Arhivă

Arhivă pentru ‘Pagini de Sinaxar’ Categoria

17 martie: Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu, Italia

martie 16th, 2021 Fără comentarii

Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu, Italia

(17 martie)

La cumpăna dintre veacurile III-IV, în Roma, trăia un bărbat dreptcredincios pe nume Eufimian, mai mare între boieri şi foarte bogat, căci avea 3000 de slugi, iar avuţia lui era mare. Însă, spre marea sa mâhnire, femeia sa Aglaia era neroditoare. Eufimian păzea poruncile lui Dumnezeu, postea în toate zilele până la amiază şi punea trei mese pe zi celor sărmani, văduvelor şi bolnavilor, iar dacă se întâmpla să nu poată da milostenie după obişnuinţă, zicea:

– Nu sunt vrednic să umblu pe pământul Dumnezeului meu!

Iar Aglaia şi ea nu înceta a se ruga pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze pântecele ei cel sterp. Însă Domnul nu lăsă ruga lor până în sfârşit şi le dăruiră un fiu, pe care plini de veselie îl botezară Alexie. La vârsta de 6 ani, pruncul Alexie fu dat să înveţe gramatica, retorica şi cărţile bisericeşti. Pătrunzând astfel în tainele Scripturii, adună de acolo întreaga înţelepciune. Cu timpul, sfântul Alexie dispreţuind cele lumeşti, îşi puse în gând să lepede bunătăţile cele lumeşti şi începu a-şi osteni trupul purtând în taină o haină aspră pe trupul său.

La plinirea vârstei cuvenite, părinţii îl căsătoriră cu o fecioară de neam împărătesc. Însă intrând ei în cămara de nuntă, sfântul Alexie îşi scoase inelul şi brâul cel scump, le înveli într-o basma de porfiră şi i le dădu miresei, spunându-i:

– Păzeşte-le pe acestea şi Dumnezeu să fie cu noi, până ce darul Lui va face ceva nou.

Şi ducându-se de la dânsa, dezbrăcă hainele cele scumpe şi punând pe dânsul unele proaste, ieşi în taină din cetate, rugându-se: Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Sfântul Cuvios Benedict de Nursia, Italia (14 martie)

martie 13th, 2021 Fără comentarii

Sfântul Cuvios Benedict de Nursia, Italia

(14 martie)

Acest cuvios părinte s-a născut din părinţi credincioşi şi bogaţi, în provincia Nursia. Pe când era tânăr, mânat de dor fierbinte pentru cele dumnezeieşti, părăsi casa, părinţii şi toată averea părintească, şi plecă într-un loc pustiu pentru a se apropia de Dumnezeu prin nevoinţă şi rugăciune necurmată. Acolo se sălăşlui într-o peşteră săpată în stâncă  deasupra unui lac format din izvoarele ce ieşeau din munţi, iar monahul Roman, cel care îi arătase acel loc şi îl îmbrăcase în haine monahiceşti, îi aducea din vreme în vreme pâine.

Cu timpul, Dumnezeu a binevoit să îl descopere unui preot, iar mai apoi unor ciobani şi astfel vestea despre el se răspândi în toată împrejurimea, mulţi venind la dânsul pentru cuvânt de mântuire. Înduplecat de rugăminţile ucenicilor, primi să fie îndrumătorul unei mănăstirii în locul stareţului plecat la cele veşnice. Însă pentru asprimea rânduielii puse de dânsul monahilor deprinşi până atunci să trăiască liber, aceştia încercară să îl otrăvească, însă cuviosul Benedict mai înainte ştiind uneltirea însemnă cu semnul sfintei cruci vasul din care urma să bea, iar acesta se sparse. Atunci cuviosul părinte părăsi mănăstirea şi se sălăşlui iară în locul liniştit mult iubit de dânsul. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Chipul Sfântului Nou Mucenic Mihail Okolovici, protopop, Rusia (13 martie)

martie 12th, 2021 Fără comentarii

Chipul Sfântului Nou Mucenic Mihail Okolovici, protopop, Rusia

(13 martie)

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

12 martie: Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul, Sigriana, Turcia (Viaţa, Canonul)

martie 11th, 2021 Fără comentarii

Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul, Sigriana, Turcia

(12 martie)

Acesta este numit şi Teofan Sigrianul, căci Sigriana (în Turcia) este locul naşterii sale. A trăit la sfârşitul veacului al VII-lea şi începutul veacului al VIII-lea.

Fiind rudenie cu împăratul Leon Isaurul şi cu fiul său, Copronim, avu parte de mare bogăţie şi strălucire. În timp ce tatăl său, Isac, era mai mare peste ţinutul eghepelaghiţilor. Pe când avea 12 ani fu logodit cu o copilă, cu care trăi laolaltă timp de 8 ani. Şi el şi logodnica sa aveau multă avere. Auzind de la unul din slujitorii să vorbindu-i de viaţa monahală, se umplu de dor pentru această viaţă. După plecare la cele veşnice  a mamei sale, tatăl logodnicei sale îl sili să se căsătorească.

Venind ziua nunţii, li se pregăti cămara de nuntă şi toate cele cuvenite. Rămas singur cu soţia sa, îi mărturisi acesteia gândurile lui tainice  şi se învoi cu dânsa să trăiască în feciorie. Auzind deplina încuviinţare a logodnicei sale, dădu slavă lui Dumnezeu, iar de atunci mai departe îşi săvârşeau împreună rugăciunile de zi şi de noapte. Citeşte mai departe…

12 martie: Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul, episcopul Romei, Italia

martie 11th, 2021 Fără comentarii

Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul, episcopul Romei, Italia

(12 martie)

Sf Ier Grigorie Dialogul, episcopul Romei, Italia 1

Frescă din anul 1547 aflată în Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia

Sfântul Grigorie Dialogul, numit astfel pentru vorbele sale frumoase, s-a născut în Roma cea veche din părinți de neam bun, senatori cinstiți și bogați. Din neamul său ales se numărau fericitul Felix, episcop al Romei, care îi era moș,  și sfânta Tarsila care se învrednici a vedea la sfârșitul său pe Domnul venind la dânsa și care îi fusese moașă. Însă și Silvia, mama sa, era cinstită cu sfinții de la Roma.

Pe un neam sfânt ca acesta îl împodobi sfântul Grigorie și mai mult cu sfințenia sa. Din pruncie încă se îndeletnici cu învățătura cărții, iar mai târziu pentru înțelepciunea sa fu ales în dregătoria divanului. Însă nu la cele lumești, ci la cele dumnezeiești avea gândul întotdeauna râvnind să ajungă monah, însă amânând câtă vreme părinții săi erau încă în viață. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI TEOFAN MĂRTURISITORUL (12 martie): EXILAT ÎN SAMOTRACIA

martie 11th, 2021 Fără comentarii
ib4123

EXILAT ÎN SAMOTRACIA

Biserica, iubiţilor, Biserica este ca şi cerul. Cerul este plin de stele. Unele sunt mici, altele sunt mari. Toate strălucesc noaptea. Ziua străluceşte cea mai mare stea, care se numeşte soare. Aşa este şi Biserica: un cer, un cer duhovnicesc. Soare este Hristos. Stele sunt sfinţii. Sfinţii strălucesc pe tăria duhovnicească a Bisericii. Strălucesc prin învăţătura lor, prin viaţa lor, prin minunile pe care le fac. Stelele se deosebesc una de cealaltă. Şi sfinţii se deosebesc unul de altul în cinste şi-n slavă. Fiecare din sfinţi are propria strălucire şi propriile harisme. Nenumărate sunt stelele. Nenumăraţi sunt şi sfinţii.

Citeşte mai departe…

12 martie: SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG (Viaţa, Acatistul)

martie 11th, 2021 Fără comentarii

Pomenirea cuviosului părintelui nostru Simeon Noul Teolog care în pace s-a săvârşit.

Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog | Doxologia

Sf. Simeon Noul Teolog s-a născut în anul 949 în Galteea (Paflagonia) şi a studiat în Constantinopol. Tatăl său l-a pregătit pentru o carieră în avocatură şi pentru o scurtă perioada tânărul a ocupat o poziţie înalta la curtea imperială. La vârsta de 14 ani l-a întâlnit pe renumitul părinte Simeon Piosul la mănăstirea Studion, care avea să-i marcheze adânc dezvoltarea spirituală. Tânărul a rămas în lume pentru mai mulţi ani, pregătindu-se pentru viaţa monahală sub ascultarea părintelui, iar când a împlinit 27 de ani a intrat în mănăstire.

Sf. Simeon Piosul i-a recomandat tânărului să citească scrierile Sf. Marcu Ascetul (prăznuit în 5 martie) pe lângă alţi scriitori spirituali. El a citit acele cărţi cu atenţie şi punea în practică ceea ce citea. În mod deosebit l-au impresionat trei puncte din cartea Sf. Marcu „Despre legea duhovnicească” (vezi Vol. I din Filocalie). În primul rând, trebuie să-ţi asculţi conştiinţa şi să faci ce-ţi spune ea, dacă doreşti să-ţi vindeci sufletul. În al doilea rând, numai prin îndeplinirea poruncilor poţi atrage asupra ta harul Sfântului Duh. În al treilea rând, cel ce se roagă numai trupeşte fără cunoştinţa spirituală este ca şi orbul care a strigat, „Fiul lui David, ai milă de mine (Luca 18:38). Când orbul şi-a recăpătat vederea, atunci L-a numit pe Hristos Fiul lui Dumnezeu. (Ioan 9:38).

Sf. Simeon s-a rănit cu dragostea pentru frumuseţea duhovnicească şi a încercat să o dobândească. Pe lângă pravila dată de părintele său, conştiinţa îi spunea să mai adauge câţiva psalmi şi metanii, repetând constant „Doamne, Iisuse Hristoase, miluieşte-mă!” Bineînţeles că şi-a ascultat conştiinţa. Citeşte mai departe…

Categories: Acatiste, Pagini de Sinaxar Tags:

11 martie: SFÂNTUL ALEXIE DE LA GOLOSEEV, AFLAT SPRE ÎNCHINARE LA FRUMOASA

martie 10th, 2021 Fără comentarii

Sfântul Alexie de la Goloseev, aflat spre închinare la Frumoasa

Maria Burlă
sfantul_alexie_de_la_goloseev

 

 În anul 1840, într-o familie din Kiev se năștea al nouălea copil. Părinții l-au numit Vladimir. Acesta urma să devină Sfântul Cuvios Alexie. Băiatul n-a vorbit nimic până la 12 ani când, la slujba Sfintei Învieri, mitropolitul de atunci, Filaret Amfiteatru, trecut și el în rândul sfinților, i-a spus: „Vladimir, Hristos a Înviat!”. A treia oară, copilul a răspuns: „Adevărat c-a Înviat!” Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

11 martie: Sfântul Ierarh Sofronie, patriarhul Ierusalimului, Israel (Viaţa, Canonul)

martie 10th, 2021 Fără comentarii

Sfântul Ierarh Sofronie, patriarhul Ierusalimului, Israel

(11 martie)

sf_sofronie_ierusalim

Acesta se născu în Damasc din părinți slăviți. Dobândind înțelepciunea lumii, nu se mulțumi cu aceasta, ci porni să afle și să dobândească înțelepciunea cea duhovnicească. În mănăstirea sfântului Teodosie petrecu împreună cu un monah, pe numele său Ioan Moshu, pe care și-l alese dascăl.

Citeşte mai departe…

10 martie: SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC LEON – O ALTĂ VICTIMĂ A FEROCITĂŢII VATICANULUI

martie 9th, 2021 Fără comentarii
SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC LEON
Sfântul Mucenic Leon se trăgea din familia Korompţuk din regiunea Helm, dar s-a născut  departe de distinsa patrie a strămoşilor săi, în 1919, în judeţul Iaroslav din Rusia, pentru că părinţii lui, după Primul Război Mondial, se mutaseră în acele părţi.
Repede însă s-au întors în regiunea Helm, unde tatăl său, prea evlaviosul preot Gavriil, a devenit paroh în satul Kulno. Tânărul Leon a studiat la Înalta Şcoala din oraşul Psemisl şi la Lvov, iar apoi, între anii 1936-1939, a terminat Şcoala Ieropsaltică din Mănăstirea Sfântului Onufrie (Ghiableţna).

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags: