ARHIEPISCOPUL IERONIM LA PRĂZNUIREA SFÂNTULUI FOTIE: “ÎN EPOCA ÎN CARE TRĂIM ESTE NEVOIE DE MULTĂ RUGĂCIUNE!”

ARHIEPISCOPUL IERONIM LA PRĂZNUIREA SFÂNTULUI FOTIE:

“ÎN EPOCA ÎN CARE TRĂIM ESTE NEVOIE DE MULTĂ RUGĂCIUNE!”

 

Dumnezeiasca Liturghie Sinodală a fost oficiată astăzi, duminică, 6 februarie 2011, în Biserica Sfintei Mănăstiri Penteli, în cinstea Sfântului Fotie, ocrotitorul Sfântului Sinod al Bisericii Greciei.

Sfânta Liturghie a fost condusă de Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade, kir Ieronim, asistat de Mitropoliţi de Syros, kir Dorotheos, şi de Serres şi Nigriti, kir Theologos.

De asemenea, au fost împreună-rugători Mitropoliţii Theoklitos de Florina, Evsevios de Samos, Efrem de Hydra, Simeon de Nea Smyrna, Hrisostomos de Halkidos, Serafim de Pireu, Gheorgheos de Akkra (Patriarhia Alexandriei) şi PS Episcop de Thermopile, kir Ioannis (Egumenul Mănăstirii Penteli).

Arhiepiscopul Ieronim, referindu-se la Sfântul Fotie, printre altele a spus: „Sfântul Fotie a pus harismele sale la dispoziţia Trupului Bisericii, adică le-a îmbisericit”.

Sfântul Sinod al Bisericii Eladei a stabilit din 1926 ca Sfântul Fotie să fie ocrotitorul Sfântului Sinod Permanent. De atunci, se oficiază în fiecare an, aici, în Mănăstirea Penteli, Dumnezeiasca Liturghie în cinstea sa”, a adăugat Preafericitul.

În continuare, Întâistătătorul Bisericii Eladei a spus: „Sfântul Fotie a trăit într-o perioadă agitată, cu probleme mari, o perioadă în care aveau loc schimbări şi ciocniri de idei”.

“Dar Sfântul Fotie a fost la înălţimea conjuncturii şi de aceea şi Biserica l-a cinstit şi l-a inclus în rândul Sfinţilor”, a adăugat Arhiepiscopul Ieronim.

Arhiepiscopul, vorbind şi despre perioada actuală, a spus:
“Şi noi azi trăim într-o perioadă dificilă, în care ideile şi curentele se mişcă cu rapiditate, în timp ce oamenii se schimbă fără să ştie că merg şi ce va fi mâine”.

Avem nevoie să ne rugăm şi invocăm binecuvântarea şi harul Sfântului Fotie cel sfinţit, să dăruiască har tuturor şi mai ales celor care ocupă posturi cheie, să-i lumineze şi să-i întărească, deoarece aceasta este o nevoie specială a epocii noastre”, a adăugat Arhiepiscopul.

De semnalat că după încheierea Dumnezeieştii Liturghii a avut loc întâlnirea anuală tradiţională a Arhiepiscopului cu profesorii de la Facultăţile de Teologie din Atena şi Tesalonic.

În cuvântul său, Arhiepiscopul Ieronim s-a referit la personalitatea şi viaţa Sfântului Fotie, accentuând printre altele că a fost fără îndoială o mare figură ecleziastică.

”Sfântul Fotie a fost o expresie a Tradiţiei, de aceea e considerat cel mai mare teolog al epocii sale”, a adăugat kir Ieronim.

 

Fotografii: Hr. Bonis

Traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”

%d blogeri au apreciat: