Adresarea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril către participanţii sărbătorii Zilei scrisului şi culturii slavone

Adresarea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril către participanţii sărbătorii Zilei scrisului şi culturii slavone

Adresarea Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril către participanţii sărbătorii Zilei scrisului şi culturii slavone

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a trimis un mesaj participanţilor la sărbătoarea Zilei scrisului şi culturii slavone, care este sărbătorită în Rusia, Ucraina şi Bielorus la 24 mai, de ziua pomenirii sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodie. Mesajul va fi dat citirii în această zi în timpul Dumnezeieştii liturghii în toate lăcaşurile sfinte ale Bisericii Ortodoxe Ruse.

Iubiţi întru Hristos arhipăstori şi păstori, dragi fraţi şi surori!

Vă felicit cordial cu ocazia zilei pomenirii sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodie, care se mai sărbătoreşte în ţara noastră şi ca Ziua scrisului şi culturii slavone. Este îmbucurător faptul că în fiecare an această sărbătoare capătă o tot mai mare importanţă, unind pe toţi, care păzesc credinţa ortodoxă, iubesc şi respectă istoria Patriei, recunosc contribuţia remarcabilă a fraţilor întocmai cu apostolii la formarea culturii slavone.

Ceea ce au săvârşit sfinţii Chiril şi Metodie aproape douăsprezece veacuri în urmă, putem numi cu siguranţă o mare jertfă duhovnicească şi un eveniment hotărâtor în istoria popoarelor slave. Înfăptuind traducerea Sfintei Scripturi şi a serviciului Dumnezeiesc ortodox în limba slavonă, ei au oferit posibilitate strămoşilor noştri să cunoască pe Domnul nostru Iisus Hristos şi să proslăvească numele Lui în limba lor maternă.

Activitatea de luminare a sfinţilor fraţi a creat fundamentul culturii bisericeşti a slavilor de est, a format comunitatea duhovnicească a popoarelor din Rusia istorică şi este veriga de legătura între trecutul, prezentul şi viitorul nostru.

Astăzi noi suntem moştenitorii şi succesorii inestimabilului dar, lăsat nouă drept moştenire de Chiril şi Metodie. Noi suntem chemaţi să-l păstrăm cu grijă, pentru a fi transmis urmaşilor, căci dezvoltarea duhovnicească a ţărilor care fac parte din Rusia Sfântă nu poate fi înfăptuită fără adresarea către credinţa ortodoxă, izvoarele cultural-istorice, care au format civilizaţia slavă.

Solemnitatea de astăzi este marcată de un eveniment deosebit: este adusă în catedrala Adormirea Maicii Domnului din Kremlin (or. Moscova) una din cele mai cinstite icoane în Rusia – icoana Maicii Domnului de Iveria. Această relictă istorică, pictată pe sfântul Munte Athos în anul 1648, a fost adusă în continuare la Moscova şi pe parcursul a două veacuri şi jumătate în faţa ei au fost ridicate rugăciuni pentru Patria noastră. După evenimentele revoluţiei, credincioşii au fost lipsiţi de posibilitatea să se roage în faţa acestei icoane. Printr-un Te Deum al întregului popor, oficiat în faţa acestei relicte sfinte de pe Vasilievski Spusk lângă zidurile Kremlinului şi lângă biserica „Vasilii Blajenyi”, va fi inaugurată sărbătorirea Zilei scrisului şi culturii slavone.

Să venim dar în pocăinţă la Preasfânta Stăpâna noastră Născătoare de Dumnezeu şi să-i aducem Ei şi apărătorilor noştri în faţa Domnului – sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodie – rugămintea în rugăciune pentru Biserica Rusă, pentru bunăstarea sfintelor Bisericii ale lui Dumnezeu, pentru prosperitatea Patriei şi a ţărilor slave frăţeşti, pentru păstrarea poporului nostru în pace, unitate de gânduri, bunăstare şi curăţenie.

Fie ca binecuvântarea Maicii Domnului să fie cu voi cu toţi.

+ KIRIL, PATRIARH AL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

%d blogeri au apreciat: