ÎPS NICOLAE, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi: LA PRAZNICUL NAŞTERII DOMNULUI 2012

PASTORALĂ LA PRAZNICUL NAŞTERII DOMNULUI 2012

† NICOLAE

din mila lui Dumnezeu

Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi

Iubitului cler şi dreptmăritorilor creştini,
pace şi bucurie de la Hristos Domnul,
iar de la noi arhierească binecuvântare.

 

Că pentru noi s-a născut Prunc tânăr,

Dumnezeu Cel mai’ nainte de veci.

(Condacul Naşterii Domnului)

 

Preacucernici Părinţi,

Iubiţi Credincioşi,

 

În această zi de praznic împărătesc, vă vestesc și eu că Dumnezeu cel mai ”înainte de veci” s-a născut ca și ”Prunc tânăr” aducându-ne fiecăruia bucurie și mare nădejde. Bucuria este desprinsă din cea a sfintei familii și a îngerilor vestitori ai minunii din ieslea Betleemului, nădejdea este cea a mântuirii prin nașterea acestui ”prunc tânăr”.

 

Bucuria Nașterii Domnului este descrisă în cântările din această zi de mare sărbătoare: ”Să se bucure cerul, să se veselească pământul! Că S-a născut mielul lui Dumnezeu”; ”Veseliți-vă, drepților, ceruri, bucurați-vă, săltați, munților, căci S-a născut Hristos”; ”Puterile cerurilor se bucură și pământul cu oamenii se veselește”. Este bucuria vestirii împlinirii profețiilor, a coborârii lui Dumnezeu pe pământ, a ”apropierii Împărăției lui Dumnezeu”. Dar este și bucuria nașterii unui copil ca și semn al binecuvântării lui Dumnezeu.

 

Să ne amintim că părinții Fecioarei Maria, Ioachim și Ana, nu aveau copii. S-au rugat cu stăruință ani îndelungați, au avut răbdare și și-au pus nădejdea în ajutorul și lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea și i-a binecuvântat mai mult decât nădăjduiau. Căci ei au cerut un copil care să ridice semnul neputinței și al lipsei binecuvântării ce se afla asupra familiei lor. Au primit un copil, pe Fecioara Maria, care îl va dărui lumii pe Mântuitorul ei. Binecuvântarea lui Dumnezeu asupra acestei familii a reprezentat binecuvântarea neamului omenesc care își aștepta Izbăvitorul din păcat și din neputință.

 

Mai departe, bucuria și binecuvântarea s-au revărsat asupra Fecioarei Maria la Buna Vestire: ”Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei!” (Luca 1, 28). Maria se afla în rugăciune, aşa cum o deprinsese la templu, dar se minunează totuşi de această vestire. Despre ce binecuvântare putea fi vorba? Arhanghelul îi tâlcuieşte planul lui Dumnezeu cu această fecioară curată: ”Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte Fiu și vei chema numele lui Iisus.” (Luca 1, 30-31). Pentru o faptură umană ce şi-a dedicat viaţa slujirii lui Dumnezeu această veste este de neînţeles. Ce înseamnă această binecuvântare potrivită mai degrabă unei femei căsătorite și dornică să aducă pe lume copii? Ceea ce înțelege și acceptă Fecioara este faptul că vestirea arhanghelului este descoperirea voii lui Dumnezeu. Mântuirea omului se va împlini prin binecuvântarea lui Dumnezeu şi prin răspunsul Fecioarei ”Iată roaba Domnului, fie mie după Cuvântul Tău. (Luca 1, 38). Răspunsul se referă la purtarea în pântece și, mai apoi, la creșterea unui copil ca rod al binecuvântării lui Dumnezeu. Răspunsul se referă și la tainica bucurie că acest copil este rânduit de Dumnezeu să împlinească o misiune, nu una între altele, ci mântuirea lumii. Și că ea, Fecioara Maria, s-a făcut mijlocul lucrării lui Dumnezeu.

 

Înțelegem din cele spuse că Nașterea Domnului ne descoperă modul prin care Dumnezeu și-a revărsat binecuvântarea și a aflat calea prin care să aducă mântuire omului. Dar înțelegem și faptul că orice copil este rodul binecuvântării lui Dumnezeu asupra unei familii, binecuvântare care aduce multă bucurie. Copilul pe care îl dăruiește Dumnezeu unei familii are o misiune rânduită de Dumnezeu. Părinții se fac părtași acestei misiuni prin aducerea pe lume a copilului, prin creșterea și educarea lui. Părinții Ioachim și Ana sunt numiți ”sfinți, drepți, dumnezeiești părinți” pentru că au primit-o pe prunca Maria. Ea însăși a primit numele de ”Născătoare de Dumnezeu” pentru că l-a născut cu trup omenesc pe Fiul lui Dumnezeu. Sf. Ioan Damaschinul spune că ”acest nume cuprinde întreaga taină a mântuirii”. Taina maternității Sf. Fecioare nu se referă însă numai la nașterea fizică. Căci Ea a fost și a rămas Fecioară. Împlinirea maternității este dragostea jertfelnică. Prin dragostea pentru cel născut este învins egoismul omului. În această dragoste putem descoperi chipul dragostei pentru semenul nostru, spune Părintele Georges Florovsky. În dragostea pentru copilul nostru putem înțelege porunca iubirii semenului ”ca pe noi înșine.” De aceea taina Nașterii Mântuitorului din Fecioara Maria descoperă taina mântuirii noastre. Părintele Florovsky continuă spunând că dragostea Născătoarei de Dumnezeu este atotcuprinzătoare. Ea include jertfa pe Cruce a Mântuitorului. Și prin aceasta ne include pe toți cei ce Îi urmăm Lui. Dragostea Născătoarei de Dumnezeu devine desăvârșită prin faptul că Ea este ocrotitoarea creștinilor și rugătoare pentru noi.

 

Preacucernici părinți, iubiți credincioși,

La sărbătoarea Nașterii Domnului se cuvine să ne amintim aceste semnificații ale nașterii copilului ca și semn al binecuvântării lui Dumnezeu care aduce bucurie familiei. În lumea noastră tot mai îndepărtată de Dumnezeu avem ispita de a uita ce reprezintă un copil, ca și pe cea de a urma lumii în a nu dori copii. Părinții creștini nu trebuie să uite responsabilitatea pe care o au înaintea lui Dumnezeu. Sf. Apostol Pavel ne încredințează că femeia se mântuie prin naștere de prunci, aceasta însemnând nu numai nașterea lor pentru lumea de aici, ci și pentru Împărăția cea veșnică prin botez. După exemplul Maicii Domnului, maternitatea și paternitatea se referă la dragostea jertfelnică pentru copii. Aceasta înseamna educația lor creștină, împreuna petrecere cu ei prin ispitele acestei lumi, exemplul de viață duhovnicească în familie. Familiile care împlinesc aceste lucruri se fac împreună lucrători cu Dumnezeu și împlinitori ai voinței divine.

 

La acest praznic luminat vă doresc tuturor ca Pruncul Iisus să vă aducă binecuvântare și bucurie. Vă doresc să vă bucurați de fii pe care vi i-a dăruit Dumnezeu, de cei trupești și de cei duhovnicești. Vă doresc să aflați calea mântuirii în Biserică și să îi țineți strâns de mână pe toți cei dragi pe această cale. 

 

Vă îmbrăţişez frăţeşte în Hristos Domnul şi vă urez să petreceţi sfintele sărbători ale Crăciunului, Anului Nou şi Bobotezei cu sănătate, pace şi bucurii duhovniceşti.

 

La Mulţi Ani!

       Al vostru frate întru rugăciune către Dumnezeu

și doritor de tot binele ceresc,

†NICOLAE

Chicago, Praznicul Naşterii Domnului, 2012

%d blogeri au apreciat: