Mesajul de salut al Preafericitului Patriarh Chiril, adresat Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor II cu ocazia aniversării a opt ani de la alegerea lui pe tronul Patriarhal

Mesajul de salut al Preafericitului Patriarh Chiril, adresat Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor II cu ocazia aniversării a opt ani de la alegerea lui pe tronul Patriarhal

*

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril l-a felicitat pe Preafericitul Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi Teodor II cu ocazia aniversării a opt ani de la alegerea lui pe tronul Patriarhal al Bisericii Ortodoxe din Alexandria.

Preafericirii Sale Preafericitului Teodor II, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi

Preafericirea Voastră, iubite întru Domnul Confrate şi coslujitor la Tronul lui Dumnezeu!

Vă felicit cordial cu ocazia aniversării a opt ani de la alegerea Dumneavoastră pe Tronul Patriarhal al Sfintei Biserici Ortodoxe din Alexandria.

De la înălţimea catedrei Sfântului Evanghelist Marcu Dumneavoastră răspândiţi lumina credinţei lui Hristos pe tot continentul african, cu jertfirea apostolească vizitând oraşe şi sate şi cu dragoste părintească îmbrăţişând mulţime de oameni.

Ridic rugăciuni sârguincioase Domnului nostru Atotmilostiv pentru trimiterea tăriei duhovniceşti şi puterilor trupeşti şi a ajutorului generos în slujirea de Întâistătător, iar păstoriţilor Dumneavoastră ocrotiţi de Dumnezeu – pace şi prosperitate.

Cu dragoste frăţească întru Hristos

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

***

Sursa:  http://www.patriarchia.ru/

%d blogeri au apreciat: