. Actul unirii „Bisericilor”, ca lucrare bisericească, este mai întâi de toate lucrarea Sfântului Duh şi nu doar a oamenilor.
De aceea, aş vrea să spun poporului lui Dumnezeu, ca pleroma Bisericii să aibă încredere în păstorii ei şi în Biserică, când aceasta se exprimă în Sinod şi să-şi astupe urechile la orice „sirenă” incompetentă şi iresponsabilă.

Nikos Papahristou: Înaltpreasfinţite, vă mulţumesc pentru discuţia deosebit de interesantă şi orientativă pe care am avut-o.


Mitropolitul de Messinia: Şi eu vă mulţumesc.

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, sursa: amen.gr)

%d blogeri au apreciat: