Ortodoxia şi mişcarea ecumenică – Comunicat al Sfintei Mitropolii de Zimbabwe şi Angola din care aflăm ce se întâmplă zilele acestea la Sibiu

Ortodoxia şi mişcarea ecumenică

– Comunicat al Sfintei Mitropolii de Zimbabwe şi Angola –

În contextul mărturiei Bisericii Ortodoxe în actuala Mişcare Ecumenică a lumii creştine, Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) în colaborare cu Mitropolia Ortodoxă a Sibiului din cadrul Patriarhiei Române şi cu Facultatea locală de Teologie Ortodoxă organizează în comun o Conferinţă Inter-ortodoxă (9-12 noiembrie) pentru a examina care este starea curentă din istoria Mişcării Ecumenice în Facultăţile de Teologie Ortodoxă şi în viaţa Bisericilor Ortodoxe Locale.

Biserica Ortodoxă, după cum se ştie, este alcătuită din 14 Biserici Ortodoxe Locale, ai căror membri depăşesc 300 de milioane de credincioşi. Contribuţia Bisericii Ortodoxe la întărirea unităţii Creştinismului este importantă şi, după cum accentuează SS Patriarhul nostru Ecumenic Bartolomeu, viitorul umanităţii în depăşirea impasului în care se găseşte (criza ecologică, economică, securitatea mondială, sărăcia) depinde în mare măsură de trăirea marilor valori spirituale ale Ortodoxiei, care respectă fiecare persoană, simultan cu sensibilitatea noastră de a proteja cu evlavie creaţia lui Dumnezeu, planeta noastră.

Patriarhia Ecumenică va fi reprezentantă de Mitropolitul Ghenadios de Sasima şi de Marele Protopresbiter părintele Gh. Tsetsis, Patriarhia Alexandriei şi Întâistătătorul Ortodoxiei de pe continentul african, kir Theodoros va fi reprezentat de Mitropolitul Serafim de Zimbabwe şi Angola, Biserica Ciprului de către Arhimandritul Benedictos Ioannis, iar Biserica Eladei de către Arhimandritul Ioannis Karamouzis şi Dr. Stilianos Tsopanidis. La Conferinţă vor participa şi reprezentanţi ai altor Biserici Ortodoxe Locale.
Coordonator al Conferinţei va fi locţiitorul Secretarului General al CMB, Dr. Gh. Laimopoulos.

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, sursa: amen.gr)

%d blogeri au apreciat: