Preafericitul Părinte Daniel: Maica Domnului este icoana Bisericii”

„Maica Domnului este icoana Bisericii”

 

Biserica Ortodoxă se află astăzi, 26 decembrie 2014, în a doua zi de Crăciun. În această zi se sărbătoreşte Soborul Maicii Domnului şi este cinstit şi Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfinţit de la Tismana.

 

În cuvântul de învăţătură rostit în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” al Reşedinţei Patriarhale, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a vorbit despre sărbătoarea Soborului Maicii Domnului, dar e elogiat şi personalitatea deosebită a Sfântului Nicodim cel Sfinţit de la Tismana.

 

Maica Domnului este cinstită în primul rând pentru că este Născătoare de Dumnezeu

 

Această sărbătoare are o semnificaţie deosebită pentru că sărbătoarea soborului Maicii Domnului înseamnă sărbătoarea soborului creştinilor care se adună spre a cinsti pe Maica Domnului imediat după sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos pentru că Naşterea Mântuitorului Hristos ca Om s-a făcut prin Maica Domnului, a explicat Patriarhul României.

 

 

„Soborul Maicii Domnului este o cinstire deosebită pe care Biserica o aduce Maicii Domnului pentru că din ea S-a născut ca Om Fiul lui Dumnezeu cel Veşnic, Mântuitorul lumii. Prin acordul ei liber s-a realizat zămislirea Fiului lui Dumnezeu ca Om din trupul Fecioarei, prin lucrarea Duhului Sfânt. Prin acordul ei liber pentru lucrarea cu Duhul Sfânt împreună, ea a dat trup Fiului Veşnic al lui Dumnezeu celui nevăzut, celui necuprins, celui inaccesibil sau neapropiat şi L-a făcut cuprins, văzut şi aproape de oameni. Aceasta este marea taină a Naşterii Pruncului Iisus din Fecioara Maria după ce S-a zămislit din ea prin lucrarea Duhului Sfânt. Deci, Maica Domnului este cinstită în primul rând pentru că este Născătoare de Dumnezeu. Ea a născut pe Fiul lui Dumnezeu cel Veşnic şi poartă acest nume mare şi sfânt de Născătoare de Dumnezeu şi pentru că nu a pierdut fecioria prin naştere se numeşte şi pururi Fecioară Maria”, a spus Preafericirea Sa.

 

Maica Domnului este scara prin care Dumnezeu coboară pe pământ prin Întrupare

 

În cuvântul Său, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că taina Naşterii Fiului lui Dumnezeu ca Om din Fecioara Maria a fost prevestită de prorocii Vechiului Testament: „Această taină a Naşterii Fiului lui Dumnezeu Iisus Hristos ca Om din Fecioara Maria a fost prevăzută de prorocii Vechiului Testament care au prezis şi prevăzut Taina Naşterii Fiului lui Dumnezeu Mântuitorul Lumii din Fecioara Maria. Astfel, Patriarhul Iacob vede o scară care uneşte cerul cu pământul şi pe această scară coboară şi urcă îngerii din ceruri. Sfinţii Părinţi ai Bisericii au tâlcuit această scară ca fiind Taina Întrupării Mântuitorului Iisus Hristos din Fecioara Maria. Prin lucrarea Duhului Sfânt, Cel Veşnic din Ceruri coboară pe pământ în timp şi, deci, Maica Domnului este scara prin care Dumnezeu coboară pe pământ prin Întrupare; Fiul lui Dumnezeu devine om din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor”.

 

„Maica Domnului prin smerenie, prin ascultare, prin această dăruire de sine totală se învredniceşte a fi vas ales al Întrupării Mântuitorului Iisus Hristos. De aici vine cinstirea ei deosebită. De aceea, Biserica o preamăreşte ca fiind mai cinstită de cât Heruvimi şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul a născut. Arată acum de ce este mai cinstită de cât Heruvimi şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii pentru că din ea S-a născut Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul cel Veşnic. S-a făcut trup şi S-a arătat în lume şi a vieţuit cu oamenii şi prin moartea şi prin Învierea Sa a izbăvit de păcat şi de moarte neamul omenesc”, a mai spus Preafericirea Sa.

 

Maica Domnului este şi icoana Bisericii care poartă în ea pe Hristos şi îl arată lumii

 

Totodată, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că Maica Domnului, icoana vie a Bisericii, îl arată lumii pe Hristos Domnul, Mântuitorul nostru: „Maica Domnului este şi icoana Bisericii care poartă în ea pe Hristos şi Îl arată lumii, aşa cum a zis ea la nunta din Cana Galileii: Faceţi tot ceea ce vă spune El; aceasta este predica ei. Nu are o predică paralelă cu cea a lui Hristos, ci ea Îl arată pe Hristos lumii şi spune: Faceţi tot e vă spune El. Maica Domnului, în icoanele noastre, poartă pe braţul stâng, aproape de inimă, pe Pruncul Iisus care stă pe braţul ei ca pe un tron. Cu mâna ei dreaptă Îl arată pe El şi în timp ce Îl arată, ea fiind în stare de rugăciune, primeşte binecuvântarea Lui. Prin aceasta înţelegem că Biserica rugătoare, a cărei icoană sfântă vie este Maica Domnului, trăieşte din binecuvântarea Fiului ei, din binecuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos”.

 

Sf. Cuv. Nicodim cel Sfinţit de la Tismana – reorganizator al monahismului românesc de obşte

 

Biserica cinsteşte astăzi şi pe Sf. Cuv. Nicodim cel Sfinţit de la Tismana. În cuvântul său, Patriarhul României a vorbit şi despre viaţa şi activitatea acestui mare sfânt care a ridicat mai multe mănăstiri pe teritoriul României, printre care şi Mănăstirea Tismana.

 

„La anul 1369 a venit în Ţara Românească trecând Dunărea şi aici cu binecuvântarea Sfântului Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti a început să organizeze viaţa monahală după principiile din Sfântul Munte Athos şi aşa a înfiinţat Mănăstirile Motru şi Vodiţa. Prin descoperire dumnezeiască, în anul 1378, a înfiinţat mănăstirea Tismana, iar acolo la Tismana a adunat o mulţime de ucenici şi pe toţi îi învăţa viaţa duhovnicească profundă cu ascultare, muncă şi multă rugăciune”, a spus Preafericirea Sa.

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat faptul că Sfântul Nicodim cel sfinţit de la Tismana este reorganizator al monahismului românesc de obşte: „Sfântul Nicodim de la Tismana este cinstit ca un organizator sau reorganizator al vieţii monahale la români. Nu trebuie uitat că înainte de el erau alte mănăstiri în toată Ţara Românească şi în Banat, ca de pildă Mănăstirea Hodoş – Bodrog care de la 1177 până astăzi a avut o activitate neîntreruptă, deci cu mult înainte de reorganizarea monahismului de Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana. Totuşi el rămâne ca un înnoitor sau reorganizator al monahismului românesc de obşte şi ca ocrotitor al Olteniei”.

 

Originar din sudul Dunării, din micuţa localitate Prilep, nu departe de Mănăstirea Decani, Sfântul Nicodim s-a născut în anul 1320 din părinţi binecredincioşi şi temători de Dumnezeu, din neamul cneazului Lazăr, împăratul slavilor.

Foto: Ziarul Lumina

– See more at: http://basilica.ro/-maica-domnului-este-icoana-bisericii–103069.html#sthash.ydEf03QL.dpuf

%d blogeri au apreciat: