Conferinţa Mitropoliei de Pireu despre „Primatul” papei

Ioannis Tatsis:
 
Săgeţi ale ecumenismului împotriva
Conferinţei anticatolice a Mitropoliei de Pireu

Cu participarea unor iluştri conferenţiari are loc miercurea viitoare Conferinţa Mitropoliei de Pireu despre „Primatul” papei. Conferinţa prezintă un interes deosebit, pentru că primatul constituie tema dezbaterii Comisiei Mixte de Dialog Teologic dintre ortodocşi şi romano-catolici (papistaşi) care va continua în septembrie la Viena. Concluziile Conferinţei vor constitui cu siguranţă o abordare ortodoxă foarte importantă a chestiunii. Ecumeniştii, văzând că forţele sănătoase ale Bisericii Ortodoxe se strâng, s-au pus să calomnieze  Conferinţa. Prima încercare nereuşită a avut loc deja ieri, şi aparţine cunoscutului teolog ecumenist Paraghiotis Andriopulos, care şi-a găsit „acoperiş ospitalier” pe filo-patriarhalul Amen. gr. Multe lucruri inexacte, deplasate şi neortodoxe debitează d-l Andriopulos. Toate acestea sunt nedemne de vreun comentariu. Ne vom limita doar la o singură referinţă a lui. Spune d-l Andriopulos:
Pentru prima oară un Mitropolit din Biserica Eladei, organizează o mare  manifestare pur „anti-ecumenistă”, având invitaţi ca vorbitori pe „capii” luptei antiecumeniste. Se ştie că Mitropolitul  Serafim de Pireu  a semnat „Mărturisirea de Credinţă” care a fost alcătuită de către „capi” şi în mod repetat s-a exprimat referindu-se la Biserica romano-catolică, catalogând-o drept eretică.
Cunoaştem foarte bine că toţi ecumeniştii – şi cei din Fanar sunt primii şi cei mai buni, au fost deranjaţi continuu şi sunt deranjaţi de semnarea „Mărturisirii de Credinţă” de către unii episcopi ai Bisericii Ortodoxe. Oricât nu le-ar plăcea, există o mulţime de episcopi ortodocşi, care nu împărtăşesc deschiderile lor ecumeniste (şi nu ne referim doar la cei ce au semnat „Mărturisirea de Credinţă”, ci şi la mulţi alţii, care în multe feluri condamnă acţiunile ecumeniste ale patriarhului şi a celor de un cuget cu el.
Însă cea mai ridicolă acuzaţie  pe care o adresează Andriopulos Mitropolitului de Pireu este că „în mod repetat s-a exprimat referindu-se la Biserica romano-catolică, catalogând-o drept eretică”. Însă papismul nu a fost caracterizat doar ca „biserică eretică”, ci condamnat de o mulţime de Sinoade ortodoxe şi de Sfinţii Părinţi ca panerezie. Toţi acei teologi contemporani, care introduc teoria că papismul are oarecare învăţături eretice, dar nu este erezie, nu sunt decât nişte ecumenişti, care în mod nereuşit încearcă să concilieze învăţăturile eretice ale papistaşilor cu recunoaşterea de „Biserică soră” pe care le-o acordă cei din Fanar şi alţi ecumenişti. Biserica romano-catolică este eretică. Papismul nu este Biserică. Este o erezie care s-a separat de Biserica Ortodoxă cea Una prin schismă. Schisma nu este despărţirea creştinilor în două biserici (Cum pot să existe două Biserici de vreme ce Unul este Trupul lui Hristos, Una este Biserica?) Schisma este îndepărtarea catolicilor (papistaşilor) din Biserica lui Hristos din cauza ereziilor pe care le învaţă.
Aşadar, când Mitropolitul de Pireu caracterizează eretică „biserica romano-catolică” sau mai bine zis reaua-credinţă catolică (papistaşă), nu face nimic altceva decât reiterează poziţia evident patristic-ortodoxă a Sfinţilor şi a Sinoadelor despre catolici.

Un comentariu la „Conferinţa Mitropoliei de Pireu despre „Primatul” papei”

  1. Apărarea Ortodoxiei înseamnă să ne apărăm singura cale în care ne putem regăsi pe noi şi îl putem înţelege pe Dumnezeu cel adevărat .Noi, ortodocşii, fără să îi dispreţuim şi cu atât mai puţin să îi persecutăm pe ceilalţi, posedăm adevărul întreg ! Ne mântuim în Adevărul Iisus Hristos, pentru o raţiune foarte simplă. Aţi rostit şi astăzi Crezul în Biserică. Reţineţi vă rog: Crezul pe care l-aţi rostit voi la această biserică împreună cu noi este cel pe care Sfinţii Părinţi ai Bisericii l-au formulat în primele două sinoade ecumenice. Fără nici un adaos şi fără nicio ştirbire ! Toate celelalte biserici au adăugat ceva sau au ştirbit ceva. Noi l-am păstrat întreg! Conservatori? Dacă vreţi, conservatori! Fundamentalişti? Bine, dacă vreţi, fundamentalişti! Păi Iisus Hristos a fost primul fundamentalist. Cel ce va crede şi se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede, se va osândi. Scurt pe doi! Nu încape discuţie! Şi noi la fel. Nu avem certitudinea că cei de alte confesiuni se mântuiesc. Dar noi o avem pe a noastră şi ne este de ajuns. Că suntem în Biserică cea Adevărată, că suntem în interiorul Adevărului lui Hristos, că dragostea dintre fraţi nu este completă şi adevărată decât în interiorul Adevărului! Iar Adevărul Cine este? Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţă. Mergem pe Calea Adevărului, trăim întru Adevăr şi aşteptăm Viaţa veşnică, tot în interiorul acestui Adevăr. I.P.S.Bartolomeu Anania.
    extras din predica la Sfinţii Mărturisitori Ardeleni – 21 octombrie
    .

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat: