MITROPOLITUL SIMEON DE NEA SMIRNA DESPRE VLĂDICA AUGUSTIN KANDIOTIS

MITROPOLITUL SIMEON DE NEA SMIRNA
DESPRE VLĂDICA AUGUSTIN KANDIOTISMitropolitul Simeon de Nea Smirna, în telegrama de condoleanţe adresată Mitropolitului Teoclit de Florina pentru mutarea fostului Mitropolit de Florina, Augustin, se referă la personalitatea şi contribuţia fericitului întru adormire ierarh.
“A fost un bărbat bisericesc de o dimensiune uriaşă. Prezenţa sa a pecetluit epoca sa şi a exercitat o mare influenţă în viaţa şi în drumul Bisericii noastre Elene şi nu numai. O morală de diamant, o formare teologică foarte bogată, o combativitate unică, o putere în cuvânt fără seamăn, o rară destoinicie predicatorială, talent scriitoricesc de excepţie, activitate pastorală şi filantropică impresionantă au fost câteva din multele harisme care au împodobit personalitatea sa, unele daruri ale lui Dumnezeu, iar altele roade ale nevoinţei sale în Hristos admirabile. S-a distins printr-un mod unic ca preot-predicator. A iradiat şi mai mult în timpul îndelungatei şi roditoarei slujiri episcopale în Florina” – semnalează Mitropolitul Simeon de Nea Smirna.
“Comoara moralei şi a slujirii fructuoase, pe care le lasă în Biserica lui Hristos Luptătoare în Elada este inestimabilă. Cu smerenie Îl rog pe Arhipăstorul Bisericii şi Domnul nostru cel închinat, să odihnească sufletul marelui Stareţ şi căruntului Său Episcop în pământul celor vii, cu sfinţii şi marii Părinţi ai Bisericii Lui. Iar părinteasca lui rugăciune, iubite frate, să Vă însoţească întotdeauna atât pe Înaltpreasfinţia Voastră, vlăstar lui duhovnicesc, strâns colaborator şi succesor al său, cât şi pe numeroşii săi fii duhovniceşti”, conchide respectabilul ierarh.
De subliniat că Mitropolitul Simeon nu a putut fi de faţă la slujba de înmormântare a fericitului întru adormire ierarh, din pricina marelui hram al Sfântului Alexandru, Arhiepiscopul Constantinopolului, ocrotitorul şi apărătorul oraşului Vechiul Faliron.

(TRADUCERE: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, SURSA: amen.gr)

%d blogeri au apreciat: