Numai Dumnezeul cel Viu ar putea vorbi aşa

Numai Dumnezeul cel Viu ar putea vorbi așa

Dar acum, tuturor, El le dă acelaşi Dar al Duhului şi spune: Dacă cineva este însetat, să vină la mine şi să bea.

(Ioan 7, 46) Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om.

Ei au perceput faptul că El nu era doar Om ca ei înşişi, ci că acesta era Cel care a dat apă sfinţilor şi care a fost anunţat de Proorocul Isaia. Căci El era într-adevăr Strălucirea Luminii (Evrei 1, 3) şi Cuvântul lui Dumnezeu, Râul care a curs din izvoare şi a adăpat Raiul de demult.

Dar acum, tuturor, El le dă acelaşi Dar al Duhului şi spune: Dacă cineva este însetat, să vină la mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Aceasta nu putea fi spusă de un om, ci de Dumnezeul cel Viu, care cu adevărat făgăduieşte viaţă şi dăruieşte Duhul Sfânt. 

(Sfântul Atanasie cel Mare, Scrisoare festivă, 44, traducere pentru Doxologia.ro de Iosif Agaton)

http://www.doxologia.ro/biblioteca/comentarii-patristice