CANONIZARE ÎN POLTAVA: SFÂNTUL IERARH ATANASIE VOLHOVSKII (ROMÂNĂ, ENGLISH)

CANONIZARE ÎN POLTAVA: SFÂNTUL IERARH ATANASIE VOLHOVSKII

 

[slideshow]

 

Sursa: http://www.pravoslavie.poltava.ua

Poltava. Episcopul Atanasie (Volkhovskyy) a fost

trecut în rândul Sfinţilor la Mânăstirea Înălţarea Sfintei Cruci.

Pe 10 octombrie la Mânăstirea  Înălţării Sfintei  Cruci, Preafericirea Sa Mitropolitul Volodymyr a slujit Sfânta Liturghie în timpul căreia a fost trecut în rândul sfinţilor Episcopul Atanasie (Volkovskyy).

În dimineaţa trecută la intrarea în regiunea Poltava Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene   a fost întâmpinat de Arhiepiscopul Filip de Myrhorod şi Poltava, de clerici şi credincioşi.

Duminică dimineaţa, la porţile Mânăstirii Înălţarea Sfintei Cruci, a avut loc întâmpinarea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ucrainene de către Episcopul Eparhiei de Poltava, Arhiepiscopul Filip, preoţii şi călugării mânăstirii şi numeroşi credincioşi.

Alături de Preafericirea Sa au slujit Arhiepiscopul Efrem de Nikopol şi Kryvyy Rih, arhiepiscopul Filip de Myrhorod şi Poltava, Secretarul Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Episcopul Alexander de Pereyaslav-Khmelnytskyy şi alţi clerici din regiune.

De asemenea, alături de Preafericirea Sa a fost urmaşul Episcopului Atanasie (Volkhovskyy), Arhimandritul Gheorghe (Volkhovskyy), cleric în eparhia Dnipropetrovsk.

După Intrarea cu Evanghelia s-a slujit ultima panihidă pentru răposatul Episcop Atanasie, urmată de citirea de către Arhiepiscopul Filip de Poltava şi Myrhorod a deciziei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei cu privire la proslăvirea lui Atanasie (Volkhovskyy) între sfinţii locali, cu data de prăznuire 14/25 ianuarie (Hotărârea Nr. 25 din 28 Martie 2010 ), iar Episcopul Efrem de Nikopol şi Kryvyy Rih a citit viaţa nou-proslăvitului sfânt ierarh.

Apoi, în timpul cântării troparului nou-proslăvitului sfânt a fost scoasă din altar icoana  rugătorului către Dumnezeu de către Preafericirea Sa Mitropolitul Volodymyr, care a rostit prima rugăciune de cinstire în faţa sfintei  icoane a Sfântului Episcop Atanasie.

După terminarea Sfintei Liturghii, Preafericitul Mitropolit Volodymyr a rostit  mai multe cuvinte de mulţumire.

„Aş vrea să vă mulţumesc cu această ocazie a proslăvirii noului sfânt şi al vostru semen, care se va ruga pentru noi înaintea Domnului, dacă îi vom cere sprijinul. Fie ca Domnul să ne înveţe în viaţa noastră să înţelegem şi să deprindem ce este viaţa duhovnicească şi ce este viaţa păcătoasă, şi cum viaţa duhovnicească conduce pe oameni la Dumnezeu şi aduce mult har. Fie ca Atotmilostivul Dumnezeu să aducă pace în sufletele noastre, în inimi, în ţară, în societate şi în Biserică” – a spus Arhiepiscopul.

La rândul său, Înaltpreasfinţitul  Filip a mulţumit Preafericitului pentru vizita în Eparhia Poltava şi i-a dăruit o icoană cu Sfântul Serafim de Sarov pentru a-l avea ca „amintire de rugăciune”, icoană pictată de copii de la Seminarul Teologic din Poltava.

De asemenea, pentru slujirea Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, Prefericirea Sa Mitropolitul Volodymyr a oferit ordinul Sfântului Ierarh Dimitrie (Tulptalo), Mitropolit de Rostov, prefectului Alexander Udvichenko, preşedintelui consiliului regional din Poltava – Volodymyr Marchenko, ordinul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă primarului Poltavei şi ordinul Icoanei Maicii Domnului de la Poceaev – Tatianei Korost, consilier şef în Kotelev.

După încheierea ceremoniilor Mitropolitul Volodymyr a binecuvântat credincioşii.

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, sursa: http://orthodox.org.ua/eng/node/1561)

 

POLTAVA. Bishop Athanasius (Volkhovskyy) was glorified among the saints at the Convent of Exaltation of the Holy Cross
 

On October 10 at the Convent of Exaltation of the Holy Cross His Beatitude Metropolitan Volodymyr presided over the Divine Liturgy, during which he performed the rite of glorification among the saints of Bishop Athanasius (Volkhovskyy).  

The previous evening at the entrance to Poltava region the Primate of the UOC was welcomed by Archbishop Philipp of Myrhorod and Poltava, clergymen and faithful. 

On Sunday morning at the gates of Exaltation of the Holy Cross meeting the Primate of the UOC were the ruling bishop of the Diocese of Poltava archbishop Philipp, the priests and nuns of the monastery and numerous parishioners.  

Concelebrating to His Beatitude were archbishop Ephraim of Nikopol and Kryvyy Rih, archbishop Philip of Myrhorod and Poltava, Secretary for the Primate of the UOC Bishop Alexander of Pereyaslav-Khmelnytskyy, regional clergy.  

Also concelebrating to His Beatitude was the offspring of Bishop Athanasius (volkhovskyy) archpriest George Volkshovskyy, clergyman of the diocese of Dnipropetrovsk.  

After the entrance with Gospels the last memorial litia for the reposed Bishop Athanasius was performed, following which reading the catechetical word were two hierarchs  – archbishop Philipp of Poltava and Myrhorod read the decision of the Holy Synod of the Ukrainian Orthodox Church on glorifying Bishop Athanasius (Volkhovskyy) among the locally venerated saints with establishing commemoration on January 14, new calendar  (Journal № 25 of March 28,2010), and archbishop Ephraim of Nikopol and Kryvyy Rih read the life of the newly-glorified holy hierarch.  

Thereafter to the chant of the troparion to the newly-glorified saint an icon depicting the God-pleaser was carried out of the altar and the UOC Primate His Beatitude Metropolitan Volodymyr performed the first prayerful veneration at the holy icon of the Holy Hiertarch Athanasius. 

Upon completion of the Divine service His Beatitude Metropolitan Volodymyr addressed the numerous assembly with a word of greeting.  

„I’d Like to greet you on the occasion of glorification of the new saint and your fellow-countryman, who will pray for you unto the Lord if we resort to him. May the Lord teach us with our life so that we understood and learnt what pious life is and what sinful life is, since the pious life leads people to God and imparts big grace. May All-Merciful God establishes peace in our souls, hearts, our state and society and our Church”, said the Archpastor. 

In his turn His Eminence Philip thanked the Primate for his visit to the Diocese of Poltava and gave his an icon of the Venerable Seraphim of Sarov as a prayerful keepsake, painted by the pupils of the Theological Seminary of Poltava. 

Also for the services to the Ukrainian Orthodox Church His Beatitude Metropolitan Volodymyr conferred the order of the Holy Hierarch Dimitry (Tuptalo), Metropolitan of Rostov, on the chairman of the regional administration of Poltava Alexander Udovichenko and chairman of the regional council of Poltava Volodymyr Marchenko, and the Order of the Holy Great Martyr George the Trophy-bearer on the city mayor of Poltava , and the order of the Icon of the Mother of God of Pochayiv on head of the Kotelev regional administration Tatyana Korost. 
Upon completion of awarding ceremony Metropolitan Volodymyr blessed the faithful.

%d blogeri au apreciat: