17 ianuarie: SFÂNTUL CUVIOS ANTONIE, ÎNTEMEIETORUL MĂNĂSTIRII KRASNÎI-KHOLM, RUSIA

17 ianuarie:

SFÂNTUL CUVIOS ANTONIE, ÎNTEMEIETORUL MĂNĂSTIRII KRASNÎI-KHOLM, RUSIA

Acesta fiind iubitor al liniştii şi al rugăciunii nerăspândite către Dumnezeu se nevoi cu pustnicească petrecere în apropierea Lacului Alb.

Mai apoi, ieromonahul se sălăşlui în regiunea Tver, aşezându-se în apropiere de Krasnîi Kolm, pe malul râului Mologa, unde ridică un paraclis şi o chilie.

După aflarea minunată a unei icoane a Sfântului Nicolae, ridică o biserică de piatră, întemeindu-se apoi mănăstire al cărei egumen fu numit sfântul părinte Antonie care îşi povăţuia obştea cu multă purtare de grijă îndemnând prin cuvânt şi faptă.

Adormi cu pace în anul 1481.

Pomenirea sa se săvârşeşte la 17 ianuarie, ziua sa de nume în care se face pomenirea Sfântului Antonie cel Mare.

+ * + * +

 

Aflarea minunată a icoanei Sfântului Ierarh Nicolae


+ * + * +

Mănăstirea Krasnîi-Kholm

Înainte de a fi dintrusă, ca multe alte mănăstiri, în vremea regimului ateu, avea patru biserici zidite în piatră, pe lângă biserica Sfântului Nicolae ridicată în vremea Sfântului Antonie, mai exista o biserică mai mică a Tuturor Sfinţilor şi două paraclise, al Înălţării Sfintei Cruci şi al Înălţării Domnului. În veacul al XIX-lea mănăstirea avea şi seminar.

În urma distrugerii, până astăzi, arată astfel

Desupra porţii, sub clopotniţă, se aflau biblioteca şi arhiva

Biserica Sfântului Nicolae de odinioară, ridicată în veacul al XV-lea, sub zidurile căreia odihnesc moaştele Sfântului Antonie

Părintele Siluan care se osteneşte cu refacerea mănăstirii şi care va fi egumen al acesteia odată ce se va relua vieţuirea monahală

Rugăciuni către Sfântul Antonie pe locul bisericii de odinioară

Sursă: http://sfintisiicoane.wordpress.com

%d blogeri au apreciat: