Mesajul Preafericitului Patriarh Chiril de sărbătoarea Acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu cu ocazia desfăşurării acţiunii de caritate „Ziua milosteniei şi a compătimirii către toţi cei ce se află în obezi și în temniţă”

Mesajul Preafericitului Patriarh Chiril de sărbătoarea Acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu cu ocazia desfăşurării acţiunii de caritate „Ziua milosteniei şi a compătimirii către toţi cei ce se află în obezi și în temniţă”

Mesajul Preafericitului Patriarh Chiril de sărbătoarea Acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu cu ocazia desfăşurării acţiunii de caritate „Ziua milosteniei şi a compătimirii către toţi cei ce se află în obezi și în temniţă”

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a adresat cu un mesaj cu ocazia  desfăşurării acţiunii de caritate „Ziua milosteniei şi a compătimirii către toţi cei ce se află în obezi şi în temniţă”.

Iubiţi întru Domnul arhipăstori, preacinstiţi păstori şi diaconi, iubitori de Dumnezeu monahi şi monahii, dragi fraţi şi surori!

Anual, pe data de 1/14 octombrie, Biserica Ortodoxă Rusă sărbătoreşte Acoperământul Maicii Domnului şi, după tradiţia formată în ultimul timp în capitală, ne aminteşte de persoanele care se află în detenţie.

În pofida păcatelor săvârşite, inclusiv şi a crimelor, în om se păstrează pentru totdeauna posibilitatea îndreptării şi a pocăinţei. Dragostea Atotdesăvârşită a lui Dumnezeu este îndreptată spre fiecare om, chiar dacă el se află în robia patimilor şi face fărădelegi. Despre aceasta ne mărturiseşte clar Însuşi Domnul: „N-am venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă” (Mt. 9:13).

Evanghelia ne aminteşte despre faptul că tâlharul înţelept, care era răstignit pe cruce, căindu-se sincer, L-a rugat pe Hristos să-l pomenească în Împărăţia Cerurilor şi unul dintre primii a păşit în sălaşurile cereşti. Domnul, suferind şi murind pe Cruce pentru păcatele întregului neam omenesc, i-a răspuns: „Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai” (vezi: Lc. 23:40-43).

Ţinând minte de cuvintele Mântuitorului „nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi” (Mc. 2:17), Biserica este scârbită pentru cei care au deviat de la calea cea dreaptă, au încălcat legea şi sunt privaţi de libertate. Astfel de oameni au nevoie în mod deosebit de cârmuire păstorească.

Misiunea slujirii  în detenţie este bazată pe porunca lui Hristos: „În temniţă am fost şi aţi venit la Mine” (Mt. 25:36) şi constă în faptul ca să se creeze condiţii necesare pentru o viaţă duhovnicească deplină şi ameliorarea situaţiei la persoanele întemniţate. Jertfind azi pentru slujirea Bisericii în detenţie şi săvârşind rugăciuni pentru toţi creştinii ortodocşi ce se află în legăturile temniţei, noi putem ajuta celor în detenţie, slujindu-le ca lui Hristos Însuşi (vezi: Mt. 25-36).

Adresându-mă către Dumneavoastră, sper că veţi da răspuns la chemarea de ajutor celor întemniţaţi şi veţi  aduce contribuţia voastră după puteri în buna faptă a slujirii milostive faţă de aproapele.

Acoperământul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu să fie de asupra noastră a tuturor şi de asupra Patriei noastre.

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII 

 

%d blogeri au apreciat: