2 octombrie: Sfântul Nou Mucenic Gheorghe din Filadelfia

2 OCTOMBRIE:

Sfântul Nou Mucenic Gheorghe din Filadelfia, care de sabie s-a săvârşit în anul 1794.

Gheorghe avea meseria de samaragiu în târgul Caratzasu. A refuzat să plătească o amendă şi a fost dus la judecătorul turc înaintea căruia Gheorghe a declarat că este musulman. După câteva zile şi-a venit în sine, s-a pocăit şi plângând cu amar, s-a dus în Sfântul Munte. Acolo a trăit mulţi ani în pocăinţă şi asceză, dar conştiinţa îl mustra tot timpul. A luat binecuvântarea unui duhovnic şi s-a întors în sat ca să-şi îndrepte lepădarea prin mărturisirea publică a credinţei lui în Hristos şi prin mucenicie. Nici linguşirile, nici ameninţările judecătorului nu au izbutit să-l clintească din hotărârea sa. Sfântul a rămas în închisoare opt zile suferind chinuri cumplite. După aceea, l-au decapitat şi aşa a plecat spre cetele sfinţilor.

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, sursa: „Noul Sinaxar al Bisericii Ortodoxe”)