Acasă > Pagini de Sinaxar > 22 octombrie: SFÂNTUL AVERCHIE, EPISCOPUL IERAPOLEI

22 octombrie: SFÂNTUL AVERCHIE, EPISCOPUL IERAPOLEI

22 octombrie: SFÂNTUL AVERCHIE, EPISCOPUL IERAPOLEI

În vremea împăratului Antonin şi a fiului său, Marc Aureliu, sfântul Averchie a fost episcopul cetăţii Hierapolis din Frigia. Mulţi locuitori ai oraşului erau păgâni. Sfântul Averchie îşi păstorea cu rîvnă mica lui turmă cea risipită printre păgâni şi, suferind cu duhul la vederea mulţimii păgânilor şi idolatrilor din cetate, se ruga cu râvnă lui Dumnezeu să îi aducă pe toţi la lumina cunoştinţei.

Îîn timpul unei serbări păgîneşti plină de strigăte şi de zarvă, după obiceiul păgânilor, sfântul Averchie aprins cu duhul de dumnezeiască râvnă, intră în templul păgânesc şi dărâmă la pămînt idolii din el, sfărâmându-i. Pe când păgînii voiau să se repeadă pentru a-l omorî, trei dintre ei, demonizaţi, urlând cu sălbăticie şi fâcând spume la gură, căzură la pământ dinaintea omului lui Dumnezeu, iar el îi scoase afară pe demoni din dânşii. Tinerii rpimind tămăduire, se liniştiră. Aceasta prefăcu ura păgînilor întru uimire înaintea Făcătorului de minuni Hristos, şi cinci sute dintre ei au crezură şi doriră să primească Sfântul Botez.

Încetul cu încetul toată cetatea Ierapole crezu în Domnul Hristos şi se boteză. Sfântul Averchie o tămădui pe mama proconsului Publius care era oarbă cu rugăciunea, iar mama guvernatorului dimpreună cu mulţi alţii crezură în Hristos.

Ajuns la vârstă înaintată, sfântul Averchie fu chemat la Roma, unde o vindecă de nebunie pe fiica împăratului.

Domnul lisus Hristos S-a arătat de mai multe ori robului Său celui credincios. Veneau la el oameni de aproape şi de departe ca să ia tămăduiri şi vindecări din bolile lor grele şi incurabile. Nu numai că diavolii se temeau de el, dar ei încă
îl şi mai ajutau pe sfântul lui Dumnezeu, la a Lui poruncă. Călăuzit fiind de Domnul Hristos, sfântul Averchie propovădui Evanghelia în Siria şi în Mesopotamia.

La vîrstă celor mai adînci bătrîneţi ajungând, sfântul Averchie se înfăţişă înaintea Domnului pe Care mult L-a iubit în cetatea lui, Ierapole, la sfîrşitul veacului al II-lea.

+ * + * +

Ca pe un mai-mare preot şi împreună locuitor cu apostolii, toată Biserica credincioşilor te cinsteşte pe tine, Averchie. Pe care cu rugăciunile tale păzeşte-o, fericite, nebiruită şi fără de valuri, de tot eresul cel gânditor de cele deşarte, mult-minunate. (Condacul Sfântului Averchie)

+ * + * +

*

Sursă:http://sfintisiicoane.wordpress.com/

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.