11 ianuarie: SFÂNTUL CUVIOS MIHAIL CEL NEBUN PENTRU HRISTOS DIN MÂNĂSTIREA KLOPS, NOVGOROD

Sfântul Cuvios Mihail cel nebun pentru Hristos din Mănăstirea Klops

(11 ianuarie)

Acesta se trăgea din neam de nobili, fiind rudă cu Sfântul Dimitri Donskoi, mare cneaz al Moscovei (pomenit la 19 mai) (1363-1389). Pentru a fugi de slava deşartă, luă asupra sa crucea nebuniei pentru Hristos. astfel, părăsind Moscova, merse la mănăstirea Klops, în apropiere de Novgorod.

Nimeni nu ştia cum pătrunse în chilia încuiataă a iermonahului Macarie care cădea în chilie în timpul cântării a noua a Canonului. Un om îbrăcat în straie monahale zdrenţuite şedea acolo sub o candela copiind Epistolele sfinţilor apostoli. La sfârşitul Utreniei egumenul veni cu câţiva fraţi şi îl întrebară pe străin cine este şi care este numele lui, însă străinul în loc de răspuns repeta întrebările, fără a-şi dezvălui obârşia.

În biserică, străinul cânta în cor şi citea Apostolul, precum şi Vieţile Sfinţilor la masa de obşte. Toţi cei care ascultau erau mişcaţi de frumuseţea şi dulceaţa citirii sale. După praznicul Schimbării la Faţă a Domnului, Mănăstirea Klops fu vizitată de cneazul Constantin Dimitrievici (fiul sfântului Dimitrie Donskoi).

După săvârşirea slujbei, merse la trapeză cu cneaghina sa, în timp ce străinul citea din cartea lui Iov. Auzind ce se citirea, cneazul de apropie de cel care citea  privindu-l. Apoi se închină dinaintea lui, rostindu-i numele: Mihail Maximovici. Nebunul spuse:

– Numai Dumnezeu mă cunoaşte şi ştie cine sunt.

Însă încuviinţă că numele său era Mihail

Sfântul Mihail se arătă pildă de nevoinţă pentru întrega frăţime a mănăstirii în sânul căreia vieţui 44 de ani, petrecând în munci ostenitoare, privegheri şi nenumărate lipsiri şi primind de la Dumnezeu darul înainte-vederii. Dădea în vileag patimile oamenilor, netemându-se de puterea lumii acesteia trecătoare. Prooroci naşterea mareul cneaz Ivan al III-lea la 22 ianuarie 1440.  Îl dădu în vileag pe cneazul Dimitrie Şemiaka care îl orbise pe marele cneaz Dimitrie cel Întunecat (1425-1462).

Într-un loc secetos se ivi în chip minunat un izvor după ce scrise pe pământ: „Paharul mântuirii viu lua” (Psalmul 115, 4), să se ivească izvor cu bună apă în acest loc. Iar, în vreme unei foamete, proviziile de grâu ale mănăstirii nu se împuţinară, oricâtă milostenie dădură celor sărmani.

Una dintre minunile săvârşte de dânsul fu înmulţirea grâului mănăstirii în vremea unei foamete, din care putură da multă milostenie celor sărmani.

Arătând locul unde avea să fie îngropat, sfântul se săvârşi în pace la 11 ianuarie 1453.

+ * + * +

+ * + * +

Moaştele Sfântului Mihail Klopski cel nebun pentru Hristos

+ * + * +

Izvorul Sfântului Mihail Klopski cel nebun pentru Hristos

Sursă: http://sfintisiicoane.wordpress.com/

%d blogeri au apreciat: