24 OCT. 2012: PRIMA ZI A CINSTITEI DREPTE A SFÂNTULUI NECTARIE LA BUCUREŞTI

PRIMA ZI A CINSTITEI DREPTE A SFÂNTULUI NECTARIE LA BUCUREŞTI

  * * *
 
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, miercuri, 24 octombrie 2012, s-a desfăşurat Procesiunea Calea Sfinţilor, organizată în fiecare an pe Colina Bucuriei. În acesta an, moaştele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina au însoţit moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou şi ale Sf. Împăraţi Constantin şi Elenaîn cadrul tradiţionalei procesiunii. La eveniment au participat toţi preoţii din protoieriile bucureştene şi din judeţul Ilfov, dar şi sute de credincioşi.Procesiunea de la Catedrala PatriarhalăÎncepând cu ora 11:30 au pornit două procesiuni simultan. Procesiunea cu racla purtând moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a pornit de la Catedrala Patriarhală pe Bulevardul Regina Maria mergând până la baza Colinei Bucuriei. De la Catedrala Patriarhală au însoţit procesiunea preoţii din Protoieriile I şi II Capitală, din Protoieria Ilfov Nord şi monahii de la Mănăstirile Cernica, Plumbuita şi Darvari

Procesiunea de la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon – Nou

Procesiunea cu racla purtând moaştele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena a pornit de la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon – Nou pe străzile Șerban Vodă şi Bibescu Vodă până la baza dealului Colina Bucuriei. Pe traseul stabilit au participat la procesiune preoţii din Protoieria III Capitală, din Protoieria Ilfov Sud şi preoţii de caritate din Arhiepiscopia Bucureştilor.

Cele două procesiuni s-au unit baza dealului Colina Bucuriei, în jurul orei 12:15 pentru momentul întâmpinării moaştelor Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, aduse de către Înaltpreasfinţitul Părinte Efrem, Mitropolit de Ydra, Spetses şi Eghina.

După reunire, procesiunea astfel formată a urcat Colina Bucuriei până la podiumul din curtea Catedralei Patriarhale.

În timpul Procesiunii s-au intonat troparele Sfântului Nectarie de la Eghina, al Cuviosului Dimitrie cel Nou şi al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.

Polihroniu la întâmpinarea sfintelor moaşte

La ora 12.30, moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfântului Dimitrie cel Nou şi ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, clerul şi pelerinii au fost întâmpinaţi de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Cu acest prilej, a fost oficiată slujba Polihroniului pentru pentru primirea moaştelor Sfântului Nectarie de la Eghina. În încheierea slujbei Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul de bun venit, urmat de răspunsul Înaltpreasfinţitului Părinte Efrem, Mitropolit de Ydra, Spetses şi Eghina.

Sfintele moaşte aşezate spre închinare

Apoi, raclele cu moaştele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou şi ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, au fost aşezate spre închinare în baldachinul amenajat pe esplanada Catedralei Patriarhale.

* * *
 

Moaştele Sf. Ier. Nectarie pe Colina Bucuriei

 *
 

Moaştele Sf. Ier. Nectarie pe Colina Bucuriei

 
 
Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfântului Dimitrie cel Nou şi ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, clerul şi pelerinii, care au participat la Procesiunea Calea Sfinţilor, au fost întâmpinaţi, astăzi, 24 octombrie 2012, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pe scena special amenajată în apropierea Catedralei Patriarhale, pe Dealul Patriarhiei.Cu acest prilej, a fost oficiată slujba Polihroniului pentru primirea moaştelor Sfântului Nectarie de la Eghina. În încheierea slujbei, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul de bun venit, urmat de răspunsul Înaltpreasfinţitului Părinte Efrem, Mitropolit de Ydra, Spetses şi Eghina.Patriarhul României a arătat că prezenţa sfintelor moaşte pe Colina Bucuriei este o mare binecuvântare. 

‘Mulţumim Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade, pentru binecuvântare şi Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Efrem de Ydra, Spetses şi Eghina, pentru bunăvoinţă şi osteneală, întrucât au răspuns cu dragoste evlaviei românilor ortodocşi faţă de Sfântul Nectarie. Prezenţa în aceste zile de sărbătoare, la Bucureşti, a moaştelor Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, alături de moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou şi ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, este o mare binecuvântare pentru noi toţi: ierarhi, cler, vieţuitori ai mănăstirilor, credincioşi pelerini din România şi din străinătate’, a spus Preafericirea Sa.

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a adresat şi pelerinilor prezenţi. 

‘În aceste zile de binecuvântare şi de bucurie pe care ni le oferă Hristos Domnul prin sfinţii Săi, vă felicităm pe toţi pentru venirea dumneavoastră la Bucureşti şi ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să vă răsplătească evlavia şi osteneala, râvna şi dărnicia, cu darurile Sale cele bogate şi netrecătoare, cu sănătate şi înţelepciune, cu pace şi bucurie, cu ajutor în familia şi în activitatea dumneavoastră, cu ani mulţi şi binecuvântaţi, pentru a spori în credinţă şi în iubire frăţească, în sfinţenie şi fapte bune, spre slava Preasfintei Treimi, spre bucuria sfinţilor şi spre dobândirea mântuirii’ a mai spus Preafericirea Sa.

Totodată, Înaltpreasfinţitul Părinte Efrem, Mitropolit de Ydra, Spetses şi Eghina a arătat că ziua de astăzi este o zi a revărsării darurilor cereşti şi a unei bucurii negrăite

‘Adresăm, aşadar, cu prilejul venirii noastre aici, salutul de iubire şi dragoste frăţească, întâi Preafericirii Voastre, Preafericite Părinte Patriarh Daniel, apoi Înaltpreasfinţiţilor şi Preasfinţiţilor ierarhi prezenţi, clerului şi poporului român drept credincios, precum şi reprezentanţilor instituţiilor publice şi de stat ale acestei ţări. Totodată, îndreptăm spre toţi cei prezenţi urările noastre frăţeşti de bine, rugându-ne Sfântului Nectarie, făcătorul de minuni, pe care poporul român îl cinsteşte în chip cu totul deosebit – cum se vede şi din vizitarea sfintei sale mănăstiri din Eghina de către sute de pelerini români – să fie întărite, prin puterea şi harul Sfântului Duh, cugetarea, nădejdea şi certitudinea noastră despre biruinţa finală care este credinţa noastră ortodoxă’, a spus ÎPS Mitropolit Efrem.

 

Pelerinaj în Bucureşti la sfinţi vindecători de boli

*

Pelerinaj în Bucureşti la sfinţi vindecători de boli

 
 
Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhului României, la primirea moaştelor Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, Bucureşti, 24 octombrie 2012:Trăim astăzi momente de binecuvântare şi bucurie duhovnicească deosebite pe care Duhul Sfânt, pentru rugăciunile Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ni le dăruieşte prin venirea moaştelorSfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, Vindecătorul de boli, la Bucureşti. De aceea, mulţumim Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade, pentru binecuvântare şi Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Efrem de Ydra, Spetses şi Eghina, pentru bunăvoinţă şi osteneală, întrucât au răspuns cu dragoste evlaviei românilor ortodocşi faţă de Sfântul Nectarie.

Prezenţa în aceste zile de sărbătoare, la Bucureşti, a moaştelor Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, alături de moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou şi ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, este o mare binecuvântare pentru noi toţi: ierarhi, cler, vieţuitori ai mănăstirilor, credincioşi pelerini din România şi din străinătate.

Sfântul Nectarie de la Eghina se bucură de o evlavie deosebită în poporul grec şi român, dar şi în alte popoare. Credincioşii aleargă către Sfântul Nectarie cu credinţa nestrămutată că îi va ajuta în necazurile şi în suferinţele lor şi că va duce mai departe, spre Sfânta Treime, rugăciunile şi lacrimile lor. În ultimii ani, evlavia pe care românii au arătat-o Sfântului Nectarie de la Eghina a crescut mult, el fiind un mare vindecător de boli grele, mai ales de cancer.

Prin harul lui Dumnezeu, prin credinţa sa puternică, prin nevoinţe, smerenie şi nerăutate, Sfântul Nectarie s-a arătat mereu rănit de durerile, de suferinţele, de bolile şi păcatele mulţimilor necăjite şi rătăcite ca nişte oi fără de păstor (cf. Matei 9, 36), fiind grabnic ajutător şi vindecător al tuturor bolnavilor.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor şi Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina au în comun viaţa monahală şi sfinţenia ca daruri ale Sfântului Duh pe care ei le-au cultivat prin credinţă statornică şi vieţuire sfântă.

De asemenea, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou şi Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina au în comun darul vindecărilor de boli sufleteşti şi trupeşti, fiind numiţi „făcători de minuni” sau „vindecători”.

Vindecările şi minunile pe care aceşti sfinţi le-au săvârşit nu au rămas necunoscute. Credincioşi din multe părţi ale lumii dau mărturii neîncetate despre minunile lor. 

Pentru a sublinia şi mai mult lucrarea harului lui Dumnezeu în misiunea Bisericii lui Hristos din poporul român, comuniunea sfinţilor, dar şi nevoia de vindecare sufletească şi trupească a societăţii de azi au fost aduse la Bucureşti moaştele Sfântului Nectarie, Vindecătorul de boli, în acest an proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre An omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română.

Biserica a înţeles întotdeauna că viaţa şi sănătatea sunt daruri ale lui Dumnezeu, care trebuie însă apărate şi cultivate, spre slava lui Dumnezeu şi binele oamenilor.

Astăzi, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Efrem de Ydra, Spetses şi Eghina, în prezenţa moaştelor Sfântului Nectarie, Vindecătorul de boli, am săvărşit slujba de sfinţire a noului „Centru de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie”, iniţiat de Patriarhia Română şi construit de Arhiepiscopia Bucureştilor în parteneriat cu Ambasada Elveţiei, Primăria Sectorului 2 şi Fundaţia Hilfsverein Nymphenburg (Germania) în incinta bisericii parohieiSfântul Pantelimon – Foişorul de Foc, din Bucureşti.

Implicarea Bisericii în asistenţa medicală socială este deodată o vocaţie spirituală şi o necesitate practică. Opera filantropică medicală şi socială a Bisericii izvorăşte din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru toţi oamenii, deoarece „prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat” (cf. Isaia 53, 5; 1 Petru 2, 24). După modelul Mântuitorului Iisus, Care „străbătea toată Galileea, învăţând în sinagogile lor, predicând Evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice suferinţă în popor” (Matei 4, 23; 9, 35), vocaţia Bisericii este aceea de a uni predica sau învăţătura de credinţă cu rugăciunea şi acţiunea pentru vindecarea bolilor şi alinarea suferinţelor oamenilor.

Iubiţi pelerini,

Sfântul Nectarie sporeşte în aceste zile bucuria tuturor pelerinilor
 care cinstesc sfintele sale moaşte alături de moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, şi ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, Ocrotitorii Catedralei patriarhale din Bucureşti. 

În aceste zile de binecuvântare şi de bucurie pe care ni le oferă Hristos Domnul prin sfinţii Săi, vă felicităm pe toţi pentru venirea dumneavoastră la Bucureşti şi ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să vă răsplătească evlavia şi osteneala, râvna şi dărnicia, cu darurile Sale cele bogate şi netrecătoare, cu sănătate şi înţelepciune, cu pace şi bucurie, cu ajutor în familia şi în activitatea dumneavoastră, cu ani mulţi şi binecuvântaţi, pentru a spori în credinţă şi în iubire frăţească, în sfinţenie şi fapte bune, spre slava Preasfintei Treimi, spre bucuria sfinţilor şi spre dobândirea mântuirii.

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 
 

Patriarhul României a sfinţit şi inaugurat Centrul de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie

 *
 

Patriarhul României a sfinţit şi inaugurat  Centrul de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie

 
 
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a sfinţit şi inaugurat astăzi, 24 octombrie 2012, începând cu orele 10:00, Centrul de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie din Capitală.La finalul slujbei de sfinţire, Prefericitul Părinte Patriarh Daniel și-a exprimat bucuria că moaștele Sfântului Nectarie au ajuns şi la Centrul de îngrijiri paliative care îi poartă numele.„Avem o bucurie deosebită că moaştele sfântului au poposit mai întâi la acest aşezământ, iar primirea oficială se va realiza pe Colina Bucurieilângă Catedrala Patriarhală. Am început ziua de astăzi cu o sfinţire a unui aşezământ dedicat îngrijirii bolnavilor deoarece anul acesta în Patriarhia Română avem o deosebită atenţie pentru Slujba Sfântului Maslu şi pentru îngrijirea bolnavilor. Sfântul Nectarie este cunoscut ca un făcător de minuni, mai precis un vindecător de boli de aceea venirea sa la Bucureşti, prin sfintele sale moaşte, înseamnă pentru noi o binecuvântare deosebită”, a spus Părintele Patriarh.

La rândul său, Înaltpreasfințitul Mitropolitul Efrem și-a exprimat bucuria că Sfântul Nectarie de la Eghina se bucură de o așa mare cinstire în rândul poporului român. 

„Inima noastră freamătă de o bucurie profundă când vedem ce aşezământ deosebit de frumos a fost ridicat aici prin grija Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, centru care a fost menit să aducă consolare în suferinţă celor care suferă de boli. Şi pentru noi emoţia este cu atât mai puternică cu cât vedem că v-aţi gândit să daţi numele Sfântului Ierarh Nectarie acestui centru”, a spus ÎPS Mitropolit Efrem. 

Proiectul aparţine Patriarhiei Române, prin Sectorul social-filantropic, aşezământul fiind construit de Arhiepiscopia Bucureştilor în parteneriat cu Ambasada Elveţiei, Primăria Sectorului 2 şi Fundaţia Hilfsverein Nymphenburg (Germania) în incinta bisericii Parohiei Sfântul Pantelimon – Foişorul de Foc (accesul din strada General Dimitrie Salmen, nr. 14, sector 2, Bucureşti). 

La eveniment au fost prezenţi şi Înaltpreasfinţitul Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, Înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitului Părinte Efrem, Mitropolit de Ydra, Spetses şi Eghina şi Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop Vicar Patriarhal.

Din partea Ambasadei Elveţiei au fost prezente la eveniment mai multe oficialităţi, după cum urmează: Excelenţa Sa Jean Hubert Lebet, actualul ambasador al Elveţiei la Bucureşti şi dna. Marinela Ivan, nationall programme officer, în cadrul Ambasadei Elveţiei. De asemenea, Dna. Isabela Hurjui a reprezentat Primăria Sectorului 2 din Bucureşti. Firma SC. EDIL CONSTRUCT a fost reprezentată de către Dl. Ştefan Cliseru, directorul firmei, iar din partea Arhiepiscopiei Bucureştilor a fost prezentă Dna. Adriana Căruntu.

Cu ocazia acestui eveniment au fost acordate daruri şi diploma de vrednicie persoanelor care s-au implicat activ în ridicarea acestui centru paliativ. Astfel, Excelenţei sale Jean Hubert Lebet, Ambasadorul Elveţiei la Bucureşti, Dlui. Livio Hurzeler, Dlui. Simon Geisbuhler şi Dnei. Marinela Ivan le-a fost acordat Ordinul Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena. Dlui. Neculai Onţanu, Primarul Sectorului 2 i-a fost dăruită o icoană cu chipul Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina. Ordinul Sfântul Apostol Andrei – ocrotitorul României a fost acordat Dlui Ştefan Cliseru, Directorul Firmei EDIL CONSTRUCT. De asemenea, Diploma de vrednicie Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou a fost acordată dlui. prof. univ. dr. farmacist Dumitru Lupuliasa, iar Distincţia de vrednicie cu chipul Maicii Domnului a fost acordată Dnei. Dr. Isabela Hurjui, Dnei. Aurora Toma şi Dnei. Adriana Căruntu.

Centrul are două etaje şi mansardă şi, pe lângă spaţiile dedicate celor asistaţi, mai cuprinde şi birouri de asistenţă socială, cabinete medicale şi cabinete pentru consiliere psihologică. Noul centru de îngrijiri paliative este unul dintre cele mai moderne aşezăminte de îngrijiri paliative din ţară.

 

Sfinţirea şi inaugurarea Centrului social-cultural Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina

 
*

Sfinţirea şi inaugurarea Centrului social-cultural Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina

 
 
Centrul social-cultural Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina din curtea Mănăstirii Radu Vodă din Capitală a fost sfinţit astăzi, 24 octombrie 2012, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu Înaltpreasfinţitul Mitropolit Efrem. La slujbă au participat şi membrii delegaţiei din Grecia, care au adus la Bucureşti, moaştele Sfântului Ierarh Nectarie, vindecătorul de boli, dar şi Înaltpreasfinţitul Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, Preasfinţitul Macarie, Episcopul Europei de Nord şi Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal.Tot astăzi a fost sfinţită şi noua raclă în care vor sta fragmente din moaştele Sfântului Ierarh Nectarie, ce se află deja la Mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti.La finalul evenimentului, Patriarhul României a subliniat importanţa realizării noului centru în curtea mănăstirii.

„Vă mulţumim tuturor şi felicităm pe Părintele Stareţ şi pe toţi cei care au contribuit ca această clădire veche să fie consolidată, renovată şi dotată cu mobilier nou, cu tot ceea ce este necesar ca să funcţioneze un centru. Această mănăstire este o mănăstire voievodală şi era nevoie să aibă şi spaţii de cazare pentru cei care participă aici la pelerinaje şi în special la unele simpozioane şi conferinţe. Vă felicităm şi sperăm că aceasta reprezintă o etapă nouă în viaţa mănăstirii şi anume, se va întări aici evlavia, spiritualitatea în raport cu Sfântul Nectarie şi în acelaşi timp pe lângă un cult dezvoltat va fi şi o cultură creştină mai intensă. Trebuie să unim totdeauna cultul cu deosebită cultură creştină. Va fi o şansă deosebită, o ocazie deosebită pentru credincioşi să se închine şi la moaştele Sfântului Nectarie pentru că racla aceasta deosebit de frumoasă care s-a făcut recent prin grija Preasfinţitului Părinte Episcop-vicar Varsanufie Prahoveanul este deosebit de frumoasă. Este o raclă mare şi generoasă şi în acelaşi timp deosebit de bine realizată din punct de vedere artistic”, a spus Preafericirea Sa, după cum informează Radio TRINITAS.

 
 Sursa: basilica.ro
%d blogeri au apreciat: