Patriarhul României: SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL REPREZINTĂ CONŞTIINŢA DREPTĂŢII, A CURĂŢIEI VIEŢII, A SFINŢNIEI ÎNTR-O LUME DECĂZUTĂ

Patriarhul României:

SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL REPREZINTĂ CONŞTIINŢA DREPTĂŢII, A CURĂŢIEI VIEŢII,  A SFINŢNIEI ÎNTR-O LUME DECĂZUTĂ

Biserica Ortodoxă Română prăznuieşte astăzi, 29 august 2011, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. El este cunoscut în mod special pentru sfinţenia vieţii lui, pentru severitatea ascezei şi râvna înflăcărată după dreptate şi după cele cereşti. A fost denumit de imnologii Bisericii „înger în trup” sau „înger omenesc”, iar în calendarul ortodox îi sunt închinate nu mai puţin de trei sărbători, fiind cea mai cinstită personalitate a Vechiului Testament.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a rostit un cuvânt de învăţătură la Mănăstirea Sfânta Maria-Jercălăi din judeţul Prahova.

După cum ne informează Radio TRINITAS, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, în cuvântul Său, a evocat viaţa şi învăţăturile Sfântului Ioan Botezătorul: „Sfântul Ioan era un om al dreptăţii dumnezeieşti în viaţa omului. El voia să îndrepteze o societate coruptă, lacomă, plină de patimi şi de căderi omeneşti. El cu adevărat era iubit de popor pentru că poporul simţea în el că este prezent Duhul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan deci reprezintă conştiinţa dreptăţii, a curăţiei vieţii, a sfinţeniei într-o lume decăzută, lumea păcatului, lumea degradării morale şi spirituale. Şi desigur, el avea mult curaj. Curajul lui venea din credinţă puternică, din postire multă, din rugăciune multă şi din dorinţa de a împlini şi a binevesti voia lui Dumnezeu”.

Totodată, Preafericirea Sa a arătat şi de ce această zi este una de post: „Biserica a rânduit ca aceasta să fie o zi de post pentru că Sfântul Ioan Botezătorul a pătimit moarte întrucât patima lăcomiei, a desfrânării şi a beţiei a întunecat mintea regelui Irod Antipa care l-a decapitat pe Sfântul Ioan Botezătorul la cererea Salomeei, fiica Irodiadei pe care Sfântul Ioan Botezătorul o critica, o judeca întrucât a devenit soţia lui Irod Antipa şi anume, ea fiind soţia fratelui său Filip”.

Sursa:http://www.basilica.ro