MITROPOLITUL IEREMIA DE GORTINA: “CORPUS CHRISTI” ESTE EXACT CAZUL SODOMENILOR ŞI GOMORENILOR

CITIŢI ŞI: 


MITROPOLITUL IEREMIA DE GORTINA:

“CORPUS CHRISTI”  ESTE EXACT CAZUL SODOMENILOR ŞI GOMORENILOR

 

Sunt şi eu, ca toţi arhiereii, preoţii şi monahii şi ca toţi credincioşii creştini ortodocşi ai patriei noastre, sunt – zic – cu totul amărât şi eu din cauza promovării operei blasfemiatoare şi ruşinoase „Corpus Christi”.

Sigur, fiecare are dreptul să creadă şi să se exprime aşa cum vrea, însă nu trebuie să permitem nimănui să ne atace public şi după un anume program credinţa noastră.

Cu siguranţă, un astfel de atac al neprihănitei noastre credinţe trebuia să provoace indignarea şi protestul nostru al tuturor, aşa cum l-au exprimat acei viteji creştini şi mărturisitori, care, cu pericolul de a fi supuşi la chinuri, au protestat pentru promovarea acestei lucrări necuviincioase şi blasfemiatoare.

Bravo acestor creştini care au protestat! 

Protestul lor va fi scris în Istoria bisericească şi vor primi pentru această mărturisire a lor – să fie siguri de asta! – o cunună de aur în Împărăţia cerească a lui Hristos.

Aceşti creştini ce au protestat sunt pentru întreaga Biserică, în general, o dulce mângâiere, că şi astăzi, în pofida păcatului ce prisoseşte,  în pofida vremurilor apocaliptice pe care le trăim, n-au lipsit luptătorii lui Hristos, care sunt gata chiar şi pe trotuare, până la sânge şi închisori să-şi exprime dragostea lor faţă de Hristos, Care este crucificat din nou.

Bine spunea Stareţul Florinei, Părintele Augustin, „Nu vor lipsi din Ortodoxie soldaţii”! Şi bine au spus Patriarhii ortodocşi din Răsărit, răspunzându-i în anul 1848 Papei Pius al IX-lea, că la noi apărătorul credinţei este poporul!

Aşadar, bravo şi glorie şi cinste şi laudă strălucitoare bine-cinstitorului popor ce a protestat cu putere împotriva acestei lucrări ruşinoase, care ofensează la modul cel mai obscen Preasfânta Persoană a Domnului nostru Iisus Hristos.

Au dovedit că sunt copiii credincioşi ai Bisericii, deoarece Sfântul Sinod al Bisericii Eladei, pe 7 iunie 2012, printr-un comunicat al ei i-a îndemnat pe creştini să dezaprobe lucrarea.

La acest îndemn al Bisericii Mame, cei mai mulţi au fost indiferenţi, dar protestatarii au ascultat şi au arătat că sunt creştini „vii cu Duhul, slujind Domnului” (Romani 12, 11).

 Aceşti protestatari, mai noi mărturisitori ai credinţei, au fost inspiraţi pentru această sfântă şi înţeleaptă faptă a lor de sfintele noastre Sinaxare.

 Aceste sfinte cărţi, care – după Sfântul Părinte Iustin Popovici – constituie Enciclopedia Bisericii noastre, vorbesc despre creştinii martiri, care intrau în templele idolilor şi sfărâmau statuile lor; iar Sfânta noastră Biserică i-a aşezat pe aceşti mărturisitori între sfinţi, desigur, ca să imităm căldura iubirii lor faţă de Hristos şi repulsia lor faţă de idolii tuturor vremurilor.

 Adresându-mă acestor creştini prea iubiţi nouă, creştini care au protestat recent faţă de lucrarea blasfematoare „Corpus Christi”, le exprimăm din nou mulţumirile şi felicitările noastre pentru protestul lor, le exprimăm admiraţia noastră şi respectul nostru, deoarece cu dispoziţie de jertfă au mers la locul protestului şi au împlinit această sfântă lucrare pe care au întreprins-o.

Le mai spunem – chiar dacă nu este nevoie să le spunem – să nu se lase influenţaţi deloc de alte cuvinte, ale clericilor sau laicilor, care vor să le paralizeze cugetul lor luptător prin predicile lor fleşcăite şi prin cuvinte străine de sfintele noastre Sinaxare şi de cuvintele Părinţilor noştri.

Într-adevăr, ce ar spune aceştia despre cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, care-i sfătuieşte pe ascultătorii săi chiar să-l pălmuiască pe blasfematorul încăpăţânat al lui Iisus Hristos?

 Şi mai spune, în continuare, sfântul Părinte că atunci când autorităţile îi vor chema la judecată ca să se apere, ei să spună cu îndrăzneală: „Da, l-am pălmuit, deoarece L-a hulit pe Împăratul îngerilor”! Şi ce vor spune iarăşi aceştia cu predicile lor fleşcăite despre palma pe care i-a dat-o Sfântul Nicolae hulitorului Arie?

 Palma aceasta are istoricitate, adică este un fapt real; şi, de aceea, ca să nu creadă adică cineva că sfântul l-a pălmuit pe Arie din mânie, de aceea – zic – Biserica în Troparul Sfântului Nicolae a pus următoarea expresie referitoare la el: „chip al blândeţii”.

Sau poate că Sfântul Atanasie şi Biserica întreagă nu trebuiau să protesteze faţă de erezia lui Arie şi s-o condamne pentru că astfel mai mult o promovau?!…

Trebuie să ne luptăm pentru credinţa noastră, fraţilor, şi să protestăm pentru ea, când o vedem ofensată.

 Un astfel de exemplu şi o astfel de învăţătură ne-au dat Sfinţii noştri Părinţi.

Din predicile fleşcăite ale unora, străine de autenticul duh patristic, acoperite desigur cu giulgiul teologic al unei teologii aşa-zise „neo-patristice”, din aceste predici nu ies mărturisitori şi martiri.

 Dar nici patrie liberă n-am fi avut, dacă predominau astfel de predici, fără cuget combativ. Revoluţia de la 1821 ar fi fost o nebunie!

Aşadar, fraţilor, nu vă îndoiţi toţi cei care aţi protestat împotriva lucrării blasfematoare, nu vă îndoiţi, influenţaţi de diferite cuvinte, dacă aţi făcut bine sau nu. Foarte bine aţi făcut şi să faceţi din nou la fel!

 Amărăciunea mea însă şi dezamăgirea mea este faţă de mine însumi.

  Aş fi vrut să fiu şi eu la locul mărturiei voastre şi al martiriului vostru, să fi strigat şi eu împreună cu voi şi bine ar fi fost să ajung şi victimă, ca să fi dat ca episcop un exemplu bun.

   Da, noi episcopii trebuie să fim în fruntea luptelor pentru credinţă!

   În sfârşit, am de spus nu numai cu durere, ci şi cu frică, că acest caz este exact şi cu maximă precizie cazul sodomenilor şi gomorenilor (Facere 20, 19).

 Pentru că aşa cum în această istorisire biblică sodomitenii au perceput Persoanele dumnezeieşti drept umane şi au vrut să păcătuiască cu Ele, aşa şi în cazul de faţă, scriitorii lucrării percep Persoana Teandrică a lui Hristos… ca păcătoasă şi o prezintă potrivit calităţii lor ruşinoase.

Dar temându-mă ca nu cumva focul pe care l-a plouat Cerul şi a ars cetatea păcătoasă – să nu fie, Hristoase şi Preasfântă! -, să vină şi asupra noastră şi să ardem; deoarece împreună cu celelalte păcate ale noastre, a avut loc în patria noastră şi acest cel mai rău dintre celelalte păcate, insulta ruşinoasă împotriva Persoanei Domnului nostru, desigur fără să arătăm că ne doare pentru asta, deoarece nu am protestat energic.

 Dacă ofensa aceasta se făcea împotriva persoanei noastre sau împotriva casnicilor noştri sau împotriva conducătorilor noştri, cu siguranţă nu am fi rămas pasivi, ci ne-am fi mobilizat şi am fi inventat moduri de protest şi de reacţiune.

Închei aici cu cuvântul dureros cu care îşi încheia odată fericitul întru adormire Stareţ, Părintele Augustin, o predică a sa despre hulirea celor dumnezeieşti: „Aşadar, mari sunt conducătorii noştri, mari sunt omuleţii noştri, dar mic este Hristosul nostru, pentru că atunci când este ofensat nimeni nu protestează”!…

 

Traducere: https://acvila30.ro/ ; sursa:  romfea.gr

Copyright
Această traducere ne aparţine şi este protejată de Legea Drepturilor de Autor, legea nr. 8/1996. Ea poate fi citată parţial [fragmentar] pe alte bloguri sau site-uri cu precizarea sursei sau link către pagina de unde provine [ https://acvila30.ro ], dar nu poate fi preluată de mass-media fără un acord scris.
Nu aveţi voie să copiaţi această traducere fără voia sau ştirea https://acvila30.ro.
Dacă aveţi nevoie sau vreţi să folosiţi în scopuri proprii această traducere, vă rugăm să ne contactaţi şi vom stabili atunci condiţiile.

Un comentariu la „MITROPOLITUL IEREMIA DE GORTINA: “CORPUS CHRISTI” ESTE EXACT CAZUL SODOMENILOR ŞI GOMORENILOR

  1. Pingback: PELERIN ORTODOX » MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU A DENUNŢAT STATUL ELEN ŞI PROCURORII ÎN CAZUL PIESEI BLASFEME “CORPUS CHRISTI”

Comentariile sunt închise.