Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a oficiat Dumnezeiasca liturghie în biserica „Acoperământul Maicii Domnului” în Harbin

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a oficiat Dumnezeiasca liturghie în biserica „Acoperământul Maicii Domnului” în Harbin

 

*

La 14 mai 2013, în marţea celei de a doua săptămâni după Paşte – de Paştele Blajinilor, pomenirea Pascală a celor adormiţi, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie în biserica „Acoperământul Maicii Domnului” în Harbin.

La solemnitate s-au adunat mulţi chinezi ortodocşi şi compatrioţi ruşi. Nu toţi au avut posibilitate să intre în biserică. După sosire la biserica „Acoperământul Maicii Domnului”, Preafericitul Stăpân s-a îndreptat către credincioşii prezenţi pe stradă, a comunicat cu ei, le-a dat binecuvântarea sa de Prim sfinţit ierarh.

În timpul liturghiei împreună cu Sanctitatea Sa au slujit: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; protoiereul Nicolai Balaşov, vicepreşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; parohul bisericii „Sfinţii apostoli Petru şi Pavel” din Hong Kong protoiereul Dionisie Pozdneaev; blagocinul Districtului al doilea al Eparhiei de Vladivostok protoiereul Serghii Iakutov; parohul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” pe lângă Ambasada Federaţiei Ruse în Republica Populară Chineză preotul Serghii Voronin.

Biserica a fost pregătită pentru serviciul divin de Eparhia de Vladivostok, care a efectuat în ea reparaţia necesară, iar preoţii eparhiei au ajutat la mărturisirea tuturor credincioşilor, care au dorit să se împărtăşească cu Sfintele Taine ale lui Hristos.

Liturghia a fost oficiată pe antimins, care la început s-a aflat în biserica în cinstea icoanei Maicii Domnului Tabynskaia. Antiminsul este semnat de arhiepiscopul de Beijing şi China Victor (Sveatin), şeful celei de a XX-ea Misiuni duhovniceşti ruse în China.

În timpul serviciului divin a cântat corul mănăstirii Novospasski din or. Moscova. Sfânta Evanghelie a fost citită în slavona bisericească şi chineză.

În biserică s-au rugat: Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Rusiei în China A.I. Denisov; preşedintele Departamentului Sinodal informaţional V.R. Legoida; consulul general al Rusiei în oraşul Shenyang S.Iu. Paltov.

La ectenie a fost ridicată rugăciunea specială pentru sinistraţii de pe urma inundaţiei în China: „Încă ne rugăm pentru cei care au avut de suferit de pe urma stihiei apei”.

În timpul serviciului divin s-au pomenit adormiţii arhipăstori, păstori şi mireni ai Misiunii duhovnicești ruse şi ai Bisericii Ortodoxe Autonome a Chinei. Parastasul a fost oficiat pentru – mitropoliţii: de Kiev şi Galiţia Flavian, de Beijing şi China Inochentii, de Krasnodar şu Kubani Victor, de Harbin şi Manciuria Mefodii, de Harbin şi Manciuria Meletii, de Kirovograd şi Nikolaev Nestor; – arhiepiscopii: de Beijing şi China Simon, de Hailar Dimitrii, de Rostov şi Novocerkassk Nicandr, de Ijevsk şi Udmurtia Iuvenalii (shiarhiepiscopul Ioan), de Sverdlovsk şi Kurgan Climent; – episcopii: de Shanghai Simon, de Beijing şi China Vasilii, de Enotaevka Leontii; –  shiarhimandritul Serafim; – arhimandriţii: Ilarion, Antonii, Ilarion, Ghervasii, Amvrosii, Nicolai, Ioachim, Sofronii, Piotr, Veniamin, Polocarp, Paladii, Amfilohii, Vasilii, Climent, Policarp; – protoiereul Ilie Wane; – shiegumenul Ignatii; – egumenii: Sofronii şi Inochentii; protoiereul  ucis Stefan U; – protoiereii: Dimitrii, Alexandr, Pavel, Mihail, Inochentii, Ilii, Dimitrii, Valentin, Rostislav, Alexandr, Dimitrii, Valentin, Piotr, Nicolai, Dimitrii, Ioan Du, Vasilii Du, Nicolae Li, Leonid Liu, Mihail Lo, Daniil Ha, Vladimir Du; – ieromonahii: Varsonofii, Simon Bay; – ierei: Grigorii Ju (ultimul paroh al bisericii „Acoperământul Maicii Domnului”), Ioan, Maxim, Pinn Du, Anichita Wane, Vasilii Lo, Feofan Ha, Antonii Iao, Nichita Du; – protodiaconii: Filalei Mao, Evmenii In; – diaconul Nicolae Jan; – schiegumena Rufina; egumena  Ariadna; monahia Iachinfa; pentru toţi părinţii, fraţii şi surorile, „care pentru Biserica lui Hristos pe pământul Chinei au trudit”.

După terminarea Dumnezeieştii liturghii Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către cler şi numeroşi credincioşi cu o predică, menţionând că la Paştele Blajinilor se săvârşeşte pomenirea Pascală a celor adormiţi. Pe lângă aceasta, luând în considerare că în anul 2013 Ziua Biruinţei de la 9 mai a coincis cu timpul Săptămâni luminate, pentru ziua de Paştele Blajinilor a fost transferată pomenirea deosebită a ostaşilor adormiţi, care pentru credinţă, Patrie şi popor viaţa şi-au jertfit-o, precum şi pomenirea tuturor celor care au decedat în suferinţă în anii Marelui război pentru apărarea Patriei.

Vorbind despre serviciul divin, oficiat în biserica din or. Harbin, Preafericitul Stăpân a menţionat:

„Noi ne-am rugat, în primul rând, pentru acei, care au semănat seminţele Ortodoxiei pe pământul chinez, care au păstrat fidelitate Domnului şi Mântuitorului. În anul 1993 am avut posibilitate să vizitez or. Harbin; pe atunci mai era în viaţă părintele Grigorii Ju, care m-a însoţit şi mi-a povestit despre această biserică, despre comunitatea ortodoxă în Harbin. Consider că marea majoritate din chinezii ortodocşi, care azi s-au rugat în timpul serviciului divin, în acel timp erau tineri de tot sau chiar copii. Aş vrea să vă mulţumesc tuturor vouă, dragi fraţi şi surori chinezi ortodocşi, pentru faptul că aţi păstrat credinţa ortodoxă, în pofida condiţiilor deloc simple. După decesul părintelui Grigorii, în această biserică nu a fost un preot permanent şi, cu toate acestea, vă adunaţi la rugăciune, susţineaţi comunitatea voastră, parohia voastră.

Am sosit în China ca să mă rog cu voi cu toţi, ca să mă întâlnesc cu conducerea ţării, cu acei oameni, care sunt responsabili pentru viaţa religioasă. Între noi exista o relaţie deosebită în timpul liturghiei. Eu mă rugam Domnului, ca El să încline mila Sa către Rusia şi China, ca pacea şi prosperitatea să fie în ţările noastre, ca prietenia, colaborarea, susţinerea reciprocă să se fortifice între Rusia şi China. M-am rugat, de asemenea, pentru ca să înflorească viaţa în Biserica Ortodoxă Chineză – Biserică, care a mărturisit fidelitate Domnului şi Mântuitorului pe parcursul multor decenii.

Astăzi, în timpul serviciului divin, a fost citită Evanghelia după Ioan. În acel fragment se conţin minunate cuvinte. Domnul Iisus Hristos spune: „Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci să se mântuiască, prin El, lumea” (In. 3:19). Probabil, o parte din ascultătorii Lui au înţeles din aceste cuvinte că Mântuitorul a venit, ca să salveze Israelul de la ocupaţia romană. Însă Domnul vorbeşte despre altceva – despre ceea ce nu avea referinţă la acel moment istoric, când poporul israelit era ocupat de Roma. Domnul vorbeşte despre adevărul veşnic, care azi este actual tot aşa, ca şi acum două mii de ani.

Iată şi alt fragment din Evanghelia de azi ne ajută să înţelegem semnificaţia cuvintelor: „Am venit să mântuiesc lumea”. Continuând tema judecăţii, Domnul spune: „Iar aceasta este judecata, că Lumina a venit în lume” (In. 3:19). Sunt cuvinte uimitoare! Domnul nu a spus că a venit judecătorul Divin, Care pe unii îi va îndreptăţi, iar pe alţii îi va judeca, pe unii îi va înălţa, iar pe alţii îi va pedepsi. El a spus că a venit lumină în lume. Noi ştim cum se vede totul bine, când e lumină mare. Se conturează orice firicel, orice murdărie – ceea ce nu se observă în întuneric şi semiumbră. Dacă nu este lumină puternică, multe urâţenii arată nu atât de respingător, iar frumuseţea a ceea ce este cu adevărat splendid nu o putem aprecia, deoarece nu se vede. Dar când este lumină puternică, totul devine bine văzut, chiar şi o mică pată întunecată, care pe fundal negru nu se vedea deloc, iar pe cel gri abia de se mai observa.

În ce constă, dar, judecata lui Dumnezeu? În faptul că a venit în lume lumina, că în această lumină se vede adevărul şi se vede minciuna, iar oamenii sunt capabili să deosebească adevărul de minciună şi binele de rău. Ei au o astfel de posibilitate, deoarece Dumnezeu a depus în firea noastră conştiinţa – un instrument uimitor, care funcţionează identic şi în sufletul rusului, şi în sufletul chinezului, şi în sufletul oricărui altui om. Conştiinţa ne ajută să deosebim binele de rău. Dumnezeu a venit în lume pentru ca să întărească conştiinţa omului, ca nimic să nu o întunece. Şi atunci oamenii, vieţuind conform conştiinţei, vor îndeplini legile lui Dumnezeu. Aceasta se referă la credincioşi şi necredincioşi – se întâmplă că şi oamenii necredincioşi de asemenea se adresează conştiinţei şi legii morale.

Dacă se va întâmpla aşa, atunci se va păstra speranţa în faptul că oamenii vor trăi în armonie şi concordie, deoarece armonia şi concordia – sunt la fel noţiuni de ordin moral.

În timpul întâlnirii cu Preşedintele RPC Xi Jinpin noi am vorbit despre faptul cum în cultura tradiţională chineză se păstrează multe valori, care sunt caracteristice şi culturii creştine. Iar aceasta semnifică că există fundament comun moral, temelie comună pentru viaţă şi interacţiune. Sunt convins că dacă China şi Rusia vor păstra acest fundament, aceste ţări vor fi o putere mare în toată lumea – în această lume, unde aceste noţiuni se sting.

Noi astăzi am pomenit pe adormiţii ierarhi, preoţi, care au trudit în China. Noi niciodată nu vom uita numele lor – ele sunt scrise cu litere de aur în istoria Bisericii Chineze. Sunt convins că viitorul Ortodoxiei chineze va fi luminos şi plin de bucurie.

Aş vrea să atrag atenţia asupra faptului că oraşul Harbin ocupă un loc aparte în inimile noastre. Acest oraş are relaţii directe cu Rusia – prin istoria şi cultura sa. Anume aici a fost cel mai mare număr de chinezi ortodocşi. Aici am oficiat azi liturghia Patriarhului în prezenţa credincioşilor, reprezentanţi ai poporului chinez.

Pentru mine azi este ziua emoţiilor duhovniceşti deosebite. Adresându-mă către credincioşii chinezi şi către ortodocşii noştri ruşi, care sunt în număr mare în Harbin, inclusiv pentru tratamentul copiilor lor, aş vrea să chem asupra voastră a tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu. Fiecare are rugăminţile sale către Dumnezeu şi ca răspuns la credinţa sinceră Domnul vă va arăta mila Sa.

Fie ca Domnul prin mila Sa să păstreze comunitatea ortodoxă în Harbin şi acest oraş minunat. Fie ca El să acopere cu binecuvântarea Sa Rusia şi China, contribuind la prietenia şi prosperitatea popoarelor noastre”.

În amintirea serviciului divin, oficiat de Patriarh în Harbin, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a dăruit bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” o Evanghelie de pristol şi un Apostol pentru servicii divine. Încă un dar memorabil pentru comunitatea din Harbin a fost o icoană a Maicii Domnului.

Enoriaşii l-au salutat pe Preafericitul Patriarh Chiril.

„Noi v-am aşteptat de foarte mult timp, vă salutăm sincer şi vă făgăduim că vom păstra veşnic această biserică”, a spus starosta parohiei Ecaterina Iuy Shun.

Membrii comunităţii au adus Preafericitului Stăpân în dar pânze, executate în tehnică tradiţională chineză, cu imaginea bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” şi a unui trandafir, precum şi a unui citat din Evanghelia după Matei.

Cu un salut s-a adresat către Patriarh conducătorul secţiei de istorie a Clubului rus în Harbin Serghei Ereomin.

După oficierea serviciului divin Preafericitul Patriarh Chiril a comunicat cu credincioşii. La rugămintea celor prezenţi, Patriarhul Chiril s-a fotografiat pentru amintire cu enoriaşii.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse i-a încurajat pe copiii, sosiţi la Harbin pentru tratament, a discutat cu părinţii lor şi i-a binecuvântat pe copii şi pe maturi.

Credincioşii chinezi i-au mulţumit cordial Preafericitului Stăpân pentru posibilitatea de a se ruga în timpul Dumnezeieştii liturghii şi a se împărtăşi cu Sfintele Taine ale lui Hristos.

Toţi cei prezenţi au  primit ca amintire iconiţe cu Hristos Cel Înviat.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru