PATRIARHIA ROMÂNĂ A FOST REPREZENTATĂ DE ÎPS NIFON: PATRIARHUL KIRIL A ANIVERSAT 65 DE ANI

PATRIARHIA ROMÂNĂ A FOST REPREZENTATĂ DE ÎPS NIFON:

PATRIARHUL KIRIL A ANIVERSAT 65 DE ANI

Patriarhia Română a fost reprezentată de IPS Nifon: Patriarhul Kiril a aniversat 65 de ani

La 21 noiembrie 2011, întâistătătorii şi reprezentanţii a şapte Biserici Ortodoxe locale: Antiohiană, Rusă, Georgiană, Română, Bulgară, Poloneză şi a ţinuturilor Cehiei şi din Slovacia s-au întrunit la Reşedinţa patriarhală de la Kremlin, Moscova, cu ocazia celei de a 65-a aniversări a Patriarhului Kiril al Moscovei şi al întregii Rusii.La aniversare au participat: Patriarhul Kiril al Moscovei şi al întregii Rusii, Patriarhul Catolicos Ilia al II-lea al întregii Georgii, Mitropolitul Sawa al Varşoviei şi al întregii Polonii, Mitropolitul Krystofor al ţinuturilor Cehiei şi al Slovaciei, Mitropolitul Nifon de Philippopolis (Biserica Ortodoxă a Antiohiei), Mitropolitul Nifon al Târgoviştei (Biserica Ortodoxă Română), Mitropolitul Dometian al Vidinului (Biserica Ortodoxă Bulgară). În ajunul întrunirii, întâistătătorii şi reprezentanţii celor şapte Biserici Ortodoxe locale au oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala patriarhală ‘Hristos Mântuitorul’, cu ocazia celei de a 65-a aniversări a Patriarhului Kiril al Moscovei şi al întregii Rusii. Aceştia au mulţumit lui Dumnezeu pentru prilejul întrunirii frăţeşti, l-au salutat pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse şi i-au urat la mulţi ani şi tot ajutorul lui Dumnezeu în slujirea patriarhală.

Întâistătătorii şi reprezentanţii Bisericilor locale frăţeşti din regiunea est-europeană au evidenţiat faptul că au avut o experienţă comună. Fiecare dintre aceste Biserici a suferit diferite persecuţii din partea sistemelor politice militant-ateiste, iar acum se confruntă cu noi provocări care au înlocuit dominanţa ideologiei antireligioase. Aceste provocări includ secularizarea, promovarea libertinajului şi a consumismului, precum şi erodarea standardelor morale.Participanţii la întrunire au remarcat necesitatea stimulării misiunii Bisericii şi şi-au exprimat sprijinul pentru extinderea slujirii sociale în cooperare constructivă cu toate forţele sociale sănătoase. În interacţiunea sa cu societatea, Biserica nu uită persecuţiile suferite şi preţuieşte libertatea câştigată.Întâistătătorii şi reprezentanţii Bisericilor locale, (Biserici) ce au supravieţuit în situaţii istorice grele, şi-au exprimat solidaritatea cu Bisericile din Orientul Mijlociu şi din Nordul Africii: cele din Constantinopol, Alexandria, Ierusalim şi Cipru şi-au exprimat simpatia faţă de toţi creştinii din Orientul Mijlociu care au suferit persecuţii şi care, în unele cazuri, sunt supuşi astăzi persecuţiei directe pentru credinţa lor, precum şi faţă de sârbii ortodocşi din Kosovo.Participanţii au remarcat semnificaţia recentelor întruniri regionale ale întâistătătorilor şi reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe locale organizate în Cipru, Iordania şi la Constantinopol, la iniţiativa întâistătătorilor respectivelor Biserici. Întrunirile au facilitat cooperarea interortodoxă în privinţa creştinilor din Orientul Mijlociu şi au atras atenţia comunităţii mondiale asupra problemei discriminării creştinilor din regiune.

Întâistătătorii şi reprezentanţii celor şapte Biserici au salutat revigorarea vieţii soborniceşti a Bisericii din ultimii ani şi şi-au exprimat speranţa că procesul presinodal va duce la timpul potrivit la convocarea Sinodului panortodox, în cadrul căruia ar putea fi rezolvate importante probleme bisericeşti.

Sinodul va fi pregătit cu minuţiozitate atât în ceea ce priveşte tematica, cât şi sub aspect procedural, ţinându-se cont de punctul de vedere al fiecărei Biserici locale. În acest sens, este necesar ca, în luarea deciziilor, să fie urmat, ca şi până acum, principiul consensului, atât în procesul de pregătire, cât şi în cadrul lucrărilor sinodului.

Participanţii la întrunire au scos în evidenţă faptul că sinodul trebuie să dea un răspuns competent provocărilor contemporane. Deciziile sinodului trebuie să corespundă pe deplin tradiţiei dogmatice şi canonice, fără a introduce inovaţii care să pună în primejdie unitatea Sfintei Biserici.

(Informaţii de pe siteul Patriarhiei Ruse – traducere realizată de Sectorul Relaţii externe şi interreligioase)

%d blogeri au apreciat: