Mesajul PF Părinte Daniel la înmormântarea ÎPS Kiril de Varna şi Veliko-Preslav

Un ierarh harnic şi un promotor al comuniunii frăţeşti între Biserici

 

*

 

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la înmormântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Kiril de Varna şi Veliko-Preslav (Biserica Ortodoxă Bulgaria), joi, 11 iulie 2013: 

Moartea neaşteptată a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Kiril de Varna şi Veliko-Preslav constituie o pierdere atât pentru Biserica Ortodoxă Bulgară, cât şi pentru întreaga Ortodoxie. 

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Kiril de Varna şi Veliko-Preslav a fost, de-a lungul vieţii sale pământeşti, mai ales după intrarea de tânăr în monahism, în anul 1972, un neobosit şi harnic slujitor al Domnului Hristos. Viaţa de monah a fost completată fericit de studiile teologice de la Atena, între anii 1976-1979, pentru ca apoi, între anii 1981-1986, să fie reprezentantul Bisericii Ortodoxe Bulgare pe lângă Patriarhia Moscovei.

Slujirea arhierească a început-o în anul 1988 ca Episcop de Stobi, iar în anul următor (1989) a fost ales Mitropolit de Varna şi Veliko-Preslav. 

La trecerea la cele veşnice a vrednicului de pomenire Patriarh  Maxim, la data de 10 noiembrie 2012, Mitropolitul Kiril a fost ales locum tenens de Patriarh, pregătind cu înţelepciune alegerea noului conducător al Bisericii Ortodoxe Bulgare.

Astfel, din cei 59 de ani de viaţă, Mitropolitul Kiril a slujit lui Hristos şi Bisericii Sale timp de 41 de ani, mai întâi ca monah, și apoi ca episcop şi mitropolit. În aceste slujiri, a fost apropiat de oamenii nevoiaşi, îngrijindu-se de strângerea de fonduri pentru asistenţa socială a acestora.

Mitropolitul Kiril de Varna şi Veliko-Preslav rămâne în memoria noastră ca fiind un ierarh misionar, prin fidelitatea sa faţă de credinţa vie, tradiţia liturgică şi canonică a Bisericii Ortodoxe, şi un prieten apropiat al Bisericii Ortodoxe Române, prin dragostea pe care a arătat-o constant faţă de ierarhii români din eparhiile învecinate cu Bulgaria, pentru consolidarea legăturilor frăţeşti dintre Bisericile noastre Ortodoxe surori.

Ca mare prieten al românilor, Mitropolitul Kiril a participat în România, de multe ori, la hramuri de mânăstiri şi la târnosiri sau sfinţiri de biserici. 

În acelaşi timp, Mitropolitul Kiril ne-a sprijinit constant în săvârşirea slujbelor de pomenire la mormintele eroilor români de pe teritoriul Mitropoliilor de Varna şi Durostor.  De asemenea, împreună cu un sobor de arhierei şi de preoţi bulgari şi români, Mitropolitul Kiril a pus piatra de temelie a noii Catedrale Mitropolitane din Varna. 

În acest duh de frăţietate ortodoxă, vrednicul de pomenire Mitropolit Kiril a organizat, împreună cu ierarhi bulgari şi români,  pelerinaje cu sfinte moaşte şi slujiri în mai multe biserici din Varna, Preslav, Târgovişte şi a sprijinit organizarea în comun de expoziţii religioase şi evenimente culturale în cuprinsul Mitropoliei de Varna şi Veliko-Preslav.

La acest moment de mare tristeţe pentru Biserica Ortodoxă Bulgară, în numele ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi al nostru, personal, adresăm clerului, vieţuitorilor din mănăstiri  şi credincioşilor îndoliatei Mitropolii de Varna şi Veliko-Preslav părinteşti condoleanţe şi ne rugăm  Domnului nostru Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să aşeze sufletul vrednicului de pomenire Mitropolitul Kiril, fratele nostru arhiereu, în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi, în ceata sfinţilor Săi slujitori, care au binevestit lumii Evanghelia mântuirii şi a vieţii veşnice.

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

    
†DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române