RUGĂCIUNI ÎN PRIMA ZI DIN POSTUL MARE

RUGĂCIUNI ÎN PRIMA ZI DIN POSTUL MARE

(DIN SLUJBA UTRENIEI)

Sedealna Triodului, a lui Iosif

Cu dumnezeiescul început al Postului să câştigăm umilinţă sufletească, strigând: Stăpâne Hristoase, primeşte rugăciunea noastră ca nişte tămâie aleasă şi Te rugăm mântuieşte-ne pe noi de stricăciunea cea urâtmirositoare şi de înfricoşătoarea osândă, ca Cel ce eşti Însuţi bineprimitor.

Maica Domnului

Ceea ce eşti izvorul milei, învredniceşte-ne pe noi Născătoare de Dumnezeu, de milostivire; caută spre poporul cel păcătos, arată precum de-a pururea puterea ta; că spre tine nădăjduim, ţie strigăm: Bucură-te, precum oarecând Gavriil mai-marele voievod al celor fără de trupuri.

Sedealna lui Teodor

Prea cinstitul Post să-l începem cu bucurie, strălucind noi razele sfintelor porunci ale lui Hristos, Dumnezeul nostru, care sunt: strălucirea  dragostei, fulgerul rugăciunii, sfinţenia curăţeniei, tăria bărbăţiei. Ca să ajungem luminaţi la sfânta Înviere cea de a treia zi, care luminează lumea cu nestricăciunea.

Rugăciunea ta cea nebiruită câştigând-o în necazuri, scap în chip minunat, mai presus de nădejde, de cei ce mă necăjesc, o, Maică a Dumnezeului nostru! Că tu apuci înainte totdeauna, gonind întunericul multelor păcate, ale celor  ce se roagă ţie cu credinţă. Pentru aceasta, cu mulţumire strigăm ţie: Primeşte, stăpână, aceste scurte laude de mulţumire, pentru că îmi eşti întru toate ajutătoare.

T r i c â n t ă r i l e

Cântarea 1

Cum voi plânge acum căderea mea? Ce început voi pune mântuirii mele, eu cel ce desfrânat am vieţuit, Îndurate, cu judecăţile pe care le ştii, mântuieşte-mă.

Iată vremea pocăinţei, iată ziua mântuirii, intrarea Postului; suflete, priveghează şi intrările poftelor închide-le, către Domnul uitându-te.

Întreitul val al păcatelor învăluindu-se, întru adâncul deznădăjduirii mă trage; ci la noianul îndurării Tale alerg, Doamne, mântuieşte-mă.

Însumi eu păcatului m-am făcut rob, însumi eu mi-am deschis uşa poftelor. Lesne-iertătorule, Cuvinte, întoarce-mă, mântuieşte-mă, cu milostivirea Ta.

A Născătoarei de Dumnezeu

Fecioară care ai născut  Izvorul nepătimirii, tămăduieşte-mă pe mine, cel rănit de patimi, şi din focul cel veşnic mă scoate, ceea ce singură eşti de Dumnezeu cu har dăruită.

Altă Tricântare

Veniţi, popoare, să primim astăzi darul posturilor ca o vreme a pocăinţei de Dumnezeu dăruită, şi cu aceasta pe Mântuitorul sa-L înduplecăm.

Sosit-a acum vremea nevoinţelor, intrat-a călătoria Postului; să-l începem toţi cu dragoste, aducând Domnului virtuţi ca nişte daruri.

Unime nealcătuită, întreit luminătoare, singură preastăpânitoare, atotputernică, atotvieţuitoare, Dumnezeule şi Doamne, Părinte atotţiitorule, Fiule şi Duhule, mântuieşte pe cei ce Te cinstesc pe Tine.

Să lăudăm sfântul munte al lui Dumnezeu, pe Maria cea neîntinată, dintru care a răsărit celor din întuneric Soarele dreptăţii, Hristos, Cel ce este viaţa tuturor.

Car de foc a luat pe Ilie cel luminat, cu postul fiind întrarmat; pe Moise l-a arătat văzător celor negrăite, şi noi, pe acesta primindu-l, vom vedea pe Hristos.

Sf. Pr. Moise

Adam a mâncat mâncare şi l-a alungat din rai neînfrânarea, iar pe noi, Doamne, primindu-ne, postul ne va arăta vrednici de pocăinţă, Iubitorule de oameni.

Irmosul: Veniţi, popoare, să cântăm ,,cântare lui Hristos Dumnezeu, Cel ce a despărţit marea şi a trecut poporul, pe care l-a scăpat din robia egiptenilor, căci cu slavă S-a preaslăvit’’.

Cântarea a 8-a

Pe mine, cel aprins de pofte şi întunecat la vederea sufletului înnoindu-mă, Hristoase, cu focul temerii Tale, mă luminează cu  lumina mântuirii; ca să Te slăvesc întru toţi vecii.

Saţiul poftelor urând, hrăneşte-te, smeritul meu suflet, cu dulceaţa virtuţilor şi te îndulceşte mai mult cu desfătarea Postului, abătându-te de la amărăciunea dulceţilor şi viază în veci.

Fiind orbit la suflet, şi de beţia patimilor întunecat, nicicum nu pot căuta către Tine, unul Dumnezeu. Pentru aceasta îndură-Te şi mă luminează, şi-mi deschide mie uşile pocăinţei.

A Născătoarei de Dumnezeu

Curată, care ai făcut cerească firea noastră cea pământească şi stricăcioasă, cu rugăciunea ta fierbinte, fă să se îndrepteze rugăciunile şi cererile noastre către al tău Fiu, şi al tuturor Dumnezeu şi Împărat.

Altă Tricântare

Luminat să primim, credincioşilor, intrarea Postului, şi să nu ne mâhnim, ci să ne spălăm feţele noastre cu apa nepătimirii, binecuvântând şi preaînălţând pe Hristos în veci.

Cu untdelemnul milostivirii ungându-ne noi sufletul, să nu grăim multe către Tatăl nostru Cel ce este în ceruri, rugăciuni trimiţând, binecuvântând şi preaînălţându-L în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Pe Tatăl, Cel fără început şi pururea veşnic, Să-L lăudăm credincioşii, şi pe Fiul, Cel împreună fără început, şi pe Duhul, Cel ce împreună este strălucit din Tatăl, fiind Feţe de o fiinţă ale unei stăpânii şi puteri atotputernice.

Marie, ceea ce eşti de Dumnezeu chemată şi cu adevărat mijlocitoare credincioşilor, că din tine se dă iertare tuturor din destul, nu înceta să îndupleci pe Fiul tău şi Domnul, pentru cei ce te laudă pe tine.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

CELE TREI ISPITIRI ALE DOMNULUI

Postind Domnul numărul cel de patruzeci de zile, a cinstit şi a sfinţit aceste zile de acum, fraţilor, la care ajungând strigăm: Binecuvântaţi şi preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Irmosul: Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântându-I şi preaînălţându-L pe Dînsul întru toţi vecii.

Pe Domnul, Cel ce a răcorit de ,,demult în văpaie pe tinerii evreieşti şi a ars în ea pe haldei în chip uimitor, să-L lăudăm pe El, zicând: Binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii’’.

Cântarea a 9-a

Ziua postului părăsire de păcate să-ţi fie, suflete, şi către Dumnezeu plecare şi apropiere; ca să scapi de prăpastia răutăţii şi să iubeşti numai căile care duc la odihna cea de acolo.

Şi cu gândurile alunecând, şi cu trupul greşind, mă tânguiesc, suspin şi strig: Mântuieşte-mă, Doamne, mântuieşte-mă, Cel ce eşti singur fără răutate, şi nu mă osândi în focul gheenei, pe mine cel vrednic de osândă.

PATIMILE MÂNTUITORULUI

Cu luminatul veşmânt al postului îmbrăcându-ne, să ne dezbrăcăm de haina cea întunecată şi de nepurtat a beţiei; şi luminaţi făcându-ne prin dumnezeieştile virtuţi, cu credinţă să vedem luminatele patimi ale Mântuitorului.

A Născătoarei de Dumnezeu

Pe ticălosul meu suflet, cel bolnăvit de toate asuprelile demonilor celor răi, tămăduieşte-l, Preacurată Stăpână, tu care ai născut pe tămăduitorul Hristos, Răscumpărătorul nostru, al celor ce te ştim pe tine, fiică, fecioară nestricată.

Altă Tricântare

Acum a sosit vremea sfintelor posturi, să le începem cu bune purtări, că zice: Cu judecăţi şi cu gâlcevi să nu postiţi.

În muntele Horeb cu postul curăţindu-se Ilie, a văzut pe Dumnezeu. Să ne curăţim şi noi inima cu postul, şi vom vedea pe Hristos.

Unei firi mă închin, trei Feţe laud, pe un Dumnezeu al tuturor: pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, stăpânirea cea pururea vecuitoare.

Curată ai născut prunc, fecioară ai hrănit cu lapte, şi întru aceasta amândouă, cum, după ce ai născut, ai rămas fecioară? Dumnezeu este Cel ce a făcut aceasta. Nu cerceta de la mine în ce chip.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

O zi se zice că este toată viaţa pământenilor; celor ce se ostenesc cu dorire patruzeci sunt zilele postului, pe care să le săvârşim cu bucurie.

Irmosul:Pe ceea ce mai presus de fire cu ,,trup a zămislit în pântece pe Cuvântul, Cel ce fără de ani mai înainte a strălucit din Tatăl, cu neîncetate laude să o mărim, credincioşii’’.

4 comentarii la „RUGĂCIUNI ÎN PRIMA ZI DIN POSTUL MARE

 1. Mihail si Zoe

  Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, ajuta-ne ca acum, fara pacate, sa ne petrecem viata si sa ne curatim sufletele, trupurile si inimile de toata intunecimea, sa facem voia Ta, ca sa ne aflam vrednici a intampina Sfanta Invierea Ta innoiti, curati si luminati de Lumina Slavei Tale !
  Asa sa ne ajute Dumnezeu pe calea mantuirii noastre ! Amin !

 2. Anton Ina

  Sa rugam pe Hristos Domnul si pe toti Sfintii Lui sa ne ajute cu rugaciunile lor si sa ne daruiasca puterea de a simti in suflet roadele pocaintei din Postul Mare, adica sfintirea vietii, dupa cum spune Sfantul Ioan Gura de Aur:
  „Noi daruim ceea ce avem, postirea, ca sa primim ceea ce nu avem, nepatimirea.”

 3. DOMINIC

  Sa avem puterea de a ierta este lucru mare.Sa faci numai lucruri bune si placute lui Dumnezeu si sa ne rugam in fiecare zi!Cat putem sa ne ferim de pacate,caci sunt si de multe feluri.Ajuta-ne Doamne ca Postul sa ne fie de folos!

 4. Muresan Liliana

  Frumoase si atat de utile sunt aceste rugaciuni la inceput de post! Sa avem un post binecuvantat!

Comentariile sunt închise.