PREAFERICITUL KIRIL AL MOSCOVEI: Mesajul de salut, adresat participanţilor celui de al IV-lea Congres mondial al cazacilor

Mesajul de salut, adresat participanţilor celui de al IV-lea Congres mondial al cazacilor

Mesajul de salut, adresat participanţilor celui de al IV-lea Congres mondial al cazacilor
27 septembrie 2012 a. 15:44

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a îndreptat un mesaj de salut organizatorilor şi participanţilor celui de al IV-lea Congres mondial al cazacilor.

Organizatorilor, participanţilor şi oaspeţilor celui de al IV-lea Congres mondial al cazacilor

Înaltpreasfinţia Voastră, cuvioşi părinţi, dragi fraţi şi surori!

Salut cordial pe toţi organizatorii, participanţii şi oaspeţii celui de al IV-lea Congres mondial al cazacilor, convocat pe pământul Donului.

Este îmbucurător faptul că forumul trece sub genericul „Patrie. Credinţă. Slujire”. Aceste noţiuni importante stau la baza sistemului de valori, a modului de viaţă a cazacilor, sunt reperele principale pentru renaşterea tradiţiilor strămoşeşti ale cazacilor.

Biserica Ortodoxe Rusă pe parcursul a multor secole a educat în popor credinţa în Dumnezeu, a chemat oamenii să urmeze idealurile morale şi duhovniceşti înalte, fără de care nu este cu putinţă bunăstarea familiei, dezvoltarea armonioasă a societăţii, construirea unui stat puternic, prosper. Cine crede în Dumnezeu, acela este credincios legilor Lui, acela corelează viaţa sa cu principiile evanghelice, stabilite pentru vecie de Creator. Un astfel de om cu adevărat Îl iubeşte pe Dumnezeu, de aceea este în stare şi la jertfă de dragul altuia: de dragul rudelor şi al apropiaţilor, de dragul păcii şi al liniştii Patriei pământeşti. „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi” (In. 15:13) – cazacii de multe ori în istoria Rusiei au demonstrat credinţă acestor cuvinte ale lui Hristos, apărându-şi Patria în anii de grea cumpănă.

Astăzi, ca să-şi păstreze identitatea în condiţiile societăţii contemporane, cazacul trebuie nu doar să urmeze tradiţiile glorioase de luptă şi obiceiurile strămoşilor, dar şi în permanenţă să fie în unitate cu Biserica. Pentru aceasta este necesar să se roage sârguincios, să primească Sfintele Taine, să citească Sfânta Scriptură, să țină posturile.

Nivelul mondial, la care se desfăşoară lucrurile congresului, mărturiseşte despre unitatea căzăcimii, despre faptul că ea nu este divizată pe principii naţionale sau teritoriale. Căzăcimea este ortodoxă şi anume Biserica Ortodoxă Rusă, pe al cărei teritoriu canonic a apărut această pătură, poartă responsabilitatea pentru cârmuirea ei păstorească în toată lumea.

Este semnificativ că forumul reprezentativ dat îşi desfăşoară lucrările în anul sărbătoririi aniversării a 200 de ani de la victoria în Războiul pentru apărarea Patriei din anul 1812, când cazacii, deseori cu preţul propriei vieţi, au apărat pământul natal. Noi urmează să fim continuatori destoinici ai slujirii lor jertfelnice.

Vă doresc vouă tuturor activitate rodnică, discuţii utile, interesante şi ajutor de la Dumnezeu în fapte şi intenţii bune.

Binecuvântarea Domnului şi Acoperământul Maicii Domnului să fie cu voi permanent.

+KIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII  

%d blogeri au apreciat: