Consiliul Consultativ al Cultelor din România solicită menţionarea în Constituţie a familiei ca uniune dintre un bărbat şi o femeie

Consiliul Consultativ al Cultelor din România solicită menţionarea în Constituţie a familiei ca uniune dintre un bărbat şi o femeie

*

Întrunit  în ziua de 20 iunie 2013, în şedinţa anuală de lucru la Palatul Patriarhiei, sub preşedinţia Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul României (potrivit Statutului care prevede preşedinţia prin rotaţie), Consiliul Consultativ al Cultelor din România solicită menţionarea în textul Constituţiei României a instituţiei familiei naturale şi tradiţionale ca uniune dintre un bărbat şi o femeie. Această poziţie este susţinută de toate cultele membre, cu excepţia Bisericii Unitariene din Transilvania. 

Consiliul Consultativ al Cultelor din România a luat act cu aprobare de lucrările comisiilor sale de lucru (Comisia pentru familie, sănătate şi demnitate umană, Comisia educaţională, Comisia pentru patrimoniul cultelor şi patrimoniul naţional, Comisia economico-juridică), care s-au desfăşurat în ziua de miercuri, 19 iunie 2013, la Palatul Patriarhiei.  

Dintre celelalte probleme discutate şi hotărâri adoptate menţionăm:
    • Consiliul Consultativ al Cultelor din România susţine şi promovează iniţiativa cetăţenească europeană Unul dintre noi (www.oneofus.eu), care are drept scop protejarea juridică în Uniunea Europeană a demnităţii, a dreptului de viaţă şi a integrităţii fiecărei fiinţe umane de la concepţie, conform competenţelor Uniunii Europene;
    • Consiliul Consultativ al Cultelor din România apreciază sprijinul acordat de Statul românprin intermediul Secretariatului de Stat pentru Culte şi solicită consultări periodice în probleme de interes comun;
   • Consiliul Consultativ al Cultelor din România solicită accelerarea procesului de retrocedare a bunurilor care au aparţinut cultelor şi urgentarea sau identificarea de soluţii legale pentru soluţionarea problemei retrocedării efective a unor clădiri reprezentative ale cultelor din România, şi anume: clădirea Makri Stojkovic – Casa cu Atlanţi din Timişoara  a Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Timişoara, Colegiul reformat Szekely Miko din Sfântul Gheorghe al Bisericii Reformate în România, clădirea liceului Dinu Lipatti din Bucureşti a     Bisericii Ortodoxe Române şi imobilul din strada Al. D. Xenopol, nr. 15 din Bucureşti al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică;
    • Consiliul Consultativ al Cultelor din România solicită autorităţilor publice centrale şi locale să respecte legea şi hotărârile judecătoreşti prin care se interzice edificarea unor construcţii de mari dimensiuni în vecinătatea locaşurilor de cult, să impună o nouă conduită faţă de bisericile monumente istorice sau de artă şi să nu mai autorizeze astfel de construcţii în zonele de protecţie. În acest sens, s-a prezentat situaţia de la Catedrala romano-catolică Sf. Iosif din Bucureşti, de la Biserica reformată nr. 2 din Cluj-Napoca şi de la Geamia Hunchiar din Constanţa.
    • Consiliul Consultativ al Cultelor din România a hotărât transmiterea unei scrisori Excelenţei Sale, domnului Ban Ki-Moon, Secretarul General al ONU, privitoare la situaţia creştinilor din Siria.    

Consiliul Consultativ al Cultelor din România este o organizaţie de natură etică, socială, autonomă, apolitică, non-guvernamentală, fără personalitate juridică şi non-profit format din:
•Biserica Ortodoxă Română
•Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara,
•Biserica Romano-Catolică,
•Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică,
•Arhiepiscopia Bisericii Armene,
•Biserica Ortodoxă Rusă de Rit Vechi din România,
•Biserica Reformată din România,
•Biserica Evanghelică C.A. din România,
•Biserica Evanghelică Lutherană din România,
•Biserica Unitariană din Transilvania,
•Biserica Creştină după Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România,
•Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul mozaic,
•Cultul Musulman din România. 

Potrivit prevederilor Statutului Consiliului Consultativ al Cultelor din România, începând cu 1 octombrie 2013, preşedinţia Consiliului va fi preluată pentru o perioadă de un an de către Biserica Romano-Catolică.

SECRETARIATUL CONSILIULUI CONSULTATIV AL CULTELOR DIN ROMÂNIA