Preafericitul Patriarh Kiril: MOLDOVA A DEVENIT VERIGA DE LEGĂTURĂ DINTRE DOUĂ PUTERNICE TRADIŢII CULTURALE ALE EUROPEI – CEA LATINĂ ŞI CEA SLAVĂ

Preafericitul Patriarh Kiril:

MOLDOVA A DEVENIT VERIGA DE LEGĂTURĂ DINTRE DOUĂ PUTERNICE TRADIŢII CULTURALE ALE EUROPEI – CEA LATINĂ ŞI CEA SLAVĂ

La 8 octombrie 2011 după sosirea sa în Chişinău Prea Fericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a vizitat catedrala cu hramul Naşterea Domnului. În catedrală Prea Fericitul Stăpân s-a adresat către credincioşi cu o predică.

Înaltpreasfinţia Voastră, cuvioase stăpâne Vladimir! Excelenţa Voastră, domnule Prezident! Excelenţa Voastră, domnule Prim ministru! Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Cu o mare bucurie am păşit pragul acestei biserici care sărbătoreşte în acest an aniversarea a 175-a din ziua sfinţirii ei. Catedrala a întipărit în sine toată istoria dramatică care s-a desfăşurat aici, pe pământul moldav. Într-adevăr, istoria nu a fost deloc simplă– în viaţa poporului au avut loc multe schimbări vitale; iar dacă e să privim în profunzimea anilor, câte lacrimi, cât sânge şi câte suferinţe au fost pe acest pământ! Câte pericole au apărut privind însăşi identitatea poporului – cea duhovnicească şi cea culturală! Însă poporul moldav s-a păstrat singur pe sine şi când noi medităm asupra  acestui  fenomen istoric uimitor, nu putem să nu vorbim clar şi despre rolul Bisericii Ortodoxe din Moldova. Ea a fost păstrătoarea vieţii poporului, ea a fost păstrătoarea idealurilor morale, pe al căror fundament a fost creată cultura originală a poporului din Moldova. Anume Biserica a format prin mesajul său duhovnicesc imaginea omului, cunoscut astăzi în toată lumea – deschis, modest, muncitor, răbdător şi profund credincios. Acesta şi este chipul locuitorului din Moldova.

Iată despre ce aş dori să mai vorbesc sub cupola acestei sfinte biserici în anul aniversării a 175-a din ziua fondării ei. Moldova a avut un loc aparte în Europa, fiindcă a devenit un fel de verigă de legătură dintre două puternice tradiţii culturale ale Europei – cea latină şi cea slavă. Anume aici şi azi sunt prezente aceste două tradiţii, fără a crea nici un fel de impedimente şi conflicte de ne neînvins în viaţa oamenilor. Cu grijă păstrează aceste tradiţii şi Biserica Ortodoxă din Moldova, astfel subliniind originalitatea Moldovei, contribuţia ei deosebită în viaţa întregii Europe.

Evlavia poporului moldav este întipărită într-un număr enorm de biserici, parohii care se află practic în fiecare localitate, în numeroasele mănăstiri, şi de călugări, şi de maici, care păstrează tradiţia duhovnicească, dar cel mai important – în nivelul de religiozitate, unul din cele mai înalte din Europa. Dea Dumnezeu ca Moldova, purtată pe căile duhovniceşti de către Biserica Ortodoxă, să crească din putere în putere, întărindu-se nu doar din punct de vedere duhovnicesc, dar şi material. Iar noi în aceste zile ne vom ruga pentru pacea civilă în Moldova, pentru împăcarea dintre oamenii care aparţin la diferite partide şi mişcări politice, pentru faptul ca, în pofida existenţei diferenţelor de concepţii politice, să se păstreze unitatea vieţii poporului, fiindcă doar această unitate din viaţa poporului este condiţia obligatorie a prosperităţii şi a societăţii, şi a statului.

Mă bucur că, în pofida circumstanţelor de loc simple ale zilei de azi – slujba Dumnezeiască, îndelungată şi solemnă, în lavra sfântului Serghie, iar apoi întâlnirea cu episcopatul Bisericii noastre şi cu poporul credincios – eu am avut, totuşi, posibilitatea anume în această zi să calc pe pământul vostru, fiindcă am vrut să vă aduc binecuvântarea de la racla Cuviosului. Aş vrea ca fiecăruia care este prezent astăzi în biserică şi în jurul ei să transmit această mică iconiţă a cuviosului Serghie cu binecuvântarea Patriarhală. Duceţi-o în casele voastre şi rugaţi-vă cuviosului Serghie, marelui sfânt al Bisericii noastre, pentru ca el în faţa lui Dumnezeu să se roage şi pentru viaţa voastră, să vă ajute la soluţionarea problemelor, la vindecarea de maladii. Pentru rugăciunile lui să păzească Domnul Biserica noastră în unitate! Cred că pentru rugăciunile lui Domnul va înclina mila Sa şi către acest pământ evlavios, ospitalier şi muncitor. Domnul să păzească Moldova!

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Sursa:http://www.patriarchia.ru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: