Acasă > ORTODOXIE > 16 august: Sfântul Mucenic Diomid din Tars, Turcia

16 august: Sfântul Mucenic Diomid din Tars, Turcia

Sfântul Mucenic Diomid din Tars, Turcia 

11. Sf Mc Diomid, doctor in Tarsul Siciliei, Nicomidia (298) 2.1

Frescă zugrăvită în anul 1527 și aflată în Mănăstirea Sfântul Nicolae Anapafsas, Meteora, Grecia

Acesta era de neam din Tarsul Ciliciei, Turcia de astăzi, cu meşteşugul doctor, iar de credinţă creştin. El tămăduia nu numai trupurile, dar şi sufletele omeneşti, pentru că învăţa pe păgâni să creadă în Hristos şi îi aducea la Sfântul Botez.

În vremea împăratului Diocleţian, lăsând Tarsul şi mergând în Niceea, cetatea Bitiniei, săvârși mulțime mare de tămăduiri, după obiceiul său. Deci mulţi se întorceau de la înşelăciunea idolească prin doctoria şi învăţătura lui.

Însă împăratul Diocleţian, fiind atunci în părţile Răsăritului şi înştiinţându-se de acest lucru, trimise să-l prindă. Însă ostaşii trimişi, mergând la dânsul și aflarându-l săvârşit în Domnul, îi tăiară capul, ca să-l ducă împăratului.

Miniatură sinaxar pentru ziua de 16 august din veacul al XIV-lea aflată în Oxford, Anglia

11. Sf Mc Diomid, doctor in Tarsul Siciliei, Nicomidia (298) 8.1 Miniatura sinaxar 16 august(Sursă: http://www.ruicon.ru/)

Îndată însă toţi ostaşii aceia îşi pierdură lumina ochilor, rămânând orbi. Astfel fură duşi de alţii la împărat, împreună cu capul sfântului Diomid. Şi văzând împăratul capul şi ostaşii orbi, le porunci să ia capul şi să-l lipească de trup, la locul său. Şi făcând ostaşii aceasta, îndată văzură şi crezură în Hristos, adevăratul Dumnezeu.

+ * + * +

11. Sf Mc Diomid, doctor in Tarsul Siciliei, Nicomidia (298) 2.2

Mucenicul Diomid cel preaînţelept, mucenic cu raza bunătăţilor şi cu îndestularea minunilor, a strălucit pe pământ ca un soare şi cu adevărat a luminat adunările dreptcredincioşilor.

De negrăită lecuirea ta, mărite, se curăţesc credincioşii de patimi; iar de Dumnezeiasca ta înfăţişare, se izgoneşte tabăra demonilor, vrednicule de minune, Fericite Diomid.

Îmbrăcându-te, mucenice, cu putere Dumnezeiască, trimiţi strălucirile minunilor, încetezi neputinţele, risipeşti bolile şi izgoneşti duhurile viclenirii, cântând: Lăudaţi, lucrurile, pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

Darul tămăduirilor primind de la Dumnezeu, mucenice înţelepte, te-ai arătat obştesc izvor de vindecări celor bolnavi, fericite, dând tămăduiri tuturor celor ce cu credinţă aleargă la Dumnezeiască mijlocirea ta. Pentru aceasta şi mulţimile demonilor preaminunat le goneşti totdeauna, doctore vrednic de minune. Purtătorule de chinuri Mucenice Diomid, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greşeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. (Sedelna Sfântului ce se cânta la Utrenie, glasul al 8-lea)

Întregul Cannon al Sfântului Mucenic Diomid:

http://www.doxologia.ro/canon-cantari/canon-de-rugaciune-catre-sfantul-mucenic-diomid (clic aici)

+ * + * +

Sf mc Diomid(Sursă: http://pravicon.com/)

Sfinții Mucenici Orest din Tiana (pomenit la 10 noiembrie) și Diomid din Tars. Frescă din veacul al XIV-lea aflată în Mănăstirea Gracanica, Kosovo, Serbia

11. Sf Mc Diomid, doctor in Tarsul Siciliei, Nicomidia (298) 3.1

 

11. Sf Mc Diomid, doctor in Tarsul Siciliei, Nicomidia (298) 3.2Sursa: http://sfintisiicoane.wordpress.com/2014/08/16/sfantul-mucenic-diomid-din-tars-turcia-16-august/

Categories: ORTODOXIE Tags:
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.