Mănăstirea Sihăstria Putnei alături de părintele Efrem

Scrisoarea Mănăstirii Sihăstria Putnei de susţinere a părintelui Efrem

5 January 2012

ROMÂNIA
Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor
Mănăstirea Sihăstria Putnei
727455, Putna, jud. Suceava
www.sihastriaputnei.ro
24.12.2011

Către,
Preşedintele Republicii Elene
Primul ministru al Guvernului Elen
Procurorul General al Curţii Supreme de Justiţie
Onoraţi domni,

Cu durere în suflet, am aflat despre decizia judecătorească din data de 23 decembrie 2011, care priveşte persoana Părintelui Efrem, Stareţul Mănăstirii Vatoped.

Suntem surprinşi de graba cu care s-a procedat la reţinerea preventivă a unui stareţ aghiorit, pe deasupra şi bolnav, despre care ştim că şi-a arătat disponibilitatea de a conlucra cu organele de anchetă.

Gheronda Efrem se distinge prin viaţa sa îmbunătăţită şi a contribuit hotărâtor prin atitudinea sa jertfelnică la refacerea mănăstirii Vatoped, pe care a preluat-o aproape ruinată şi a reuşit să o reîntemeieze ca aşezământ duhovnicesc, cu o însemnată lucrare monahală, dar şi social-filantropică. De aceea în jurul său s-a adunat o obşte numeroasă, plurietnică – printre care şi numeroşi români – care dă astăzi o mărturie vie a lui Hristos, înaintea tuturor mădularelor Bisericii Ortodoxe şi a întregii lumi.

De asemenea, între Mănăstirea Vatoped şi Mănăstirea Sihăstria Putnei s-a creat în ultimii ani o rodnică legătură duhovnicească prin acceptul obştii vatopedine de a primi pentru o perioadă de timp părinţi şi fraţi din mănăstirea noastră, care să cunoască mai bine rânduielile de viaţă monahală păstrate cu sfinţenie în acel loc sfânt. Astfel încât contactul nemijlocit cu viaţa duhovnicească a Mănăstirii Vatoped nu numai că ne-a ajutat în efortul de regăsire şi aprofundare a adevăratelor principii de vieţuire în mănăstire, dar dă şi o mai mare credibilitate mărturiei pe care o facem acum.

Personal, şi împreună cu întreaga obşte, suntem din toată inima alături de Părintele Stareţ în încercarea prin care trece, nevăzând nimic blamabil în felul în care s-a comportat în problema apărării patrimoniului mănăstiresc. Ne simţim datori să transmit împreună-durerea noastră şi să cerem eliberarea din custodie a Părintelui stareţ Efrem.
Rugăm pe Hristos Domnul să lumineze persoanele abilitate în domeniu, pentru a cântări cu luciditate întregul caz şi astfel să înţeleagă că zgomotul făcut în jurul acestui pseudo-scandal a fost stârnit fără temei, din pricina unor interese lipsite de onestitate, şi să restabilească numele pe nedrept pătat al Părintelui Stareţ şi al obştii sale, prin care, implicit, a fost pătată imaginea întregului monahism ortodox.

Semnăm rândurile de faţă încredinţaţi de propria conştiinţa de adevărul celor de mai sus.

Stareţ,
Arhimandrit Nectarie Clinci
Dimpreună cu fraţii mei cei întru Hristos

sursa: http://www.pemptousia.ro/2012/01/scrisoarea-manastirii-sihastria-putnei/

%d blogeri au apreciat: