LA PROSLĂVIREA ARHIEPISCOPULUI FILARET…

LA PROSLĂVIREA ARHIEPISCOPULUI FILARET…

Arhiepiscopul Filaret al Cernigovului (1802-1866) a fost unul din cei mai învăţaţi arhierei ai sec. al XIX – lea. Abslovind Şcoala Duhovnicească din Şaţk, Serminarul Teologic din Tambovsk şi Academia Teologică de la Moscova, el toată viaţa şi-a închinat-o studiului, ştiinţei şi slujirii lui Dumnezeu. În anii de studiu tânărul seminarist şi viitorul ierarh l-a vizitat pe Sfântul Serafim de Sarov, care de altfel i-a şi prezis că va fi un mare luminător al Bisericii şi va deveni vestit în toată Rusia şi ca om de ştiinţă.Familia de „Gumilevski” i-a fost pusă în timpul seminarului – pentru simplitate (de la latinescul “humilis” – smerit). A fost călugărit în timpul ultimului an de studiu la Academie, fiind în curând hirotonit în treapta de ieromonah. Rămânând în continuare în Academia de la Moscova în calitate de profesor, ieromonahul Filaret a predat aici Istoria Bisericii Universale, Teologia Morală, Teologia Pastorală şi Teologia Dogmatică.În 1833 a fost numit inspector, iar în 1835 – rector al Academiei de la Moscova, fiind tot atunci ridicat în treapta de arhimandrit. Anume lui îi aparţine idea traducerii în limba rusă a tuturor scrierilor Sfinţilor Părinţi, idee pe care mai târziu a susţinut-o şi Sfântul Filaret (Drozdov) – Mitropolitul Moscovei. În anul 1941 arhimandritul Filaret a fost hirotonit în treapta de episcop de Riga, iar în 1848 a fost transferat în episcopia de Harikov unde în 1857 a fost înaintat în treapta de arhiepiscop. Abia în 1859 viitorul sfânt cu moaşte a fost numit Arhiepiscop al Cernigovului. Aici şi-a desfăşurat activitatea sa arhipastorală în ultimiii şapte ani ai vieţii.

În timpul holerei din 1866 arhiepiscopul Filaret a întreprins o vizită în cadrul eparhiei sale pentru a-i întări în credinţă pe credincioşii săi slăbiţi cu duhul din cauza acelei mari cumpene care a secerat mii de vieţi omeneşti. Dar,  cu voia lui Dumnezeu renumitul ierarh s-a îmbolnăvit pe drum şi în data de 9 august a trecut la cele veşnice,  murind în  localitatea Konotop. De la Konotop până la Cernigov l-au petrecut pe ultimul drum mai mult de zece mii de oameni.

Sfântul a fost înmormântat sub altarul catedralei Sfintei Treimi din Cernigov. Astăzi Sfintele sale moaşte sunt aşezate spre cinstire în această biserică alături de moaştele Sfinţilor Teodosie şi Lavrentie al Cernigovului.

Canonizarea Sfântului Ierarh Filaret al Cernigovului

Slujba proslăvirii sale a avut loc în data de 25 octombrie 2009, duminică, în Cernigov, acest ierarh al Bisericii din Cernigov fiind aşezat în rândul Tuturor Sfinţilor luminători ai Pământului Rusiei.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită în catedrala Sfintei Treimi cu participarea Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Ucraina, a mitropolitului Vladimir al Kievului şi al Întregii Ucraine – comunică Biroul de Presă al Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Împreună cu Înalt Prea Sfinţia sa Vladimir au slujit Mitropolitul Irineu de Dnepropetrovsk şi Pavlograd, arhiepiscopii Ilarion de Volokolamsk, Ionafan de Tulcea şi Braţlav, Augustin de Lvov şi Galiţia, Mitrofan de Beloţerkov şi Boguslav, Ambrozie de Cernigov şi Novgorod – Severski, Luca de Konotop şi Gluhov, episcopii Teofilact de Brian şi Sevski, Arsenie de Sviatogorsk, Ştefan de Turov şi Mozâr, Irineu de Nejin şi Priluţ, Ilarie de Makarov, Aleksandru de Pereiaslav-Hmelniţki, precum şi clerici din eparhia Cernigov şi eparhiile vecine.

După Liturghie a avut loc slujba de canonizare a Sfântului Ierarh Filaret, Arhiepiscopul Cernigovului, în cadrul căreia a fost oficiat şi ultimul parastas pentru acesta. Arhiepiscopul Ambrozie de Cernigov şi Novgorod-Severski a dat citire hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainene din 14 aprilie a.c. (Jurnalul Şedinţei nr. 24) referitoare la trecerea în rândul sfinţilor cinstiţi pe plan local a Arhiepiscopului Filaret (Gumilevski) de Cernigov, iar episcopul Arsenie de Sviatogorsk a dat citire vieţii sfântului.

După aceea s-au cântat troparul şi condacul Sfântului Ierarh Filaret, săvârşindu-se şi închinarea Mitropolitului Vladimir împreună cu arhiereii şi clericii la cinstitele moaşte.

La sfârşitul Liturghiei, Întâstătătorul Bisericii Ucrainene i-a felicitat pe clerici şi pe credincioşi cu ocazia canonizării a încă unui preacuvios al lui Dumnezeu:

„Acest eveniment este într-adevăr sfânt şi mântuitor, pentru că iată avem încă un preacuvios al Domnului, care se roagă pentru noi înaintea Domnului ca să ne întărim în credinţă, în nădejde şi în dragoste. Fie ca pentru rugăciunile acestui mare ierarh Dumnezeu să fie milostiv faţă de noi şi să ne ajute să urmăm pilda Arhiepiscopului Filaret, care a fost un mare nevoitor al credinţei şi al evlaviei” – a spus IPS Vladimir al Kievului şi al Întregii Ucraine.

Întâistătătorul eparhiei Cernigov, Arhiepiscopul Ambrozie, în numele clericilor şi credincioşilor din Cernigov, a mulţumit Mitropolitului Vladimir pentru participarea sa la festivităţile de canonizare. În amintirea acestei zile de sărbătoare, arhiepiscopul Ambrozie a dăruit Mitropolitului Vladimir o icoană a Sfântului Ierarh Filaret de Cernigov cu o părticică din moaştele sale.

După slujbă, Arhipăstorul s-a închinat şi s-a rugat înaintea cinstitelor moaşte ale sfinţilor părinţi din Cernigov: Teodosie, Lavrentie şi ale nou-proslăvitului Filaret.

Arhiepiscopul Filaret de Cernigov (1802-1866) – este unul dintre cei mai învăţaţi arhierei ai Bisericii Ortodoxe Ruse din secolul al XIX – lea. Apogeul operei ştiinţifice a acestui Sfânt Ierarh a avut loc în timpul slujirii sale la Harkov şi Cernigov, unde şi-a petrecut ultimii şapte ani de viaţă. De asemenea, dintre numeroasele sale osteneli putem aminti şi faptul că a depus eforturi uriaşe pentru reconstrucţia mai multor locaşuri sfinte şi a complexelor mănăstireşti şi pentru zidirea unor biserici noi.

Tradus de Teodor Arktos