Moaştele (mâna stângă) Sfintei Maria Magdalena de la mănăstirea Simono-Petra, Athos

Moaştele (mâna stângă) Sfintei Maria Magdalena de la mănăstirea Simono-Petra, Athos

Silviu Cluci

La Mănăstirea Simono-Petra din Sfântul Munte Athos se păstrează cu mare evlavie mâna stângă a Sfintei Maria Magdalena. Datorită numeroaselor minuni, Sfânta Maria Magdalena este cinstită ca şi ctitor al mănăstirii.

Raclă de la Mănăstirea Simono-Petra ce conține un fragment din lemnul Sfintei Cruci (centru), mâna stângă a Sfintei Mironosițe, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena (în partea dreaptă), precum şi fragmente din moaştele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului și moaştele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon.

Potrivit tradiţiei, Sfânta Maria Magdalena a propovăduit Evanghelia în Fenicia, Egipt, Siria şi Roma. Către sfârşitul vieţii Sfânta Maria Magdalena, împreuna cu Maica Domnului, s-ar fi retras in Efes unde a şi trecut la Domnul. A fost înmormântată într-o peşteră din Efes, ce a devenit locaş de tămăduire pentru cei aflaţi în multe neputinţe. În anul 899, din porunca împăratului Leon al VI-lea Filosoful, moaştele Sfintei Maria Magdalena au fost mutate la Constantinopol, fiind aşezate în Mănăstirea „Sfântul Lazăr”.

Odorul cel de mult preţ al mănăstirii Simono-Petra

La Mănăstirea Simono-Petra din Sfântul Munte Athos se păstrează cu mare evlavie mâna stângă a Sfintei Maria Magdalena, mână care a atins marginea veşmântului Domnului nostru Iisus Hristos după Înviere (Ioan 20, 11-18). Mâna Sfintei Maria Magdalena este întreagă, cu piele şi tendoane, şi răspândeşte o bună-mireasmă. Cei care o sărută cu credinţă şi evlavie se încredinţează de faptul că este caldă, ca şi cum ar fi vie.

În anul 1740, din cauza datoriilor financiare ale mănăstirii, mâna Sfintei Maria – odorul cel de mult preţ al mănăstirii – a fost luată de creditorii Barberini. Dar în anul 1765, ieromonahul Ioasaf din Mitilini izbuteşte să adune o parte din banii pretinşi şi, în cele din urmă, să răscumpere moaştele Sfintei Maria Magdalena şi să le aducă în mănăstire.

Al doilea ctitor al mănăstirii

În anul 1891, un incendiu, care a pornit de la cuptorul de pâine, a distrus partea de răsărit a mănăstirii. A ars atunci biserica mare cu toate icoanele, vasele şi veşmintele; policandrele şi sfeşnicele s-au topit. Tot atunci a ars şi biblioteca de deasupra naosului, prefăcându-se în scrum 250 de manuscrise şi toate cărţile. Mănăstirile athonite au sărit imediat în ajutor donând 500 de lire de aur turceşti, din care 200 au fost oferite de Mănăstirea Vatopedi. Egumenul Neofit, care era atunci în Rusia, a început o colectă pentru refacerea mănăstirii, la care au răspuns mai degrabă simpli credincioşi decât ierarhia. Sfântul Ioan de Kronstadt a oferit personal 300 de ruble. Minunea colectării banilor a fost atribuită cinstitelor moaşte ale Sfintei Maria Magdalena, pe care egumenul le avea la el. De atunci Sfânta Maria Magdalena este cinstită ca împreună-ctitor alături de Sfântul Cuvios Simon, Izvorâtorul de mir. De altfel, cei doi sfinţi sunt reprezentaţi alături în icoanele portabile.

Minuni ale Sfintei Maria Magdalena

O altă minune a Sfintei Maria Magdalena s-a petrecut în anul 1911, în regiunea Galatista (Tesalonic). Locuitorii regiunii erau necăjiţi de un vierme care distrugea răsadurile. Părinţii simonopetriţi au fost chemaţi cu moaştele Sfintei Maria Magdalena şi au făcut Aghiazmă. Imediat viermele distrugător a dispărut.

De asemenea, în anul 1912, în regiunea Epanomis din Tesalonic, apăruseră o mulţime de lăcuste. Locuitorii au rugat să li se trimită Sfintele Moaşte. După ce s-a săvârşit Paraclisul Sfintei Magdalena şi lanurile au fost stropite cu Aghiazmă, lăcustele au dispărut cu totul. Epanomiţii sunt foarte recunoscători şi astăzi Sfintei Maria Magdalena.

În 1945, a izbucnit un mare incendiu în pădurile Mănăstiri Iviron. Vântul sufla puternic, şi, în câteva ore, focul s-a întins până la linia de vârf care constituie graniţa Mănăstirilor Iviron, Filotheu, Xiropotamu şi Simono-Petra. Toţi au crezut că pădurile vor arde complet. Atunci, ieromonahii Neofit şi Pantelimon, mişcaţi de evlavia pe care o aveau faţă de moaştele Sfintei Maria, le-au luat cu ei la locul incendiului. Nimeni nu se putea apropia de incendiu de teama de a fi înconjuraţi de focul dezlănţuit. Cu toate acestea, de îndată ce părinţii s-au apropiat cu Sfintele Moaşte, focul a dat înapoi şi până au terminat preoţii de săvârşit Aghiazma şi Paraclisul Sfintei Maria Magdalena, incendiul se stinse cu desăvârşire, spre uimirea părinţilor ce se adunaseră acolo.

Minuni asemănătoare au avut loc în pădurea mănăstirii în anul 1947, precum şi în august 1990. Multe alte minuni a săvârşit şi săvârşeşte Sfânta Maria Magdalena în fiecare zi celor care o cheamă cu credinţă.

Datorită acestor minuni, moaştele Sfintei Maria Magdalena au fost duse spre închinare în Rusia (2006) şi în Bielorusia (2012).

Să avem parte de rugăciunile Sfintei Maria Magdalena!

Sursa: doxologia.ro