ICOANA CUVIOŞILOR PĂRINŢI UCIŞI DE CATOLICI ÎN ATHOS ŞI ÎN CIPRU (UPDATE -TEXT)

ICOANA CUVIOŞILOR PĂRINŢI UCIŞI DE CATOLICI ÎN ATHOS ŞI ÎN CIPRU

PAPA – CAUZA TUTUROR EREZIILOR DIN MILENIUL AL DOILEA – ESTE PERSONA NON GRATA ÎN ROMÂNIA ORTODOXĂ!

Icoana Cuvioşilor Părinţi şi Mucenici
care au fost ucişi de catolici pentru
sfânta şi dreptslăvitoarea credinţă
în Muntele Athonului şi în alte părţi

(al căror sobor se săvârşeşte în Joia Sfântului Duh)

Că papismul este erezie, iar ecumenismul panerezie nu există nicio îndoială, potrivit dumnezeieştilor învăţături ale Sfinţilor Părinţi şi Mărturisitori ai Sfintei Bisericii noastre Ortodoxe.
Chinurile Cuvioşilor Părinţi Mucenici celor ucişi de latino-cugetători (ecumenişti) şi de latini (catolici), zugrăvite în cinstita şi sfânta icoană sunt o pildă luminoasă şi o frână pentru noi toţi, ca să ne ferim de orice înnoire şi inovaţie în Biserica Ortodoxă.
Moartea lor mucenicească ne trâmbiţează nouă tuturor prea marea diferenţă a Ortodoxiei faţă de papism, nu este ceva lipsit de importanţă, cum vor să ne prezinte ecumeniştii de astăzi.
Din punct de vedere teologic şi soteriologic diferenţele sunt atât de mari, pe cât este distanţa care desparte raiul de iad. De aceea Cuvioşii Mucenici, aceşti Sfinţi Părinţi, au preferat chinurile groaznice şi moartea decât să se catolicizeze cât de puţin, zicând: „Noi vrem să murim decât să ne latinizăm vreodată”.
Din aceste motive, Biserica noastră Ortodoxă cinsteşte şi laudă pomenirea lor de-a lungul anului bisericesc la diferite date potrivit sinaxarului ei, adorând numai pe Adevăratul Dumnezeu Treimic, „Cel minunat întru sfinţii Săi”:
a) pe 22 septembrie sunt Cuvioşii Mucenici zografiţi
b) pe 4 ianuarie sunt Cuvioşii Mucenici vatopedini
c) pe13 mai sunt Cuvioşii Mucenici iviriţi
d) pe19 mai sunt Cuvioşii Mucenici din Kadara Ciprului
e) pe 5 decembrie sunt Cuvioşii Mucenici din Kareia
f) în Duminica Sfinţilor Aghioriţi sunt cei 12 Cuvioşi Mucenici cutlumuşieni
g) în Duminica Sfinţilor Aghioriţi sunt Cuvioşii Mucenici din Mănăstirea XenofontTropar de obşte
Glasul 1, „Locuitor pustiului…”

Credinţa ortodoxă aţi păzit-o neîntinată de latinii ce ereticeau, neînfricoşându-vă de pedepse, monahilor ai Mănăstirii Kadara din Cipru, de la Zografu, Kareia, Xenofont şi Cutlumuş, din Iviron şi Vatopedi din Athos. Bucuraţi-vă, ceată a Părinţilor, bucuraţi-vă, sfeşnice ale Athonului, bucuraţi-vă, păzitori ai adevărului, prin dovedirile faptelor.


Condac
Glasul 4. Arătatu-Te-ai astăzi…

Dumnezeiescule munte al Athonului, veseleşte-te luminat şi sărbătoreşte în chip strălucit pe ceata Părinţilor tăi, pe care latinii i-au omorât pentru Credinţa Ortodoxă a lui Hristos.Megalinaria

Bucuraţi-vă, păzitori ai credinţei şi temelii tari ale adevărului, părinţi monahi din Athon şi din Cipru, care aţi mustrat rătăcirea latinilor.
Această cinstită şi sfântă icoană a fost zugrăvită în anul 2010 prin truda şi cheltuiala arhimandritului Dorotei Themelis, egumen, prin nevrednicele mâini ale lui Ilie Dimitrelos.
Icoana este oferită ca binecuvântare prin bunăvoinţa părintelui arhimandrit Dorotei Themelis, egumenul.

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, sursa: http://www.impantokratoros.gr)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: