CARDINALI TRAVESTIŢI ÎN EPISCOPI ORTODOCŞI? (CEVA MAI RAFINAT DECÂT UNIAŢIA?)

13 iulie 2011
Instantaneu fotografic al delegaţiei Patriarhiei Ecumenice la Vatican:


EMANUEL AL FRANŢEI (NOUL VISARION) ŞI ATHENAGORAS DIN BELGIA (NOUL ISIDOR)– CARE AU SĂRUTAT SLUGARNIC MÂNA PAPEI ANUL ACESTA, DE HRAMUL VATICANULUI (29 IUN IE) –

CA LA EI ACASĂ. DIN ULTIMELE LOR GESTURI NU E EXCLUS SĂ FIE URMAŞI AI LUI VARLAAM CALABREZUL: CARDINALI ROMANO-CATOLICI TRAVESTIŢI ÎN EPISCOPI ORTODOCŞI.

Fotografie a delegaţiei ortodoxe la Vatican. Ortodocşii poartă costume şi sunt fotografiaţi în faţa unui tablou definitoriu semnificativ. Delegaţia este alcătuită din Mitropolitul Franţei Emanuel, Preşedintele Sinodului Episcopilor Ortodocşi din Franţa şi Directorul Biroului Patriarhiei Ecumenice în cadrul UE, din Episcopul-vicar de Sinope al Sfintei Mitropolii a Belgiei, Athenagoras, şi din Arhimandritul Maximos Pothos, Protosinghel al Mitropoliei Elveţiei.

(traducere: https://acvila30.ro, sursa: http://aktines.blogspot.com/2011/07/blog-post_4253.html)