10 ianuarie: SFÂNTUL IERARH TEOFAN ZĂVORÂTUL

Sfântul Ierarh Teofan Zăvorâtul, episcop de Tambov și Vladimir

(10 ianuarie)

Împlinirea fără tragere de inimă a rânduielilor Bisericii, asemeni rutinei lucrului de zi cu zi, nu e deloc un semn hotărâtor că viaţa creştină autentică ar fi prezentă în noi.

Sf Ier Teofan Zavoratul 1.1
Legături:

Sf Ier Teofan Zavoratul 4.1

Sfântul Teofan, în lume Gheorghe, se născu la 10 ianuarie 1815 într-un sat din apropierea Orlovului unde tatăl său era preot, astfel, din primii ani ai copilăriei sale petrecu mult timp în Biserică.

Studie mai întâi la școala pregătitoare a orașului Livna, iar apoi la seminarul din Orlov, pentru ca între 1837 și 1841 să-și continue studiile la Academia Teologică din Kiev. În această vreme, mergând adesea la marea Lavră a Peșterilor unde odihnesc mai bine de 100 de sfinți, în inima sa începu a crește dorul de a-și închina viața slujirii Domnului. Astfel, chiar după terminarea cursurilor, îmbrăcă haina monahală.

La tunderea sa dimpreună cu alți frați în monahism, starețul lavrei Partenie le spuse:

– Voi, călugărilor învățați, care vă asumați diverse reguli, nu uitați că un singur lucru este mai de trebuință dintre toate: să te rogi, să te rogi neîncetat în mintea și inima ta către Dumnezeu.

Dascăl în școli

După obținerea licenței, fu numit director provizoriu al Școlii Teologice Sofia din Kiev, mai apoi fu director al Seminarului Novgorod și profesor și ajutor de inspector al Academiei Teologice din Petersburg.

Neaflându-și odihna în aceste osteneli, fu eliberat din serviciul academic și numit membru al Misiunii Ruse la Ierusalim, apoi, ridicat la rangul de arhimandrit, fu numit rector al Seminarului Olonețki, apoi curând fu transferat la Constantinopol ca prim preot al bisericii ambasadei, apoi chemat ca rector al Academiei Teologice din Petersburg și inspector de religie pentru școlile laice din capitală.

Episcop al Tambovului și Vladimirului

La 9 mai 1859, fu hirotonit episcop al Tambovului, unde înființă o școală pentru fete.

În vremea șederii sale în reședința episcopală din Tambov, sfântul începu să îndrăgească izolata sihăstrie din Vâșa.

În anul 1863, fu transferat la Vladimir, unde sluji vreme de 3 ani și unde deschise o școală eparhială de fete.

Slujea în biserică adesea, călătorea mult în eparhie, predica în mod constant, restaura biserici și cu toată inima era lângă turma sa, căci plin de părintească dragoste împărțea cu turma sa și bucurii și necazuri.

În anul 1861, sfântul Teofan fu prezent la deschiderea moaștelor sfântului Tihon din Zadonsk (pomenit la 19 iulie și 13 august).

Sfâtnul Ierarh Tihon din Zadonsk, episcop de Voronej (1724 – 1783)

Sf Ier Tihon din Zadonsk 1

Îl îndrăgise mult pe sfântul Tihon încă din copilărie și se gândea totdeauna la el cu însuflețire, astfel că atunci când veni vremea canonizării acestui mare îndrumător și ocrotitor de suflete, bucuria sfântului Teofan fu nespus de mare.

Dorul de liniște

În anul 1866, sfântul Teofan făcu o cerere pentru a fi eliberat din funcția de episcop, fiind numit mai-mare al Sihăstriei Vâșa, iar curând după aceea, la o nouă cerere a sa, fu eliberat și din această funcție.

Asemeni sfântului Tihon care și el își părăsise eparhia pentru a deveni un mare îndrumător duhovnicesc, sfântul Teofan fu mânat de dorul adânc de a petrece mai mult cu Dumnezeu, fără curmare sau risipire din pricina lumii.

Duminică, 2 iulie 1866, sfântul episcop își luă rămas bun de la turma sa. După slujirea Sfintei Liturghii, rosti ultima sa predică, într-o liniște de mormânt, în care se mai auzea din când în când un plânset înăbușit. Și astfel începură 28 de ani de viețuire în singurătate și nevoință neîntreruptă.

În primii 6 ani, sfântul merse la toate slujbele și Sfintele Liturghii de dimineață. În biserică stătea fără să se miște, fără să se încline, cu ochii închiși spre a nu i se distrage atenția. În zilele de sărbătoare de obicei slujea.

În liniștea zăvorârii

Începând cu 1872, întrerupse toate legăturile sale cu lumea, afară de protopresbiterul și duhovnicul său. Nu mai merse la biserica mănăstirii, ci își construi cu mâinile sale în chilia sa un paraclis închinat Botezului Domnului. Vreme de 10 ani a slujit Liturghia în această bisericuță în fiecare duminică și sărbătoare, iar în următorii 11 ani, în fiecare zi. Slujea complet singur, uneori în liniște, alteori cântând.

Părea să nu mai fie un simplu om, ci un înger, plin de smerenie și blândețe copilărească.

Atunci când venea la dânsul cineva cu vreo problemă, spunea ceea ce era de trebuință și se cufunda din nou în rugăciune.

Tot ceea ce primea trimitea prin poștă celor săraci, păstrând pentru sine doar atât cât să-și cumpere cărțile necesare. Din cărțile scrise de dânsul, care se distribuiau cu repeziciune, nu păstra niciuna, sperând în felul acesta să fie vândute cât mai ieftin cu putință.

În puținul timp în care nu se îndeltnicea cu rugăciunea, cititul și scrisul, se ocupa cu activitățile practice: picta icoane și era priceput la sculptura în lemn și lăcătușerie.

Primea zilnic între 20 și 40 de scrisori și răspundea la toate. Cu o sensibilitate neîntrecută pătrundea starea duhovnicească a expeditorului scrisorii și îi răspundea cu căldură, cu limpezime și în amănunt mărturisirii acelui suflet tulburat. Scrisorile sale au fost date tiparului după fericita sa adormire.

Ultimii ani

Viața sfântului Teofan trecu nevăzută lumii, iar moartea l-a aflat tot în singurătate.

În ultimii ani, vederea începu să-i scadă, însă își continuă rânduiala de viețuire de până atunci.

Seara, ajutorul său de chilie pregătea totul pentru slujirea Liturghiei de a doua zi.

După Liturghie, sfântul cerea un ceai printr-un ciocănit în perete. La ora 1 mânca – în zilele în care nu era post – un ou și un pahar de lapte. La ora 4, lua ceaiul, iar apoi nu mai mânca nimic.

Începând cu 1 ianuarie 1891, apărură câteva nereguli în programul său.

Pe 6 ianuarie ora 4,30 după-amiază, ajutorul său de chilie, știind starea de neputință din ultimele zile, intră în chilie unde îl află pe sfântul episcop plecat la cele veșnice. Mâna sa stângă era pe piept, iar dreapta era așezată ca și cum ar fi fost pregătită pentru o binecuvântare arhierească.

Sf Ier Teofan Zavoratul 1.2

Trupul său rămase 3 zile în chilia sa și alte 3 zile în catedrală, fără a da semne de stricăciune.

Când fu îmbrăcat în veșmintele arhierești, fața îi era luminată de un zâmbet de bucurie.

În ziua praznicului Botezului Domnului, hramul micului paraclis din chilia sa, în care sfântul neștiut de nimeni slujise cu atâta însuflețire și evlavie și unde își așezase dinaintea Domnului toată mâhnirea și bucuria, primind mângâiere și odihnă cum nu poate da lumea, acesta se mută în odihna gătită de Dumnezeu sfinților săi binecuvântând din adâncul inimii sale pline de iubire întreaga lume, căci nu o părăsise nicicând, ci numai se depărtase pentru ca mai adânc să se apropie de dânsa.

Proslăvirea sa cu sfinții avu loc în anul 1903, iar pomenirea sa se săvârșește în zilele de 6 ianuarie, ziua adormirii sale (1891) când este prăznuit Botezul Domnului, pricină pentru care se i face pomenirea și pe 10 ianuarie, ziua nașterii sale, și 16 iunie, ziua aducerii cinstitelor sale moaște (2002). 

+ * + * +

Învățătorule al Ortodoxiei, apărătorule al evlaviei și curăției, nevoitorule al pustiei Vâșa, de Dumnezeu înțelepțittule ierarhe Teofan, în scrierile tale ai tălmăcit cuvântul lui Dumnezeu, arătând tuturor credincioșilor calea mântuirii. Roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. (Troparul Sfântului, glas 8)

Ca cela ce porți numele arătării lui Dumnezeu, o, ierarhe Teofan, cu învățăturile tale ne-ai arătat nouă armonia vieții duhovnicești precum o harfă înțelegătoare. Cu îngerii stând acum înaintea tronului Sfintei Treimi, roagă-te pentru mântuirea sufletelor noastre. (Condacul Sfântului, glas 4)

Acatistului Sfântului Teofan Zăvorâtul (text, clic aici)

+ * + * +

Cinstitele moaște ale Sfântului Teofan Zăvorâtul

Sf Ier Teofan Zavoratul 6 moaste

+ * + * +

Mormântul Sfântului Teofan Zăvorâtul

Sf Ier Teofan Zavoratul 8 mormantul

+ * + * +

Dintre scrierile Sfântului Teofan Zăvorâtul:

Sf Teofan Zavoratul - Talcuiri la Sf Scriptura

Sf Teofan Zavoratul - Calea spre mantuire

Sf Teofan Zavoratul - Sfaturi intelepte

Sf Teofan Zavoratul - Viata launtrica

Sf Teofan Zavoratul - Calauzire catre viata duhovniceasca

Sf Teofan Zavoratul - Stiinta rugaciunii

Sf Teofan Zavoratul - Mantuirea in viata de familie

Sf Teofan Zavoratul - Predici la Triod

Sf Teofan Zavoratul - Scrisori

Sf Teofan Zavoratul - Viata duhovniceasca si cum o putem dobandi

+ * + * +

Sf Ier Teofan Zavoratul 5.1

Sf Ier Teofan Zavoratul 3

Sf Ier Teofan Zavoratul 7

Sf Ier Teofan Zavoratul 2.1

Sf Teofan Zavoratul

Sf Ier Teofan Zavoratul 9

Sursă: Sfinţi şi Icoane